Genç Osman kimdir?

Genç Osman kimdir?
  1. Osmanlı padişahı olan Genç Osman, I. Ahmed’in oğludur. İyi bir saray eğitimi ve terbiyesi görmüş olan Genç Osman, tahta çıktığında üst düzey devlet yetkililerinin görevleri üzerinde değişiklikler yapmıştır. Kendi planlarını uygulayacak bir sadrazamı olmayan Genç Osman’ın Yeniçeri ve Sipahi ocaklarını temizlemek gibi hedefleri vardı. Genç Osman devşirmelerden oluşan Yeniçeri ocağı yerinde tamamen Türklerden oluşan bir teşkilat kurmak istiyordu. Bu durumun farkında olan Yeniçeriler Genç Osman döneminde ayaklandılar ve Genç Osman Yeniçeriler tarafından boğularak öldürüldü. Fatih Sultan Mehmet devrine kadar yapılan uygulamaya göre saray dışından evlilik Genç Osman için yasaktı. Bu sebeple Genç Osman’ın eşleri saray içerisinden seçilmiştir. Edebiyat ile de ilgilenen Genç Osman’ın Farisi mahlası ile birçok şiir yazdığı bilinmektedir.

Genç Osman Haberleri