Friedrich Nietzsche kimdir?

Friedrich Nietzsche kimdir?

15 Ekim 1844 Röcken doğumlu olan Friedrich Nietzsche, 25 Ağustos 1900 yılına kadar yaşamını sürdürmüştür. Ahlak ve değer sisteminin kuruluşuna yönelik çağının kültür, din ve felesefe görüşlerine eleştirel yaklaşan nihilist Alman düşünür ve filologdur. 19. yy felsefesi ile Batı felsefesi çağını yaşamıştır. Weimar klasisizmi, kıta felsefesi, postmodernizm, varoluşçuluk ve postyapısalcılık gibi okulları bulunmaktadır. Nietzsche’nin eserleri ise; Tragedya’nın Doğuşu, Tan Kızıllığı- Ahlaksal Önyargılar Üzerine Düşünceler, Böyle Buyurdu Zerdüşt, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü Üzerine, Ecce Homo, Putların Alacakaranlığı, Deccal, Güç İstenci gibi yapıtlardır. Nietzsche’nin ilgi alanları ise; Estetik, Etik, Metafizik, Nihilizm, Psikoloji, Ontoloji, Şiir, Değer Teorisi, İstenççilik, Trajedi, Olgu-değer Ayrımı, Anti-temelcilik, Tarih Felsefesi gibi konulardır.

Friedrich Nietzsche Haberleri