HABER

Erdoğan'dan, 'Dünya Çevre Günü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, "Sanayileşme ve modern teknolojideki hızlı gelişme, insana doğaya müdahale etme imkanını sağlamış; sınırsız tüketim hırsı ve tabiat üzerinde tahakküm kurma isteği tüm insanlığı ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, "Sanayileşme ve modern teknolojideki hızlı gelişme, insana doğaya müdahale etme imkanını sağlamış; sınırsız tüketim hırsı ve tabiat üzerinde tahakküm kurma isteği tüm insanlığı ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre felaketleriyle mücadele ettiğine dikkat çekti. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakılabilmesinin, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu, çevre sorunlarının ise tüm insanlığın müşterek meselesi olup, çözümünün uluslararası işbirliğini gerektirdiğini kaydetti. Erdoğan, şöyle dedi:
"Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır. Bu bilinçle bizler, bir yandan hızlı bir büyüme süreci kaydederken, diğer taraftan çevreyi ve ekosistemleri korumaya yönelik düzenlemelere öncelik vermekteyiz. Ülkemiz uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumlulukların bilinciyle her alanda sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürütmektedir. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için, ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz."
Erdoğan, çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli şartlarından birinin de çocuk yaşlardan başlayarak vatandaşlara çevre duyarlılığının aşılanması, tüm insanlığı tehdit eder boyuta ulaşmış tehlikeye karşı alınacak tedbirleri toplumun tüm bireylerinin benimsemesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayatta yerleştirmemiz gerekmektedir. Bu konuda geç kalındığı takdirde çevre felaketi, kirlilik, hastalıklar, kıtlık, yoksulluk gibi sorunlarla başa çıkmamız mümkün olmayacaktır. Bu hususta aileler ve eğitimciler başta olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)

Geri Dön