HABER

Emeklilere KDV zammı tasarısı yasalaştı

ANKARA (İHA) - TBMM Genel Kurulu'nda, emeklilerin vergi iadesi için fiş toplaması uygulamasına son verilerek, bunun yerine ek ödeme yapılmasıyla maaşlarına yüzde 6 oranında zam yapılmasını öngören yasa tasarısı kanunlaştı.

Tasarıya göre, SSK, tarım sigortasıyla Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına, 2006 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren yüzde 3, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de yüzde 3 olmak üzere, yüzde 6 oranında artış yapılacak. Yasayla, 2006 yılı Ocak ayı ödeme dönemiyle 2007 yılı Ocak ayı ödeme dönemi arasında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre şu değişiklikler olacak:

"- Bağlanan gelir ve aylıklarıyla 506 sayılı Kanunun geçici 76. maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, 2006 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren bir önceki aya göre yüzde 3, 2006 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artırılarak ödenecek.

- 2006 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılarla ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82. maddelerine göre 2006 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, 2006 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren bir önceki aya göre yüzde 3, 2006 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artırılarak ödenecek.

- İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2006 yılının 1. yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı yüzde 3 oranında, 2006 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artırılarak belirlenecek. Son takvim ayı 2006 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı yüzde 3 oranında artırılarak belirlenecek. Ancak bunlara 2006 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmayacak.

- Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2005 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları 2006 yılı Ocak ayı döneminden itibaren yüzde 3, 2006 yılı Temmuz ayı döneminden itibaren de bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artırılarak ödenecek.

- 1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamında sigortalı olanlara yapılacak sosyal sigorta yardımlarını ve yönetim giderlerini karşılamak üzere sigortalılardan alınacak primlere esas olan ve 2005 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ile katsayı sabit kalmak kaydıyla gösterge tablosu 2006 yılında yüzde 8.65 oranında artırılarak uygulanacak.

- Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası'nın Geçici 20. maddesi uyarınca, aylık alanların unutulduğu tasarının geçen haftaki görüşmesinde CHP'lilerin uyarısıyla gündeme gelince, kabul edilen önergeyle bu yönde de değişiklik yapıldı. Böylece sanayi ve ticaret odalarıyla ticaret borsası emeklileriyle sigorta ve reasürans çalışanlarının emeklileri de bu ek ödemelerden yararlanabilecek. Bu durumda olan kişilerin sayısının 70 bin civarında olduğu belirtiliyor."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler