HABER

Felak ve Nas okunuşu, Türkçe anlamları, Felak ve Nas faydaları

Medine döneminde vahiy edilmiş olan Felak ve Nas sureleri, Kur'an-ı Kerim'in son iki suresidir. Nas, Felak, İhlas sureleri Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla 114, 113 ve 112. sıradadır. Pek çok hadis kaynağında bir Müslümanın bu sureleri sabah ve akşam üçer defa okuduğunda belalardan korunacağına dair rivayetler bulunur. İşte Felak ve Nas okunuşu, Türkçe anlamları ve faydaları...

Felak ve Nas okunuşu, Türkçe anlamları, Felak ve Nas faydaları

İçindekiler

 • Nas Suresi Arapça Okunuşu
 • Felak Suresi Arapça Okunuşu
 • Nas Suresi Anlamı
 • Felak Suresi Anlamı
 • Felak ve Nas Faydaları
 • Felak Nas Ne Zaman Okunur?
 • Nas Ne Demek?
 • Felak Ne Demek?
 • Felak Nas Nasıl Ezberlenir?
 • Felak Nas Yerine Ne Okunabilir?
 • Felak Nas Abdestsiz Okunur Mu?
 • Felak ve Nas Kaç Ayet?
 • Felak Nas Nerede İndirilmiştir?
 • Rüyada Felak Nas Okumak Ne Anlama Gelir?

Felak Nas suresi, Peygamber Efendimiz tarafından muavvizeteyn sureleri, yani koruyucu sureler olarak nitelendirilmiş surelerdir. Pek çok dini kaynakta Ayetel Kürsi, İhlas, Felak, Nas okumanın fazileti ile ilgili hadisler ve çeşitli rivayetler mevcuttur. Öyle ki Felak, Nas sureleri namazlardan sonra tesbihatta, geceleri ya da sabahları olmak üzere çeşitli vakitlerde Müslümanlar tarafından okunmaktadır. Hastalar için şifa niyetiyle de okunan Nas, Felak, Ayetel Kürsi sureleri Müslümanlar için son derece önemlidir. Şirk ve nifaka karşı içerdiği ifadelerle Mukaşkışeteyn ismi de verilen Kur'an-ı Kerim'in bu son iki suresinin okunması Hz Peygamber tarafından da pek çok defa tavsiye ve telkin edilmiştir. Felak ve Nas Suresi okunuşu, Türkçe anlamları ve faydaları için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Nas Suresi Arapça Okunuşu

Nas Suresi okunuşu itibarı ile Kur'an-ı Kerim'deki pek çok diğer sure gibi son derece ahenklidir. Ayrıca hayatın akışı içerisinde Nas Suresi okumanın çeşitli hayır ve faydalara sebep olduğuna inanılır.

Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Kul e'ûzü birabbinnâs
 2. Melikinnâs
 3. İlâhinnâs
 4. Min şerrilvesvâsilhannâs
 5. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
 6. Minelcinneti vennâs

Felak Suresi Arapça Okunuşu

Felak Suresi okunuşu için aşağıdaki metni inceleyebilirsiniz:

 1. Kul e'ûzü birabbil felak
 2. Min şerri mâ halak
 3. Ve min şerri ğasikın izâ vekab
 4. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
 5. Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas Suresi Anlamı

Nas Suresi'nin Türkçe anlamını bilmek Müslümanlar için son derece önemlidir. Alimler bu önemli surenin nasıl bir anlam içerdiğini bilmenin, Nas Suresi ezberleme ile birlikte oldukça büyük faziletleri olduğu kanaatindedir.

 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 2. İnsanların hükümdarına,
 3. İnsanların ilahına,
 4. O sinsi vesvesecinin şerrinden.
 5. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Felak Suresi Anlamı

Felak Suresi Türkçe anlamı itibarı ile Müslümanlara, Allah'a sığınmayı nasihat etmektedir. Hasetçilerin ve inkarcıların şerrinden Allah'a sığınmayı emreden Felak suresi meali, Müslümanlara öğüt niteliğindedir.

 1. De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
 2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
 3. Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
 4. o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
 5. ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Felak ve Nas Faydaları

Çeşitli kaynaklarda Felak ve Nas ne için okunur sorusuna alimler genel olarak, her türlü kötülükten ve korkudan sakınabilmek amacıyla cevabını vermişlerdir. Bu doğrultuda Nas ve Kul euzu birabbil felak suresi okunuşu, kişinin ev ya da kendi yakınında bulunabilecek tehlikeli insan veya cinler gibi farklı varlıklardan korunabilmesini sağlar.

Hastalar için şifa niyetiyle de okunan Nas ve Felak sureleri Müslümanlar için son derece önemlidir. Şirk ve nifaka karşı içerdiği ifadelerle Mukaşkışetan ismi de verilen Kur'an-ı Kerim'in bu son iki suresi Hz. Muhammed tarafından oldukça önemsenmiştir. Bir hadisinde Rasulullah; "Bu gece indirilen ayetler gibisi hiç görülmemiştir" diyerek bu sureleri kastetmiştir. Benzer bir biçimde Hz. Cabir'den aktarılan rivayete göre de Efendimiz; "Bu iki sureyi oku, bunlar gibisini asla okuyamayacaksın" demiştir.

Felak Nas Ne Zaman Okunur?

Felak ve Nas sureleri İslam aleminin en popüler sureleri arasındadır. Mağfiret, yani bağışlama duasından sonra okunabilen Felak ve Nas sureleri; özellikle Yasin, mevlüt ve mukabele okumalarında da genellikle yer almaktadır. Kaygı ya da huzursuzluk hissedilen anlarda da okunması tavsiye edilen Felak Nas sureleri, Ayetel Kürsi ve İhlas gibi Müslümanları koruduğuna inanılan sureler arasındadır.

Pek çok dini kaynakta Ayetel Kürsi, İhlas, Felak, Nas okumanın fazileti ile ilgili hadisler ve çeşitli rivayetler mevcuttur. Felak, Nas sureleri namazlardan sonra, geceleri ya da sabahları olmak üzere gün içerisindeki çeşitli zamanlarda Müslümanlar tarafından okunmaktadır. Ayrıca Tirmizi'de geçen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz her namazın arkasından bu surelerin okunmasını emretmiştir.

Nas Ne Demek?

Nas Suresi içerisindeki ayetlerde çok sık bir biçimde tekrar ettiği için surenin ismi olarak zikredilen nas kelimesi insan anlamına gelir. Sure içerisinde Allah kendisini insanların rabbi, meliki ve ilahı olarak tanımlamıştır. Ayrıca surenin en son kelimesi olan nas, cinlerin yanı sıra insanlardan gelebilecek şerleri de ifade etmek için kullanılmıştır.

Felak Ne Demek?

Felak kelimesi dilimize sabah ya da sabah vaktinin aydınlığı olarak tercüme edilebilir. Surenin ilk ayetinde geçen kelime; Allah'ı, karanlık gecenin şerrine karşılık sabahın Rabbi olarak tanımlamak üzere kullanılmıştır.

Felak Nas Nasıl Ezberlenir?

Felak ve Nas suresi ezberlemesi kolay sureler arasında yer alır. Namaz sırasında zamm-ı sure olarak okumak suretiyle akılda yer etmesi sağlanabilecek bu sureler, internet üzerinden dinlenerek ve bol bol tekrar yapılarak kısa sürede ezberlenebilir.

Felak Nas Yerine Ne Okunabilir?

Felak ve Nas sureleri oldukça kısa sureler arasında bulunsa da bazı inananlar tarafından ezberlenememiş olabilir. Bilhassa korku ya da kaygı hissedilen veya herhangi bir tehdide maruz kalınan bir anda kişinin Allah'a sığınmak istemesi son derece doğaldır. Anlamları açısından doğrudan böyle durumlarla ilgili olan Felak ve Nas sureleri okunması alimler tarafından tavsiye edilmektedir. Ancak Felak ve Nas surelerini ezbere bilmeyen Müslümanlar herhangi bir sureyi de okuyarak Allah'a sığınabilir. Eğer kişi surelerin Arapça okunuşunu bilmiyorsa Türkçe anlamıyla Allah'a dua edebilir ve yakarabilir. Bunların dışında hiçbir sure ezberinde yoksa ya da o anda hatırlayamıyorsa herhangi bir Türkçe ifade kullanarak Allah'a sığınmasının önünde de bir engel yoktur. İçten bir dua ya da yakarışın Allah katında karşılıksız kalmayacağını unutmamak gerekir.

