HABER

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polise ceza

Görevi sebebiyle gittiği içkili eğlence yerinde tanıştığı kadına aşık olan ve onunla duygusal ilişki yaşayan evli polis memuruna 16 ay kıdem durdurma cezası verildi. Karar, Danıştay tarafından da onandı.

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polise ceza

Görev için gittiği eğlence mekanında tanıştığı kadınla duygusal ilişki yaşayan evli memura, ‘hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak’ fiilini işlediği gerekçesiyle 6 ay kısa süreli kıdem durdurma cezası verildi.

Memurun cezası; yaptığı görevin niteliği ve mahiyeti icabı, toplum içerisinde daha özenli ve dikkatli davranması, kendisini, mesleğini ve bağlı olduğu kurumu zor durumda bırakacak hal ve durumlardan kaçınması gerektiği dikkate alınarak Valilik İl Polis Disiplin Kurulu’nca Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 14. maddesi uyarınca 16 ay uzun süreli kıdem durdurmaya çevrildi.

Mesleğini yeterince temsil etmemekle suçlanan memur, cezanın iptali talebiyle İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı memur, bu kararı da Danıştay’a taşıdı.

Dava dosyasını yeniden inceleyen Danıştay 5. Dairesi, mahkeme kararını onadı. Kararda, “Memur olan davacı, görevli olarak gittiği içkili eğlence yerinde tanıştığı kadınla duygusal ilişki içerisine girmiştir. Davacıyla kadın arasında cinsel ve duygusal ilişki yaşandığı, bu durumun davacının eşi ve çevresi tarafından da bilindiği, akabinde yaşanan süreçte konunun adli bir vakıa haline geldiği ortadadır. Davacının, mesleki etik anlayışının ve basiretli bir polis memurunun davranış biçiminin tamamen dışına çıktığı, görev icabı bulunduğu mekanları, özel hayatın sınırları içinde kalması gereken ilişkiler için kullandığı ve bunun sonucunda da adli olaylara sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Davacının yapmış olduğu görevin niteliği ve mahiyeti icabı, toplum içerisinde daha özenli ve dikkatli davranması, kendisini, mesleğini ve bağlı olduğu kurumu zor durumda bırakacak hal ve durumlardan kaçınması gerekmektedir. Usulüne uygun olarak yürütülen disiplin soruşturması ile ortaya konulan olayın meydana geliş biçimi ve sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacı hakkında isnat olunan fiilin sabit olduğu görülmekle, geçmiş sicili de dikkate alındığında tekerrür hükmü uygulanarak 16 ay uzun süreli durdurma cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Davacının temyiz isteminin reddine, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi’nin temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 37 yorum
yeterli ceza değil görevden alınmalı memuriyetten atılmalı polis olunca ayrıcalıklımı oluyor.
Sebep???? Kadına aşık oldu diye kim işten atılmış da ayrıcalık olacak memur diye..
hatta idam etsinler polisi
ne yapmışta atılacak meslekten şaka mısın sen oturduğun yerden boş yapıyosun
adam polis diye aşık oldu diye ceza almış daha rezalet bir sistem olabilir mi sen ne diyorsun
@omer_copur evli dyedir belki
@kadir_demir_t8 bencede idam edip sonrada cesedini arabanın arkasına bağlayıp ibret için şehirde dolandırılsın.Demekki neymiş her şeyi kitabına uyduracaksın sonra çıktımı ortaya valla benim suçum yok kandırıldım diyeceksin.Hey benim güzel ülkemin 2 yüzlü bir çok insanı sizler bundan kat kat fazlasını yapıyorsunuzda yeri geldiğinde resmen namuslu rolü oynuyorsunuz.
evli olduğu için durum yanlış. ama aşık oldu diye birine ceza veremzsiniz.
evli diyor evli ne aşkı
@hivang eşini aldatmanın cezasını vermemişler ki ceza polis saygınlık vesaire diye uzamış gitmiş
evli olmasaydın derdimki ne var adam sevemez ama evlisin aga olmaz o iş iyi olmuş.
Geri Dön