HABER

Genelkurmay'dan sert açıklama

Genelkurmay Başkanlığı, "emekli askerlere sus emri" şeklindeki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu genelgenin 30 Nisan 2007 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'na gönderildiği hatırlatılarak haberler eleştirildi.

Açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında söz konusu değişikliğin zamanlamasıyla ilgili hayali senaryolar dile getirildiği ve değişikliğin içeriği hakkında yanlı ve maksatlı yorumlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "‘Emekli generallere konuşma yasağı getirildi' gibi tamamen gerçek dışı beyanlarda bulunulmuştur" denildi.

Genelkurmay açıklaması şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 664 üncü Maddesinde yapılan değişiklikler ile aynı Maddeye eklenen (ç) alt bendi Resmi Gazetenin 26703 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Bazı basın ve yayın organlarında söz konusu değişikliğin zamanlamasıyla ilgili hayali senaryolar dile getirilmiş ve değişikliğin içeriği hakkında yanlı ve maksatlı yorumlar yapılmıştır. Ayrıca, "Emekli generallere konuşma yasağı getirildi" gibi tamamen gerçek dışı beyanlarda bulunulmuştur. İç Hizmet Yönetmeliğinde yapılan bu değişikliğin taslağı, Genelkurmay Başkanlığınca Milli Savunma Bakanlığına 30 Nisan 2007 tarihinde gönderilmiştir. Maddeye eklenen (ç) alt bendi, kişilerin fikirlerini beyan etme özgürlüğünü kısıtlamayı değil; Türk Silahlı Kuvvetlerinde var olan silah arkadaşlığı ve ahde vefa geleneğini korumayı amaçlamaktadır ve kanun niteliğinde değil, yönetmelik kapsamı içindedir.

Yapılan değişiklik, esas itibarıyla emekli askeri personele kesinlikle genel bir kısıtlama içermemektedir. Kaldı ki, emekli subay ve generaller ordu ile organik ilişkileri kalmamış kişiler olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu kişiler üzerinde bir tasarruf imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerin kendisine yıllarca hizmet etmiş bu kişilere karşı saygıdan ve vefa duygusundan başka bir duygu beslemesi mümkün değildir.

Ancak sayıları çok az olmakla birlikte, şahsi tatminsizlik ve bazen maalesef irticai görüşlerin etkisiyle, belli kişiler ve basın yayın kuruluşlarından Türk Silahlı Kuvvetlerine akıl almaz ve kabul edilemez bir şekilde kin ve nefretle saldıranlar da mevcuttur. Muvazzaflık döneminde alınan görevler ve sahip olunan bilgiler hakkında saptırılmış veya gerçek dışı beyanlarda bulunarak astlık-üstlük ilişkilerini zedeleyen, amir ve komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik aşağılayıcı söz ve davranıştaki bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden uzak tutulmaları, doğal bir kurumsal korunma tedbiridir.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin "emekli generallere konuşma yasağı" şeklinde yansıtılması, belli siyasi maksatlarla Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bir tavır olarak değerlendirilmekte ve kınanmaktadır. Ayrıca bunu yapan kişi ve basın yayın organları hakkında yasal yollara başvurulacağı da açık bir gerçektir.

Yaşadığımız bu dönemde, tüm kişi ve kurumların her konuya sorumluluk içinde yaklaşmaları kaçınılmaz bir zorunluluktur. Aksine davranışlar, Silahlı Kuvvetlerden çok, ülkemize zarar vermektedir."

ANKA

Geri Dön