Felak Nas Abdestsiz Okunur Mu?

Felak ve nas sureleri eğer ezberden okunacaksa abdestsiz okunmasında bir sakınca yoktur. Ancak bazı alimler tarafından, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerin ezberden de olsa okunurken abestli olunması tavsiye edilmiştir. Buna karşılık Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz olarak dokunulmasının caiz olmadığı noktasında mezhep imam ve müçtehitlerinin geniş bir ittifakı söz konusudur. Dolayısıyla Felak ve Nas surelerini okumak için Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmamak gerekir.

Felak ve Nas Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in son iki suresi olan Felak ve Nas oldukça kısa surelerdir. 113. sure olan Felak Suresi sadece 5 ayet, 114. ve son sure olan Nas Suresi ise 6 ayetten oluşur.

Felak Nas Nerede İndirilmiştir?

Felak ve Nas surelerinin nerede ve hangi olay üzerine indiğini bilmek bu surelerin anlamının daha açık bir biçimde ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Surelerin Medine'de indiğini rivayet eden hakim bir görüş olsa da, kimi kaynaklarda Felak ve Nas Mekki sureler arasında da zikredilmektedir.

Birlikte inen bu surelerin iniş sebebi müfessirler tarafından Peygamber Efendimiz'e yapılan büyü ile açıklanmıştır. Hz. Peygamber'in hizmetlisi konumundaki bir Yahudi çocuğun, Hz. Muhammed'e ait bir tarağı Yahudilere vermesiyle Yahudiler Hz. Peygamber'e büyü yapabilmişti. Enes bin Malik'in ifadesiyle Yahudiler Peygamber Efendimiz'e bu büyüyü yapınca Cibril de ona muvvizeteyn surelerini indirdi ve bu sayede Rasulullah bu iki sureyle Allah'a sığındı, böylelikle altı ayın sonunda sağlığına kavuşabildi. Bu rivayet pek çok mezhep tarafından kabul edilse de kimi alimlere göre de Hz. Peygamber'in ismet sıfatına aykırı görülmektedir.

Rüyada Felak Nas Okumak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Nas Felak okumak, rüya yorumcuları tarafından genel olarak hayra yorulmuştur. Koruyucu sureler olan bu iki surenin rüyada okunması da kişinin Allah'ın inayetine ulaşacağına dair bir işaret olarak görülmüştür. Rüyada Felak ve Nas surelerini okuyan kişi, içerisinde bulunduğu zorlu ya da sıkıntılı durumlardan kurtularak huzurlu bir hayata sahip olur. Böyle bir rüya görenlerin dualarının kabul olacağına inanılır.

Ayrıca Felak ve Nas surelerini rüyada okuduğunu görmek; dünyada ve ahirette saadete erişmeye dair bir müjde olarak da anlaşılabilmektedir. Benzer şekilde rüyada birisine bu surelerin okunduğunu görmek de o kişinin sıkıntılarının biteceğinin, özellikle hasta ise hastalığının sona ereceğinin ve şifa bulacağının işareti olarak kabul edilir.

Bunlara ek olarak mal sahibi olmakla da ilişkisi kurulan Kuran-ı Kerim'in bu iki suresini rüyada okumak ya da dinlemek kişinin zengin olacağına dair bir haber olarak da görülebilmektedir. Felak ve Nas sureleri anlamları itibarı ile kötülüklerden, karanlık geceden, büyücülerden, insan ya da diğer tüm farklı varlıklardan Allah'a sığınmayı ifade etmektedir. Bu doğrultuda rüyada Felak ve Nas okumak da, Allah'ın kişiyi bu sıkıntılardan koruyacağı yönünde yorumlanmıştır. Ayrıca rüyayı görenin ibadetlerinden uzaklaşması ya da inancında bir zayıflık oluşması gibi durumlar mevcutsa böyle bir rüya görmesi, halinin düzeleceğine ve bütün kalbiyle iman edeceğine dair bir alamet olarak da sayılabilmektedir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön