HABER

En güzel yemek duaları - Peygamber Efendimizin yemek duası

Peygamber Efendimiz için hiçbir nimeti israf etmediği, bir şeyler yeyip içtikten sonra da dua okuduğu söylenir. Alimler Allah'ın sunduğu nimetleri yedikten sonra bir sünnet olarak Peygamber Efendimizin yemek duasının okunmasını tavsiye eder. Bu yazımızda sizlere Peygamber Efendimizin yemek duası başta olmak üzere en güzel yemek duaları hakkında çeşitli bilgiler vereceğiz.

En güzel yemek duaları - Peygamber Efendimizin yemek duası

İçindekiler

 • Peygamber Efendimizin Yemek Duası Arapça Okunuşu
 • Peygamber Efendimizin Yemek Duası Anlamı
 • Peygamber Efendimizin Yemek Duasını Okumanın Faydaları
 • Çocuklar için Yemek Duası
 • Ramazan Yemek Duası
 • Asker Yemek Duası
 • Yemek Duası Nasıl Ezberlenir?

Yemek duası, İslam aleminde yeyip içtikten sonra Allah'a şükretmek için okunur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İlmihal yemek duası için bir kaynak olabilir. İlmihal yemek duasının yanı sıra pek çok farklı konuda İslam alemi için dini bilgiyi ve uygulamayı içerir. Yemek duasının İlmihal'de yer alması nimetin ve şükrün bir Müslüman için ne kadar kıymetli olduğuna işaret eder. En güzel yemek duasının, Müslümanlar için de sünnet olduğu söylenen Peygamber Efendimizin yemek duası olduğu bilinir. Bu yazımızda sizlere en güzel yemek dualarından bahsedeceğiz.

Müslümanlar için yemek duası, nimeti veren Allah'a şükretmek amacıyla yemeklerden sonra okunur. Böylelikle sahip olunan maddi ve manevi her şeyin değeri tekrar anlaşılmış olur. Duada önemli olan Allah'ı yüceltmek ve O'na maddi ya da manevi istekleri iletmektir. Bu nedenle duaların hangi sözlerle yapıldığı önemli değildir. Dua ederken en önemli olan hususun niyet olduğu, İslam alimleri tarafından sık sık vurgulanır. Yemek duaları farklı sözlerle ve uzunluklarla karşımıza çıkabilir ancak en bilinen yemek duası çok uzun bir dua değildir.

Peygamber Efendimizin Yemek Duası Arapça Okunuşu

Peygamber Efendimizin yemek duası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde de yayınlanmıştır. Duanın Arapça okunuşunu aşağıdaki metinden inceleyebilirsiniz:

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn
Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.
El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Peygamber Efendimizin Yemek Duası Anlamı

Peygamberimizin yemek duası Arapça olarak okunabilir. Ancak duayı Arapça okuyan herkesin bu duanın anlamını da bilmesi son derece önemli bir husus olarak belirtilir. Alimler sadece yemek duası için değil, tüm dualar için meal bilmenin çok faydalı olacağı kanaatinde. Duaların anlamını bilmek, sözün ötesinde öğretisini de anlamayı sağlar. Bu nedenle yemek duası Türkçe mealini inceleyebilirsiniz:

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )
“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Etime 54.;Ebû Dâvûd, Etime 52 (3849); İbni Mâce, Et'ime 16)
“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur" dedi.” (Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

Peygamber Efendimizin Yemek Duasını Okumanın Faydaları

Dua, sözlük anlamı olarak "istemek, çağırmak, seslenmek, yardım talep etmek" gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak dua ise insanın bütün benliği ile Allah'a yönelmesi, maddi ve manevi tüm isteklerini O'na arz etmesidir. Dua, Allah ile kulu arasındaki iletişimdir. Duada iki öge bulunmaktadır; tazim (Allah'ın yüceliğinden bahsetme) ve istekte bulunma. Bu özelliklerinden dolayı Hz. Peygamber dua ile ilgili olarak "Dua, ibadetin özüdür." (Tirmizi, Deavat, 2) şeklinde buyurmuştur. İmam hatip yemek duası olarak da bilinen bu dua, dini eğitim verilen okullarda öğrencilerle paylaşılır.

Bir başka ayette de insanın Allah'a yönelişinin önemi "De ki, duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin." (Furkan, 25/77) buyrulmuştur. Buradan da anlaşılabileceği gibi dua okumanın fazileti çok yüksektir. Yemek duası da Allah'a verdiği nimetler için şükretmektir ve bir Müslüman için sünnettir.

En güzel yemek duası elbette Peygamber Efendimizin okuduğudur. Dualar sadece Allah'a isteklerimizi anlatmaz. Aynı zamanda içinde öğreti de barındırır. Örneğin yemek duası kulu veşrabu ile başlayan ifadelerde israf etmemeyi anlatır. Yemek duası da dahil olmak üzere bütün dualar inananları Allah'ın yolunda doğru ve iyi bir insan olmaya teşvik eder. Bu yüzden anlamını bilerek dua okumak kişinin içindeki kötülüklerden arınmasına yardımcı olacaktır.

