HABER

"Ekonomiyi sanayi ayakta tutar"

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Türk sanayiinin rekabet gücünün sürdürülmesi öncelikli hedefimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Grand Cevahir Otel'de İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Sanayi Kongresi"nin açılış konuşmasını yaptı. Sanayi sektörünün, Türk sanayiinin geldiği düzeyin değerlendirilmesinin yanı sıra, geleceğin dönüm stratejilerinin saptanması yönünden büyük önem taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Sezer, "Kongrede ortaya konulacak yaklaşımlar ve öngörüler, kuşkusuz sanayi sektörünün geleceği için yol haritası niteliğini taşımaktadır. AB'ye tam üyelikte öncü rol üstlenen sanayi sektörüne, rekabet gücü açısından önemli görevler düşmektedir. Türkiye'nin çağdaşlaşmasının vazgeçilmez boyutunu kalkınma oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik yönden kalkınmasının hız kazanmasında, başlatılan sanayileşme atılımları belirleyici rol oymamıştır" dedi.
Sezer, Atatürk'ün, çağdaş bir ulus olmanın temel taşı olarak sanayiyi gösterdiğini ifade ederek, sanayileşmenin, Türkiye'nin ekonomik yönden gelişmesinin, güçlenmesinin en önemli aracı olduğunu söyledi.

"TÜRK MALI ÜRÜNLER, DÜNYANIN HER ÜLKESİNDE SATILABİLMEKTEDİR" Türkiye'nin, cumhuriyetten günümüze dünya piyasalarında rekabet edebilir sanayileşme atılımını gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Sanayi, ekonomiyi ayakta tutan ana sektörlerdendir. Türk malı yazılı ürünler, dünyanın her ülkesinde rahatlıkla satılabilmektedir. Ülkemizde üretilen sanayi ürünlerinin dünyada kolaylıkla alıcı bulması, girişimcilerin başarısı kadar, Türk sanayiinin ulaştığı rekabet gücünün de önemli bir göstergesidir" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Sezer, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; istihdam yaratılması, küçük sermaye birikimlerinin yatırımlara yönlendirilmesi ve sanayiinin yurt geneline yaygınlaştırılması yönünden büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin kalkınmasının en önemli ayağını oluşturan sanayileşme çabalarının sürdürülmesinin zorunluluk olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Sanayileşme; enflasyondan işsizliğe kadar pek çok sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. Türkiye, geçtiğimiz yıllarda önemli ekonomik sorunlar yaşamıştır. Bu sorunların gelişme sürecini kesintiye uğrattığı, yaşam koşullarını ağırlaştırdığı bir gerçektir. Sorunların etkisi beklenenden daha büyük olmuştur. Bu sorunlar özellikle sanayi sektörünü etkilemiş, üretimde büyük düşüş oluşturmuştur. Sanayiciler olarak sizler, sektörü ayakta tutabilmek için yoğun çaba gösterdiniz. Bugün gelinen noktada ise alınan önlemler, her şeyden önemlisi toplumun tüm kesimlerinin özverili yaklaşımlarıyla Türkiye, krizin etkilerini yavaş yavaş üzerinden atmaya başlamıştır" açıklamasında bulundu.

SANAYİLEŞMEDE ARTIŞ Ekonominin temel göstergelerinde olumluya doğru bir geçiş gözlendiğini ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan küçülmenin ardından elde edilen verilerin, Türk ekonomisinin yeniden büyüme evresine girdiğini ortaya koyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Açıklanan son istatistiklere göre, ekim ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.8 oranında artmıştır. İlk 10 aylık artış ise yüzde 8.8 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmeleri mutlulukla karşılıyor, bu çıkışın süreceğine, sıkıntılı günlerin yakın zamanda geride kalacağına inanıyoruz" dedi.
Sezer, küreselleşme konusuna da değinerek şunları söyledi:
"Etkisini yaşamın her alanında duyumsatan küreselleşme, mal ve hizmetlerin rekabet etme gücüne dayandığı bir süreç başlatmakta, küreselleşen dünyada ülkelerin başarıları belirleyici rol oynamaktadır. Ekonomik gelişmenin süreklilik kazanması, üretilen mal ve hizmetlerin yalnızca ülke içinde değil dünya pazarlarında da alıcı bulmasıyla yakından ilgilidir. Bu anlayış doğrultusunda yapısal bir değişim içinde bulunan Türk ekonomisi, özel sektör öncülüğünde dünyaya açılmaktadır. Bugün sanayi ürünlerimiz, kalite ve standart alanında ulaştığı düzeyle, dünya pazarlarında adından övgüyle söz ettirmektedir."

SANAYİDE HEDEF
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Türk sanayiinin rekabet gücünün sürdürülmesi öncelikli hedefimizdir" dedi. Türkiye'nin ekonomik gelişme sürecini tamamlamasının, 21. yüzyılda güçlü bir ülke, demokratik ve çağdaş bir toplum olabilmesinin, her şeyden önce kendi teknolojisini üretilmesine bağlı olduğunu ifade eden Sezer, "Sanayi sektörünün teknoloji üreten bir yapıya kavuşturulması, Türk sanayini uluslararası rekabette daha güçlü kılacaktır. Verimliliği artırma konusunda üniversitelerde işbirliği yapılma konusunun önemi büyüktür. Üniversiteler, sanayiyi her konuda desteklemeli, verimliliği artırma konusunda devlete ve özel sektöre yol göstermelidir. Bilimsel araştırmaların artırılması, dinamik ve üretime dayalı ekonomi oluşturulması, işsizliğin azalmasına büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

YABANCI SERMAYE Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye'nin kalkınma çabalarının sürdürmesinde, yabancı sermayenin de önemli bir araç olduğunu söyledi. "Yabancı sermaye, yalnızca sermaye olarak değil, birlikte getirdiği teknoloji ve pazarlama olanaklarıyla da büyük önem taşımaktadır" diyen Sezer, Türkiye'nin; konumu, kaynakları ve diğer özellikleriyle yatırımcılara çeşitli olanaklar sunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, yabancı sermaye konusunda şunları söyledi:
"Türkiye; yabancı sermaye olanaklarından daha çok yararlanabilmelidir. Bu da temelde ekonominin istikrarlı yapıya kavuşturulmasıyla doğrudan ilgilidir. Türk sanayiinin, ülkemizin saptadığı ereklere ulaşmasında öncü rol üstleneceğine inanıyoruz. 21. yüzyılın koşullarının iyi anlaşılması, bu koşullara uyum sağlamak yönünden gerekli atılımların gerçekleştirilmesi için elbirliğiyle çalışmak zorundayız. Sanayi Kongresi'ni bu nedenle yerinde ve zamanlı bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Kongrede ortaya konulacak yaklaşımlar, Türk sanayiinin geleceğine ışık tutacak. Kongrenin, sektörün tüm taraflarını bir araya getirerek, sanayi sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirilmesi yönünden yeni bir başlangıç oluşturmasını ümit ediyorum."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön