HABER

Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi nedir? Allah'ın isimleri ve anlamları

Pek çok Müslüman, ''Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi nedir?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçen Allah'ın isimleri, Esmaü'l Hüsna olarak bilinir. Bu isim ya da sıfatlar Allah'ın birbirlerinden farklı özelliklerini temsil eder. İşte ''Esmaül Hüsna nedir?'' diye merak edenler için derlenen Allah'ın isimleri ve anlamları...

Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi nedir? Allah'ın isimleri ve anlamları

İçindekiler

 • Allah'ın 99 İsmi ve Anlamları
 • Kur'an-ı Kerim'de Geçen Allah'ın İsimleri
 • Esmaül Hüsna Okumanın Yararları
 • Duaların Kabulü İçin Esmaül Hüsna
 • Kazadan Beladan Korunmak İçin Esmaül Hüsna
 • Ev Almak İçin Okunacak Esmaül Hüsna Duası
 • Eşler Arası Muhabbet İçin Esmaül Hüsna Okuma
 • İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Esmaül Hüsna Okuma
 • Zihin Açıklığı İçin Esmaül Hüsna Okuma
 • Sözünü Dinletmek İçin Esmaül Hüsna Okuma
 • Başarı İçin Esmaül Hüsna Okuma
 • Hastalıklardan Korunmak İçin Esmaül Hüsna Okuma
 • Rüyada Esmaül Hüsna Okuma Ne Manaya Gelir?
 • Esmaül Hüsna İlahisi
 • Adetliyken Esmaül Hüsna Okunur Mu?
 • Esmaül Hüsna Ebced Değerleri Hesaplama Nasıl Yapılır?

Esmaül Hüsna, kelime anlamı olarak güzel ya da en güzel isimler manalarına gelir. Esma, "isim" kelimesinin çoğulu, hüsna ise "güzel" olarak sözlükte yer alır. Allah'ın isimleri ve anlamları birçok dinî kaynakta geçer. Bunların bir kısmı hadislerde geçerken bir kısmı da bizzat Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Esmaül Hüsna anlamları türlü türlü olup pek çok kişi tarafından merak konusu. Eğer siz de ''Esmaül Hüsna Allah'ın 99 ismi nedir?'' sorusunun yanıtını merak ediyorsanız işte Allah'ın isimleri ve anlamları...

[Görsel 1]

Allah'ın 99 İsmi ve Anlamları

Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen 100'den fazla ismi var. O'nun güzelliğini ve faziletlerini ortaya çıkaran bu sıfatlar, Allah'ın 99 ismi olarak dilimize yerleşmiş durumda. Esmaül Hüsna olarak da bilinen bu isimler, Müslümanlar için merak konusu. Pek çok kişi yeni doğan evladına koymak için Esmaül Hüsna isimleri arıyor. İşte meraklıları için Esmaül Hüsna kısa anlamları ve en güzel Allah isimleri...

Kur'an-ı Kerim'de Geçen Allah'ın İsimleri

 • el-Kâdir, kuvveti her şeye yeten manasındaki Allah'ın sıfatlarındandır.
 • es-Samed, Allah'ın kusursuzluğunu ortaya çıkaran ismidir. Noksansız anlamına gelir.
 • eş-Şâkir, şükreden manasına gelir.
 • el-Vehhâb, ihsan sahibi anlamına gelir.
 • el-Vâhid, eşsiz ve benzersiz anlamına gelir.
 • er-Rahîm, pek merhametli anlamlarında kullanılır.
 • el-Velî, dost ve seven anlamlarına gelir.
 • el-Halim; çabuk öfkelenmeyen, sakin ve acele hareket etmeyen manalarına gelir.
 • el-Mevlâ sözlükte dost, arkadaş manalarına gelir.
  Hadislerde Geçen Allah'ın İsimleri
 • el-Adl ismi, Yüce Allah'ın adil yönünü niteler.
 • el-Bâki ismi, sonsuz manasına gelir. Baki, bugün Türkçede yaygın bir isim.
 • es-Sâmi, her sözü duyan manalarına gelir. Şüphesiz Allah'ın gizli ve açık olan her şeyden haberi olur. Allah'ın bu sıfatı, yeni doğanlara isim olarak konulabilir.
 • en-Nazif, işleri temiz olan manasına gelir.

