Görsel Sanatlar hakkında bilgiler

Görsel Sanatlar hakkında bilgiler

Görsel sanatlar terimi ilk defa Fransızcada beaux arts olarak kullanılmıştır. Buradaki tanımlamanın kapsamı daha çok resim, heykel, baskı gibi sanatları içermektedir.

Günümüzde bu tanım daha çık akademik ya da klasik görsel sanatların geleneksel olanla bağlantısını açıklamak için kullanılır. Bu terimin ortaya çıkışında başlıca nedenlerden biri resim, heykel gibi görsel sanatlardan seramik, tekstil gibi zanaat dallarını ayırmaktır.

Görsel Sanatların çeşitli alanları ve bu alanlarında çeşitli alt alanları vardır.Bu alanlar: Resim, özgün baskı sanatı, heykel sanatı, grafik sanatı olarak sayılabilir.

Belirli kurallar dahilinde sıkı disiplin anlayışıyla ortaya çıkarılan görsel sanat eserleri özgünlüğü ve biricik oluşuyla insanın ruhuna hitap etmenin yanı sıra eşsizliğiyle gözleri üzerine topluyor.g

Görsel Sanatlar Haberleri