En borçlu il İstanbul

2007 yılında büyüme yavaşlarken, yurttaşların borcunda hızlı bir artış yaşandı. Yurttaşlar ve firmaların toplam borcu, önceki yıla göre yüzde 28.7 artarak 321.9 milyar YTL'ye ulaştı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye'nin "borçlanma haritasını" çıkardı. ATO'nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin en borçlu ili 2007'de kişi başına 12 bin 96 YTL ile İstanbul oldu. Kişi başına borcun 263 YTL ile Muş'ta en düşük düzeyde bulunduğu belirlendi. Toplam borcun yüzde 66'sı üç büyük ile ait bulunuyor. Marmara'da yaşayan bir yurttaşın, Doğu Anadolu'dakine göre on kat daha fazla borçlandığı gözlendi.

-BORÇLAR MİLLİ GELİRİN YÜZDE 37'SİNE ULAŞTI
Alınan kredi miktarı, özellikle son yıllarda hızlı bir artış gösterdi. 2000 yılında 35 milyar YTL olan nakdi krediler toplamı, 2003 yılında 85 milyar'a çıktı. 100 milyar YTL eşiği 2004 yılında geçilirken, 2005 yılında 177 milyar YTL'ye, 2006'da 250.2 milyar YTL'ye ulaştı. 2007 yılında ise söz konusu krediler 321.9 milyar YTL'ye yükseldi.
2000 yılında yüzde 20.9 olan borcun milli gelire oranı, 2002 yılında yüzde 20.4'e gerilerken, 2004'ten itibaren artışa geçti. 2006 yılında söz konusu borçluluk oranı yüzde 33'e yükseldi.

2007 yılında Türkiye'nin 865 milyar YTL'ye yakın gayri safi yurt içi hasıla yarattığı tahmin ediliyor. Bu varsayım esas alındığında illerin toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 37 olduğu görülüyor.

-BORCUN YARISI İSTANBUL'UN
İllerin aldığı nakdi krediler toplamı 2007 yılında 321.9 milyar YTL'ye ulaşırken, bunun yüzde 47.2 oranındaki 152.1 milyarının İstanbul'daki yurttaşlar ve firmalarca alındığı belirlendi. Ankara'nın aldığı borç miktarı 42.1 milyar, İzmir'in aldığı borç da 18.2 milyar YTL oldu. Böylece üç büyük ilin toplam borçtaki payı yüzde 66'ya ulaştı.
İller bazında bakıldığında 2007 yılında kişi başına en çok borçlu il 12 bin 96 YTL ile İstanbul olurken, bu ili 9 bin 423 YTL ile Ankara, 5 bin 131 YTL ile Antalya izledi. Kişi başına düşen borç miktarında sırasıyla İzmir, Muğla, Kocaeli, Bursa, Denizli, Adana ve Eskişehir ilk 10 içinde yer aldı. Geçen yıl borcu en çok artan il yüzde 200.4 oranıyla Bingöl, bölge ise yüzde 38.3'le Karadeniz oldu.

-AYGÜN: "BORÇLU KESİM SIKINTI İÇİNDE"
ATO Başkanı Sinan Aygün, piyasalarda nakit akışının durmasına borçlanma düzeylerinin yüksekliğinin yol açtığını belirterek, "Türkiye'de son yıllarda işini sürdürmek isteyen de geçimini sağlamak isteyen de yatırım yapmak isteyen de borçlanarak yapıyor. Borçlanmak kişilerin de şirketlerin de gelecekteki gelirini bugünden harcaması anlamına geliyor" dedi.

Aygün, 2007 yılında yaşanan borç artışını şöyle değerlendirdi:
"Türkiye'de gerek faiz oranlarının yüksekliği gerekse ödenebilir limitlerin üzerinde borçlanılması nedeniyle borçlu kesim sıkıntı içindedir. Sektörlerin ve vatandaşların aynı dönemde borçlu olması ticari hayatta da durgunluğa yol açmaktadır. Vatandaş, kazancını borç ödemesine ayırdığı için her türlü ihtiyacını ertelemekte, alış veriş yapmamaktadır. Bu da ticari hayata olumsuz yansımaktadır. Eğer bir an önce ekonomik tedbirler alınmaz ve bu durum böyle devam ederse durgunluk bulaşıcı hastalık gibi her yöne yayılacaktır.