EXPO 2015 kanun teklifi yasalaştı

Ankara (AA) - EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulunun Tüzel Kişilik Kazanması, Gelir ve Harcamaları ile Denetimi ve Tasfiyesi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olacak. Yönlendirme Kurulu, yürütme komitesi ile sekretarya, bu kanun ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye devam edecek. Yönlendirme Kurulunun gelirleri; yönlendirme kurulu üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından aktarılacak tutarlar, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ile diğer özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yapılan ayni ve nakdi yardımlar, sponsorluk ve faiz gelirleri ile diğer gelirlerden oluşacak. Gelirler, ulusal bir bankada açılacak hesapta toplanacak. Hesapta toplanan tutarlar, Yönlendirme Kurulunca nemalandırılacak. Uluslararası Sergi Bürosu Genel Kurulu toplantısında İzmir'in adaylığının kabul edilmemesi durumunda ise Yönlendirme Kurulunun hesaplarında bulunan tutarlar ile taşınırlar, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere İzmir İl Özel İdaresi ve İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 ay içerisinde eşit olarak devredilecek.