Allah'ın diğer isimleri:
Esmaül Hüsna'dan geriye kalan isimler şu şekilde devam ediyor;

 • el-A’lâ: En ulu
 • el-A’lem: Her şeyden haberdar olan
 • el-Alî: Kudreti pek, şerefli olan
 • el-Âlim: Bilen
 • el-Alîm: Her şeyi pek iyi bilen
 • el-Âhir: Varoluşu sonsuz olan
 • el-Akrab: Kullarına yakın olan
 • el-Azîm: Ulu
 • el-Azîz:Kudretli
 • el-Basîr: Her şeyi gören
 • el-Bâtın: Gizli her şeyi bilen
 • el-Berr: Merhametli
 • Câ’ılûn: Yaradan
 • el-Cebbâr: Kullarına emirlerini yaptıran
 • el-Ebkâ: Nimetleri kalıcı olan
 • el-Ehad: Eşsiz
 • Fâil(ûn): Yaradan
 • el-Fettâh: Adil hükmeden
 • el-Ğaffâr: Affedici
 • el-Ğafûr: Bağışlayıcı
 • el-Ğanî: Zengin
 • el-Habîr: Her şeyi bilen
 • el-Hâdi: Cezalandırıcı
 • el-Hâdî: Yol gösterici
 • el-Hafî: İkram sahibi
 • Hâfiz(ûn): Koruyan
 • el-Hafîz: Koruyup kollayan
 • el-Hakîm: Hikmetli
 • el-Hâkim: Hüküm veren
 • el-Hakem: Hükmeden
 • el-Hakk: Varoluşu hak olan
 • el-Hâdî: Hidayetli
 • el-Hallâk:Sürekli yaratan
 • el-Hasîb: Hesaba çeken
 • Hâsib(în): Kullarını sorgulayan
 • el-Hayr: Hayırlı
 • el-İlâh: Tanrı
 • el-Kadîr: Kuvvetli
 • el-Kâfi: Yardım eden
 • el-Kahhâr: Yenilmez
 • el-Kâhir: Güçlü
 • el-Kâim: Yöneten
 • el-Karîb: Kullarına yakın olan
 • el-Kâşif: Sıkıntıdan arındıran
 • Kâtib(ûn): Kullarının yaptıklarını yazan
 • el-Kayyûm: Koruyan
 • el-Kebîr: Yüce
 • el-Kerîm: Şerefli
 • el-Kuddûs: Eksiksiz
 • el-Latîf:İhsan sahibi
 • Mâhid(ûn): Faydalı yaratan
 • el-Mâlik: Varlıkların sahibi
 • el-Mecîd: İtibarlı
 • el-Melik: Yöneten
 • el-Metîn: Dayanıklı
 • Mu’azzib(în): Cezalandırıcı
 • el-Mu’ızz: Onurlu kılan
 • el-Muhric: Açıklığa kavuşturan
 • el-Muhît: Kuşatan
 • el-Mukît: Rızk veren
 • el-Muktedir: İstediğini yapan
 • el-Musavvir: Şekil veren
 • Mûsi(’ûn): Göğü uzatan
 • el-Mübîn: Varlığı açık olan
 • Mübrim(ûn): Cezalandıran
 • Mübtelî: Gizleri açığa çıkaran
 • el-Mücîb: Sıkıntıları gideren
 • el-Müheymin: Koruyucu
 • el-Mühlik: Helak edici
 • el-Mü’min: Güvenilir
 • el-Müneccî: Beladan arındıran
 • el-Münezzil: Nimet gönderen
 • Müntekım(ûn): Cezalandırıcı
 • en-Nesîr: Kullarına yardımcı olan
 • er-Rakîb: Kullarından haberdar
 • en-Nâsır: Yardım eden
 • er-Raûf: Şefkatli
 • er-Rezzâk: Nimeti pek
 • eş-Şehîd: Her şeyden haberdar
 • eş-Şefi: Yardımcı
 • eş-Şey: Varolan
 • eş-Şekûr: Mükafatlandırıcı
 • el-Vâris: Her şeyin sahibi
 • el-Vekîl: Her şeyin yöneticisi
 • Sâdık(ûn): Doğruluk sahibi
 • Zâri’(ûn): Yetiştiren, büyüten

Esmaül Hüsna Okumanın Yararları

"Esmaül Hüsna ne demektir?" sorusunun yanıtını öğrendikten sonra bu isimlerin faydalarına göz atalım. Şüphesiz Allah'ın ismini zikretmek, kişinin hanesine sevap yazılmasına sebep olur. Esmaül Hüsna Arapça okunduğu gibi Türkçe de okunabilir. Dinimizde başına musibet gelen kişilere, ''Esmaül Hüsna oku.'' denir. Gerçekten de Esmaül Hüsna faziletleri, okuyanları huzura kavuşturur.

Esmaül Hüsna'da Allah'ın bütün sıfat ve güzellikleri yer alır. Esmaül Hüsna mucizesi yaşayanlar, Allah'ın bu sıfatlarının ne kadar faydalı olduğunun farkına varır. Şüphesiz Allah, kendi ismini zikredenlerden dilediğini dualarına kavuşturur. Onun sevgisini ve takdirini kazanmak için onun sıfatlarını iyi öğrenmek gerekir. Ancak bu şekilde Allah'ın isimlerinin fazileti ortaya çıkar. Esmaül Hüsna okumanın bazı faydaları şunlar:

Duaların Kabulü İçin Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna duası okuyarak dileklerinizi Yüce Allah'a iletebilirsiniz. Allah'ın sıfatlarından birisi olan el-Akrab, yardım etmesi için insanlara en yakın olan manasına gelir. Bu sebeple duaların kabulü için Allah'ın el-Akrab ismi kullanılabilir. Esmaül Hüsna dilek mucizesi yaşayan kişiler, bu sıfata sığınarak dualarının kabul olduğunu belirtirler.

Kazadan Beladan Korunmak İçin Esmaül Hüsna

Kazadan, beladan ve her türlü musibetten kurtulmak isteyen müminler; Allah'ın el-Münecci ismine sığınmalılar. Bu isim, sıkıntıdan kurtaran anlamına gelir. Allah'ın diğer bir sıfatı olan el-Kaim, ''koruyup gözeten'' manasına gelir. Yine koruyucu anlamlarına gelen el-Kayyûm ve el-Mukit isimleri kazadan ve beladan kurtulmak için kullanılabilir. Vesveseden kurtulmak için Esmaül Hüsna bu sıfatlar aracılığıyla kullanılır.

Ev Almak İçin Okunacak Esmaül Hüsna Duası

Allah yardımseverdir ve müminlere yardımcı olur. Müslüman, gerçekten ihtiyacı varsa ve gönülden dua ederse Allah'ın rızası üzerine olur. Kişinin ev ya da araba gibi maddi ihtiyaçları varsa bunun için Allah'a yakarabilir. Allah; Mâlikü'l Mülk'tür, yani bütün mülklerin sahibi O'dur. Dünyevi ihtiyaçlar için Allah'ın isimlerinden en-Nâsır kullanılabilir. Bu isim; yardım eden, yardımcı olan manasına gelir. Aynı zamanda alacağını almak için okunacak kuvvetli Esmaül Hüsna, en-Nesir sıfatıdır. Bu sıfat, sürekli ve çokça yardım eden anlamında kullanılır.

Eşler Arası Muhabbet İçin Esmaül Hüsna Okuma

Eşler, araları bozulduğunda ya da sohbetlerini artırmak istediklerinde Allah'a sığınmalılar. Allah, dilerse onlara sohbetini gönderir. Eşlerin arasını düzeltmek için Esmaül Hüsna arayanlar bu yola başvurmalı. Allah'ın sevgi ve sohbetine mazhar olabilmek için O'nun, el-Müste'an ismi anılabilir. Bu isim, kendisinden yardım istenen anlamında kullanılır.

İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Esmaül Hüsna Okuma

Müslüman kişinin karşısına bazen engeller çıkar. Bu engellerden ya da birtakım çıkmazlardan kurtulabilmek için Allah'tan yardım istenmeli. Yüce Allah'ın sıfatlarından olan el-Ğani, zengin ve muhtaç olmayan manalarına gelir. O, dilediğine sonsuz zenginliğinden bahşeder. Zenginlik duası Esmaül Hüsna'da bu şekilde kullanılabilir. Müslümanlar, bunun yanında işe girmek için de Yüce Allah'a sığınırlar. Mesela işe girmek için Esmaül Hüsna duası arayanlar, Allah'ın el-Kâşif ismini anarak dua edebilir. el-Kaşif, dert ve sıkıntıları gideren manalarına gelir. Borç ödemek için Esmaül Hüsna ya da malın satılması için Esmaül Hüsna arayanlar da bu sıfata sığınabilirler.

Zihin Açıklığı İçin Esmaül Hüsna Okuma

Pek çok kişi kaybolan eşyayı bulmak için Esmaül Hüsna okuması yapar. Bir şey unutulduğunda ya da hafızanın güçlendirilmek istendiği vakitlerde Esmaül Hüsna okuması yapılabilir. Böyle zamanlar için Yüce Allah'ın sıfatlarından el-A'lem ve el-Alim kullanılması uygun olur. Bu sıfatlar, bilen, iyi bilen manalarına gelir. Aynı zamanda el-Habir ismi, Allah'ın her şeyden haberdar olma özelliğini belirtir.

Sözünü Dinletmek İçin Esmaül Hüsna Okuma

Allah, Kuran-ı Kerim'de er-Rakib ismiyle de geçer. Bu isim; insanların davranışlarından haberdar olan, bilen manasına gelir. Dolayısıyla birisine sözünü dinletmek isteyen kişi, Allah'ın bu sıfatıyla dua edebilir. Aynı zamanda Allah, es-Semi'dir. Bu sıfat, O'nun bütün sözleri ve konuşulanları duyduğunu belirtir. Çocuklar için Esmaül Hüsna okuyarak ebeveynlerinin sözlerini dinlemeleri için Allah'a dua edilebilir.

Başarı İçin Esmaül Hüsna Okuma

Bir işi başarmak isteyen Müslümanlar, öncelikle azimle çalışmalılar. Ondan sonra takdiri Allah'a bırakmak için dua edebilirler. Bu dua için en uygun isim, Allah'ın el-Aziz sıfatı olabilir. el-Aziz; üstün gelen, kuvvetli ve galip manalarına gelir. Şüphesiz Allah galiptir ve dilediği müminlere bu sıfatından bahşeder.

Hastalıklardan Korunmak İçin Esmaül Hüsna Okuma

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de es-Selâm olarak da geçer. Onun bu ismi; hastalıktan, ölümden ve benzeri musibetlerden salim olan kullarına selamet gönderen manasına gelir. Allah'ın bu ismini zikretmek, Müslümanlara şifa verir. Fiziksel hastalıklar dışında ruhsal sorunlar yaşayan Müslümanlar da olabilir. Psikolojik rahatsızlıklar için Esmaül Hüsna okunması tavsiye edilir. Ayrıca bunun gibi şifa gerektiren her durumda Allah'ın sıfatları anılabilir. Esmaül Hüsna sırları bu sıfatları anıp dua etmekle ortaya çıkar.

Rüyada Esmaül Hüsna Okuma Ne Manaya Gelir?

Rüya'da Allah'ın isimlerinden birisini okuduğunu görmek hayra yorulur. Bu kişi, Allah'ın sevgisine mazhar olmuş olabilir. Öyle ki Yüce Allah onun rüyalarına isminin faziletlerini göndermiş olabilir. Dolayısıyla ''Rüyada Esmaül Hüsna okumak tehlikeli mi?'' diye merak edenler içlerini rahatlatabilirler. Rüyada Esmaül Hüsna okuduğunu görenler kadar, işittiğini görenler de rüyalarını hayra yorabilir.

Esmaül Hüsna İlahisi

Esmaül Hüsna okumak kadar dinlemek de Müslümanları manevi huzura kavuşturur. Siz de Esmaül Hüsna Türkçe ya da Esmaül Hüsna Arapça ilahi versiyonunu dinleyebilirsiniz.

Adetliyken Esmaül Hüsna Okunur Mu?

Esmaül Hüsna okumak, zikir olarak kabul edilir. Dolayısıyla regl halinde Esmaül Hüsna zikri okumanın bir sakıncası olmaz. Adetli kişi, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve geçmeyen Allah'ın isimlerini zikredebilir ve Esmaül Hüsna tesbihatı yapabilir.

Esmaül Hüsna Ebced Değerleri Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ebced hesabına göre her Arapça harfin bir sayı değeri bulunur. Çeşitli kaynaklardan bulacağınız ebced tabloları ile bu sayı değerlerini öğrenebilirsiniz. Esmaül Hüsna tablo kullanılarak sayı değerlerine göre numaralandırılabilir. Siz de öğrenmek istediğiniz Esmaül Hüsna'yı Arapça yazarak ebced değerini hesaplayabilirsiniz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön