HABER

En fazla istihdam artışı Antalya’da gerçekleşti

Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla artan il 33 bin artışla Antalya oldu.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla artan il 33 bin artışla Antalya oldu. Antalya’yı 10 bin artışla Kocaeli ve Muğla, 9 bin artışla Şanlıurfa ve 7 bin artışla Van takip etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ekim 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım 2018 verilerinin değerlendirildiği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni’nin 80’inci sayısında Ocak 2017’den Ocak 2018’e 1 milyon 102 bin artan 4/a sigortalı çalışan sayısı, Ekim 2018’de Ekim 2017’ye göre toplamda 50 bin arttı. Kasım 2018’de Kasım 2017’ye göre işsizlik sigortası bekleyenlerin sayısında 91 bin artış oldu.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 161 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörü oldu. Bu sektörü 71 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü, 63 bin artışla eğitim sektörü, 34 bin artışla konaklama ve 32 bin artışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü takip etti.

Antalya ilk sırada
Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla artan il 33 bin artışla Antalya oldu. Antalya’yı 10 bin artışla Kocaeli ve Muğla, 9 bin artışla Şanlıurfa ve 7 bin artışla Van takip etti.

İşsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı son bir yılda en fazla artan il 16 bin artışla İstanbul oldu. İstanbul’u, 7 bin artışla Ankara, 5 bin artışla İzmir, 4 bin artışla Bursa ve 3 bin artışla Kocaeli takip etti.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nde sigortalı ücretli istihdamı, işyeri, KOBİ, esnaf, çiftçi ve kamu çalışanı sayısında yıllık ve aylık artış ve azalışlar incelendi.

Ekim 2018’de, son bir yıldaki değişimlere bakıldığında yüzde 4,9 ile en fazla artış esnaf ve çiftçi sayısında görüldü. Son bir yılda kamu çalışanı sayısında yüzde 1,5; sigortalı ücretli çalışan sayısında yüzde 0,3 artış yaşandı.
Sigortalı ücretli (4/a), kendi hesabına çalışan esnaf ve çiftçi (4/b) ve kamu çalışanı (4/c) sayıları Ocak 2013’de 100 kabul edildiğinde, söz konusu değer Ekim 2018’de sigortalı ücretlilerde (4/a) 125,6, kendi hesabına çalışan esnaf ve çiftçilerde (4/b) 98 ve kamu çalışanlarında (4/c) ise 113,2 oldu.

İstihdam 1 yılda 50 bin artarken, 1 ayda 79 bin azaldı
İzleme bültenine göre Ekim 2018’de sigortalı ücretli çalışan sayısı Ekim 2017’ye göre yüzde 0,3’lük artışla 14 milyon 695 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Eylül 2018’e göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 79 binlik azalış gerçekleşti.

Ekim 2018’de esnaf ve çiftçi sayısı Ekim 2017’ye göre yüzde 4,9’luk artışla 2 milyon 904 bin olurken mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında ise Eylül 2018’e göre esnaf ve çiftçi sayısında 75 binlik artış gerçekleşti. Ekim 2018’de kamu çalışan sayısı Ekim 2017’ye göre yüzde 1,5’lik artışla 3 milyon 21 bin, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Eylül 2018’e göre kamu çalışanı sayısında 5 binlik artış gerçekleşti.

Bina inşaatı 1yılda istihdamı en fazla azalan sektör oldu
Türkiye genelinde Ekim 2018’de, Ekim 2017’ye göre 88 sektörün toplamında 50 bin artış görülmesine rağmen 38 sektörde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görüldüğü belirtilen bültende, “Sigortalı ücretli sayısında azalma görülen 38 sektörde, en çok azalmanın görüldüğü 10 sektör aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda ilk sırayı 258 binlik istihdam azalışı ile bina inşaatı sektörü almıştır. Oransal olarak istihdam en hızlı bilgi hizmet faaliyetleri sektöründe (yüzde 23,1) azalmıştır” ifadeleri bulundu.

İmalat sanayide kayıtlı istihdam 1 yılda 19 bin arttı
Ekim 2018’de imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında Ekim 2017’ye göre 19 binlik (yüzde 0,5) artış gerçekleşirken, Eylül 2018’e göre imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında 35 bin azalış görüldüğü bildirildi.

İmalat sanayi sektörü içerisinde geçen yıla göre sadece 9 sektörde azalış görüldüğünün aktarıldığı bültende şu bilgiler verildi: “İmalat sanayide istihdamı en çok artan sektörlerin başında 30 bin yeni istihdam ile giyim eşyaları imalatı sektörü gelmekte. Bu sektörü 7 binlik artış ile gıda ürünleri imalatı ve 5 binlik artış ile diğer ulaşım araçları imalatı sektörleri takip etmiştir. İmalat sanayide oransal olarak en hızlı artış ise yüzde 13,6 ile tütün ürünleri imalatı sektöründe oldu.

İstihdamı en hızlı artan il Kilis oldu
Sigortalı ücretli çalışan sayısı Ekim 2018’de geçen yıla göre 49 ilde artarken; 32 ilde azalmıştır. En fazla artış 33 bin ile Antalya’da yaşanmıştır. Antalya’yı; 10 bin artışla Kocaeli ve Muğla, 9 bin artışla Şanlıurfa ve 7 bin artışla Van takip etmiştir. Oransal olarak sigortalı ücretli istihdamı Ekim 2017’ye göre yüzde 31,7 ile en hızlı Kilis’te artmıştır. Kilis’i; Hakkari, Siirt, Muş ve Ağrı takip etti.

1 yılda kadın istihdamı 314 bin arttı
Ekim 2018’de sigortalı ücretli kadın istihdamında Ekim 2017’ye göre 314 bin artış (yüzde 7,7) gerçekleşirken, Eylül 2018’e göre 39 bin artış gerçekleşmiştir.

Sektörel bazda bakıldığında son bir yılda 112 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörü kadın çalışan sayısında en çok artış yaşanan sektör olmuştur. Bu sektörü, 43 bin artışla eğitim ve 40 bin artışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörleri takip etmiştir. Oransal artışlara bakıldığında kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü yüzde 80,4’lük artışla en hızlı artış yaşanan sektör olmuştur.

1 yılda 66 sektörde işyeri sayısı arttı
Ekim 2018’de Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı Ekim 2017’ye göre yüzde 2,1 (39 bin) artarak 1 milyon 885 bin olmuştur.

Sektörler bazında incelendiğinde, Ekim 2017’ye göre 8 bin artış ile kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ve perakende ticaret sektörleri işyeri sayısı en fazla artan sektörler olmuştur. Bu sektörleri; ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar ve toptan ticaret sektörleri izlemiştir. Oransal değişime bakıldığında kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektöründeki işyeri sayısı bir yılda yüzde 34,9 oranında artmıştır. Bu sektörü tütün ürünleri imalatı ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sektörleri takip etmiştir."

Geri Dön