Artsın Eksilmesin Taşsın Dökülmesin Yemek Duası

Yemek duası Türkçe de okunabilir. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde bilgi mevcuttur. "Artsın eksilmesin taşsın dökülmesin yemek duası" olarak bilinen dua en bilinen yemek dualarından biridir.

Sofra nur, hane mamur, kaza bela geri dur. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, Allah bereket versin. Ya rabbi. Çalışıp para kazananlara, pişirenlere yiyenlere, sana şükür diyenlere, fakirlere verenlere, vatanını, dinini sevenlere, hastalık yoksulluk gösterme Allah’ım. Kalan ömrümüzü, Geçen ömrümüzden, hayırlı kıl ya rabbi. Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, anamı, babamı, nenemi, dedemi, kardeşlerimi ve bütün Müslümanları bağışla ya rabbi.

Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel. El-Fatiha

Çocuklar için Yemek Duası

Çocukların dua okumaları elbette yetişkinlere göre daha büyük bir çaba gerektirebilir. Arapça kelimeleri doğru telaffuz edebilmeleri için bazen biraz büyümelerini beklemek gerekebilir. Bu nedenle, özellikle 3-8 yaş grubundaki çocuklar için arada Türkçe ifadelerin olduğu dualar öğretilebilir.

Elhamdülillah elhamdülillah.
Bu nimetleri veren Allah.
Peygamberimiz Rasulallah.
Her yemekte deriz Bismillah.
Artsın, eksilmesin.
Taşsın, dökülmesin.
Gerisi kesilmesin.
Hep afiyetle yensin.
Geçmişlerimizin ruhu için.
Sağlara selamet için.
Bir de Allah rızası için el-FATİHA

Ana Sınıfı Yemek Duası

Çocuklar için yemek duası okumak şükretmeyi öğrenmeleri açısından büyük önem taşır. Bu nedenle okullarımızdaki ana sınıfı çocuklarına okutulan birkaç yemek duası vardır. Ayrıca sadece okullarda değil, ailelerinin evinde de okuyabilmeleri için çocukların telaffuz ederken zorlanmayacakları ve özünü anlayabilecekleri düzeyde pek çok dua metni yazılmıştır.

Yediklerimiz şifa olsun
Sofranız bereketli olsun
Vücudumuz sağlıklı olsun
Allah’ım verdiği nimetler için
Sana şükürler olsun
Hepimize afiyet olsun
Amin…

El Açtım Allah'ım Sana Yemek Duası

Ana sınıfında da sıklıkla okutulan yemek dualarından biridir. Ezberleme açısından ve telaffuz bakımından kolay olduğu için çocuklara daha rahat öğretilebilir.

Bismillahirrahmanirrahim
Yemeğimi yemeden
El açtım Allahım sana
Akıl fikir doğruluk
İyi huylar ver bana
Yemezsem büyüyemem
Okuluma gidemem
Çabuk çabuk yiyelim
Yemeğimizi bitirelim
Bizi yaratan Alla'a
Herzaman dua edelim...

Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahillezi Yemek Duası

8-14 yaş grubundaki çocuklara öğretilen yemek duası ise şu şekildedir:

Elhamdülillah elhamdülillah
Elhamdülillahillezi et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn.
Allah’ım nimetlerimizi artır.
Şükürlerimizi taşır.
Küsleri barıştır.
Namaz kılmayanları namaza alıştır.
Sevdiklerine yaklaştır.
Sevmediklerinden uzaklaştır.
Bu sofraya hizmet edenleri, annemizi-babamızı ve tüm sevdiklerimizi Kabe-i Muazzama’ya ulaştır.
Hayırlara ulaşmak, kötülüklerden korunmak ve rızana kavuşmak için
Allahümme zid ve lâ tenkus bi hurmetil FATİHA!

Ramazan Yemek Duası

Kutsal kabul edilen üç aydan biri olan Ramazan, oruç ibadetinin gerçekleştirildiği aylardan biridir. İftar yemek duası okuyarak siz de Allah'a verdiği nimetler için şükredebilirsiniz.

İFTAR DUASI: "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI: "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Asker Yemek Duası

Oldukça kısa olan asker yemek duası 2017 yılına kadar "Tanrımıza hamt olsun, milletimiz var olsun" şeklindeydi. Son yapılan değişiklikle "Allah'ımıza hamt olsun, milletimiz var olsun" şekline getirildi.

Yemek Duası Nasıl Ezberlenir?

Yemek duası ezberleme konusunda başarılı olmak için bazı tüyolara dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

 • Yemek duasını bir deftere 5 kere yazıp okuyarak ezberlemeyi deneyebilirsiniz.

 • Yemek duasının önce birinci kelimesini ezberleyip sonra ikinci kelimeyi birinci kelimeyle beraber ezberleyebilir ve bu şekilde tüm duayı ezberleyebilirsiniz.

 • Yemek duasını tekrar tekrar okuyarak ezberlemeyi deneyebilirsiniz.

 • Bildiğiniz gibi bir sure ya da dua ezberlendikten sonra unutulmaması için sürekli tekrar edilmelidir. Yemek duasını her yemeğinizden sonra okuyacağınız için unutma riskiniz de düşük olacaktır.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön