HABER

Fecr suresi okunuşu: Fecr suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Kur'an-ı Kerim'in 89. suresi olan Fecr Suresi, nüzul sırası bakımından ise 10. sıradadır. Duha Suresinden önce, Leyl Suresinden sonra inen sure, ismini birinci ayette geçen el-Fecr kelimesinden alır. Fecr Suresi meali, Fecr okunuşu ile ilgili araştırma yapanların sıkça karşısına çıkar. Fecr suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile tefsiri hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Fecr suresi okunuşu: Fecr suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Fecr Suresi Arapça Okunuşu
 • Fecr Suresi Anlamı
 • Fecr Suresi Faydaları
 • Fecr Ne Demek?
 • Fecr Vakti Ne Demek?
 • Fecr Suresi Kaç Ayet?
 • Fecr Hangi Surede?
 • Fecr Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Fecr Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Fecr Suresi Ne İçin Okunur?
 • Fecr Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Fecr Suresi Nasıl Ezberlenir?

Fecr Suresi konusu bakımından daha çok Allah ve ahirete iman, Allah'a teslimiyet gibi hususlarla ilgilidir. Kıyametle ilgili çeşitli manzaraların da sunulduğu sure, mümin ve kafirlerin farklı akıbetleri hakkında insanlığı bilgilendirmektedir. Eski kavimlere dair kıssalar aktarılan Fecr Suresinde, insanoğlunun kötülüğe yönelmesinin sonuçlarına da değinilir. İşte Fecr Suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr Suresinin fazileti ve sırları hakkındaki detaylar...

Fecr Suresi Arapça Okunuşu

Fecr Suresi okunuşunu aşağıdaki metinden inceleyebilirsiniz. Yazımızda Fecr Suresinin Arapça okunuşu, Latin alfabesi kullanılarak aktarılmıştır. Tecvit ve mahreçleri görerek okumak isterseniz surenin Arap alfabesi kullanılarak yazılmış halini okuyabilirsiniz.

 1. Vel fecri.
 2. Ve leyalin 'aşrin.
 3. Veşşef'ı velvetri.
 4. Velleyli iza yesri.
 5. Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
 6. Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'adin.
 7. İreme zatil'ımadi.
 8. Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
 9. Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
 10. Ve fir'avne ziyl'evtadi.
 11. Elleziyne tağav fiylbiladi.
 12. Feekseru fiyhelfesade.
 13. Fesabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azabin.
 14. İnne rabbeke lebil mirsadi
 15. Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
 16. Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
 17. Kella bel la tükrimunelyetiyme.
 18. Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.
 19. Ve te'külunettürase eklen lemmen.
 20. Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
 21. Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.
 22. Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
 23. Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.
 24. Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.
 25. Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.
 26. Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
 27. Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
 28. İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
 29. Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
 30. Vedhuliy cennetiy.

Fecr Suresi Anlamı

Fecr Suresi konusu açısından ele alındığında genel olarak eski kavimler ve onların akıbetleriyle ilgili olduğu görülecektir. Surede özellikle daha önceki peygamberleri reddeden kadim toplulukların başlarına neler geldiği aktarılmakta, tebliğe muhatap olanların bu kıssalardan ibret alması nasihat edilmektedir. Bencillik ya da mal ve servet arzusu eleştirilen surede, iyi ve kötü ameller işleyen insanların ahirette karşılaşacağı haller kıyaslanarak insanlık ikaz edilmektedir. Son derece derin hikmetler barındıran Fecr Suresi meali her Müslüman tarafından okunmalı ve bilinmelidir. Surenin anlamını daha iyi idrak edebilmek için Fecr Suresi tefsiri de okunabilir.

 1. Tan yerinin ağarmasına andolsun,
 2. On geceye andolsun,
 3. Çifte ve teke andolsun,
 4. Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır).
 5. Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.
  6, 7, 8, 9, 10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan (Salih'in kavmi) Semûd'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
  11, 12. Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.
 6. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.
 7. Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir.
 8. İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der.
 9. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni aşağıladı" der.
 10. Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz.
 11. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
 12. Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.
 13. Malı da pek çok seviyorsunuz.
 14. Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman,
  22, 23. Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?
 15. "Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım" der.
 16. Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
 17. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
 18. (Allah şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis!"
 19. "Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!"
 20. "(İyi) kullarımın arasına gir."
 21. "Cennetime gir."

Fecr Suresi Faydaları

Fecr Suresi, her şeyden önce insanoğluna ibret veren kıssalar barındıran bir suredir. Aynı zamanda iyi bir insan olmanın ve salih ameller işlemenin önemine değinen sure; insanlığa tebliğ ettiği önemli mesajlarla son derece değerlidir. İslam alimleri çeşitli rivayetlerinde Fecir duası okumanın başka muhtelif faydalarından da bahsetmişlerdir.

 • Fecr Suresinin 7 defa okumanın tüm bela ve musibetleri uzaklaştırdığına inanılır.

 • Özellikle zalim idarecilerin zulmünden korunabilmek için Fecr Suresi okumak tavsiye edilmiştir. Çalışanıyla ya da amiriyle iletişiminde aksaklık olan kişiler için de Fecr Suresi okumanın faydalı olacağından bahsedilmiştir.

 • Fecr Suresi okuyanlar için kıyamet gününün nur hükmünde olacağı söylenmiştir. Benzer şekilde sureyi sıklıkla okuyup Allah'ı zikredenlerin kıyamet zamanında huzur bulacağı aktarılmıştır.

 • Ramazan ayının ilk 10 gününde Fecr Suresi okumanın eskiden işlenmiş günahların affına vesile olduğu beyan edilmiştir.

Fecr Ne Demek?

Fecr Suresine ismini veren El-Fecr kelimesi, surenin ilk ayetinde geçer. Kelimenin Türkçe karşılığı ise tan yerinin ağarması olarak verilebilir.

Fecr Vakti Ne Demek?

Fecr vakti tan yerinin ağardığı, güneşin doğmaya başladığı, sabahın ilk anlarıdır. Allah'u Teala Fecr Suresinin ilk ayetinde, sabahın bu vakti üzerine yemin etmiştir.

Fecr Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in ortalama uzunlukta sayılabilecek surelerinden biri olan Fecr Suresi 30 ayetten oluşur.

Fecr Hangi Surede?

Fecr Suresi herhangi bir başka surenin kapsamı içerisinde bulunmaz. Sure; Kur'an-ı Kerim'in ayrı, müstakil surelerinden biridir.

Fecr Suresi Nerede İndirilmiştir?

Vahyi tamamlanan 10. sure olan Fecr Suresinin Mekke döneminde indiği konusunda geniş bir ittifak vardır. Rivayetlere göre sure Duha Suresinden önce, Leyl Suresinden sonra nazil olmuştur.

Fecr Suresi Ne Zaman Okunur?

Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler gibi Fecr Suresini de okumak için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Dolayısıyla uygun olan herhangi bir yer ya da zamanda Fecr Suresi okunabilir. Ancak çeşitli kaynaklarda Fecr Suresinin özellikle okunmasının tavsiye edildiği rivayetler mevcuttur. Bu rivayetlerden en önemlisi hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde Ramazan, Zilhicce ve Muharrem aylarında Fecr Suresinin okunmasını tavsiye etmesidir. Bu ayların ilk on gününde Fecr Suresini okuyanların günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir.

Fecr Suresi Ne İçin Okunur?

 • Fecr Suresi, insanlık hakkında ibret verici kıssalar anlatan ve salih amel işleyen insanların özelliklerini belirten son derece önemli bir suredir. Bu sebeple Fecr Suresini anlamak bilerek okumak, Müslümanlar için oldukça faydalıdır.

 • Çeşitli kaynaklarda Fecr Suresinin bela, musibet ve kazadan korunmak için okunması gerektiğine işaret edilir.

 • Fecr Suresi aynı zamanda, gaddar yöneticilerin gazabından korunmak için de okunabilir.

 • Peygamber Efendimiz, Fecr Suresini Ramazan, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk 10 gününde okuyanların günahlarının affedileceğini haber vermiştir.

 • İslam alimleri, Fecr Suresini sıklıkla okuyan kişilerin kıyamet gününde emniyet içerisinde ve huzurlu bir hal üzere olacaklarını belirtmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz de bir hadisinde, kıyamet gününün kendisine nur olmasını isteyenlerin sıklıkla Fecr Suresi okuması gerektiğini ifade etmiştir.

Fecr Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Fecr Suresini ezberden abdestsiz bir şekilde okumakta herhangi bir sakınca yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürmenin caiz olmadığı hususunda İslam alim ve müçtehitlerinin geniş bir ittifakı vardır. Dolayısıyla mushaf üzerinden Fecr Suresi ya da herhangi bir başka sureyi okumak için abdest almak gereklidir. Ayrıca Fecr Suresi namaz esnasında zamm-ı sure olarak da okunabilir. Bu sırada sure ezberden okunuyor olsak dahi namaz kılabilmek için abdest almak gerekir. Dolayısıyla zamm-ı sure olarak Fecr Suresi okumak için de namaz abdesti almak şarttır.

Fecr Suresi Nasıl Ezberlenir?

Fecr Suresi Kur'an-ı Kerim'in orta uzunlukta sayılabilecek sureleri arasındadır. Dolayısıyla sureyi yeterli okuma ve pratikle ezberlemek mümkündür. Ancak sureyi daha kolay bir şekilde ezberleyebilmek için tavsiye edilen çeşitli yöntemlerden bahsedilebilir.

 • Öncelikle sureyi birkaç kez son derece dikkatli bir biçimde okumak, mahreç ve telaffuz gibi konularda hata yapmamızın mümkün olduğu detayları fark etmenizi sağlayacaktır.

 • İlk olarak tanıdık kelime gruplarını ezberleyerek işe başlamak sonrası için kolaylık sağlayan bir yöntemdir.

 • Bir baştan bir sondan ayet ezberlemek, Kur'an-ı Kerim ezberlemede hafızların da sıklıkla başvurduğu bir tekniktir. Bu teknik sayesinde özellikle surenin sonlarına doğru ortaya çıkabilecek ezber zayıflıklarının önüne geçilmektedir.

 • Son olarak internet üzerinden de kolay bir biçimde ulaşabilecek çeşitli okuma ve tilavet örneklerine başvurmak ezberi pekiştirmek açısından iyi bir yardımcıdır.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler