"Eylem planı" belirlendi

İSTANBUL(ANKA)- Sivil toplum kuruluşlarının SSGSS yasa tasarısına karşı yarın ülke çapında düzenleyeceği iş bırakma eyleminin yapılacağı yer ve saatler belirlendi. Buna göre, eylem kapsamında Ankara'da bir, İstanbul'da ise 3 ayrı alanda eylem düzenlenecek.

DİSK'ten yapılan açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu'ndan hızla geçirilmek istendiği belirtildi. Açıklamada, DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği'nin (TDB)ortak kararıyla yasa Meclise geldiği gün ülke çapında iş bırakma eylemi yapılacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre, protesto eylemlerinin de gerçekleştirileceği alan ve saatler şöyle:
"-Ankara'da bir araya gelecek gruplar saat 14.00'te TBMM Dikmen Kapısı'nda toplanacak.
-İstanbul Anadolu Yakası'nda saat 12.30'da, Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplanılacak ve Kadıköy İskele Meydanı'nda bir açıklama yapılacak.
-İstanbul Trakya Yakası'nda 12.30'da Okmeydanı SSK Hastanesi'nde toplanılarak, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapılacak. 12.30'da Kartal İskele Meydanı'nda toplanılacak."

Öte yandan, 6 Nisan Pazar günü de saat 13.30'da Kadıköy Tepe Nautilus önünde toplanılacak, saat 14.00'te ise Kadıköy İskele Meydanı'nda bir miting yapılacak.