"Eleştiri okları yargıyı etkileyemeyecek"

ANKARA (ANKA)- Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) AKP hakkında açılan kapatma davasının ardından yapılan eleştirilere ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Hukukun üstünlüğü dışında hiçbir etken yargıya yol gösteremeyecektir" dedi.

"Cumhuriyetin hukukunu korumakla görevli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, bu hukuka karşı; "sözleriyle, eylem ve işlemleriyle adım adım yok etmeye çalışan gerici bir gayretin, vazgeçilen şeriatın yeniden tesisine yönelik bir kalkışmanın var olduğu ileri sürülerek", kamu adına düzenlenen bir iddianameyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğuna dikkat çeken YARSAV, "İşi sav olan savcılık makamınca bunun ileri sürülemeyeceğine dair ulu orta yapılan beyanatlar, eleştiri sınırlarını aşarak, yargıya yönelik saldırı ve hedef gösterme niteliğini almıştır."dedi.

-AÇIKLAMALAR SALDIRI NİTELİĞİNDE
Yargının, sadece hukuk çerçevesinde bir karar vereceğinin altını çizen YARSAV, "Açılmış bir davada verilecek kararın ne olacağı konusunda, yorum, tavsiye, telkin ve yayında bulunulmamalıdır. Sorumluluk mevkiindeki bazı kişilerin ‘yargıya sızıldığı, ölümün gerçek olduğu, garabet işler yapıldığı' gibi saymakla bitmeyecek söylemleri, savunmanın da kurallarını aşan saldırı niteliğindedir" değerlendirmesinde bulundu.

İktidarda olan bir partiye karşı açılan davada başlayan yargı sürecinde, kanıtları tartışacak, hukuka uygunluğunu denetleyecek ve kararı verecek olan, dava ile görevli yargı organı olduğunu belirten YARSAV, şöyle devam etti:

"Görülmekte olan bir davada mahkemenin ne karar vereceği veya vermesi gerektiği hususunda akıl yürütmek ve yol göstermek Anayasa uyarınca, haddimize değildir, ancak kimsenin de haddine değildir. Yasama ve yürütme organı ve mensuplarının Anayasal buyruk uyarınca, tavsiye ve telkinde bulunamayacakları gibi görüşme bile yapamayacakları bir dava hakkında, bu davaya müdahale niteliğinde yasama işlemlerinin telaffuz edilmesi, davanın davalısı tarafından karara bağlanması yani yargıya bırakılmaması anlamındadır. Bu durum erkler ayrılığına ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Yargı mensupları, hukukun üstünlüğü için görev yapmaktadırlar. Hiçbir güç onları görevlerini yapmaktan alıkoyamayacaktır. Hukukun üstünlüğü dışında hiçbir etken yargıya yol gösteremeyecektir. Herkes, başlayan yargı sürecinin kuralları içerisinde kalarak hareket etmelidir." (ANKA)