Göztepe Tümülüsü SİT alanı ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yozgat Şefaatli ilçesi Gülistan köyündeki “Göztepe Tümülüsü'nü, “1. Derece Arkeolojik SİT Alanı" ilan etti.

Göztepe Tümülüsü SİT alanı ilan edildi

Gülistan Köyü’nün yaklaşık bir buçuk kilometre batısında bulunan ve kaçak kazıların yapıldığı tespit edilen, Göztepe Tümülüsü “ 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı" ilan edildi. Tümülüsün yer aldığı özel mülkiyete ait 168 ada 183,184,185 e 190 nolu parsellerin bir kısmını kapsıyor. Söz konusu SİT kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

KAÇAK KAZILAR “İVEDİLİKLE" KAPATILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilanı olarak yayınlanan söz konusu Kurul kararında özetle şöyle denildi:

“Parsellerin bir kısmında yer alan ‘Göztepe Tümülüsü’nün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; İlgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin, ilgili parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine ‘Bir kısmı 1. derece arkeolojik sit alanıdır’ şerhinin verilmesine; Tümülüsteki kaçak kazılara yönelik Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30 Ocak 2020 tarihli yazısı ile, yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatıldığı anlaşıldığından tekrar yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına; Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği anlaşılan kaçak kazı çukurlarının adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce ivedilikle kapatılmasına, bu aşamada adli makamların uygun görüşü alınana kadar can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerin ilgili Kaymakamlık tarafından alınmasına, uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine; SİT alanlarında daha fazla tahribata neden olunmaması için taşınmazların belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanması gerektiğine karar verildi."

Karabük Safranbolu’da da “Büyük Göztepe Tümülüsü" bulunuyor.

Kaynak: DHA