HABER

Geçici vergide beyan süresi uzatıldı

2005 yılının dördüncü üç aylık dönemine ilişkin geçici vergi beyanmame verme süresi, 14 Şubat'a kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzalı Gelir Vergisi Sirkülerine göre, süre uzatımı ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı ile Tevkifata Tabi Kazanç ve iratları kapsıyor.

Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin 14 Şubat 2006 Salı günü akşamına kadar, Ocak/2006 dönemine ilişkin aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin de 22 Şubat 2006 Çarşamba günü akşamına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Beyanname verme süresi, normalde 10 Şubat'ta sona eriyordu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler