Gurbetçiye elektronik ortamda ve mektupla oy hakkı

ANKARA (ANKA) –Yurtdışında yaşayan seçmenlerin mektup, elektronik oylama ya da bulundukları ülkelerde oy kullanmalarına olanak sağlayan kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre, yabancı ülkenin durumuna göre hangi yöntemle oy kullanılacağı Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenecek. Yurtdışı seçmenler milletvekili genel seçimi, cumhurbaşkanı seçimi ve halk oylamasında oy kullanabilecek. Kanun, her seçimde tartışma konusu olan seçmen işaret boyasını da kaldırıyor.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre, yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili seçim işlerini yönetmek üzere Ankara İl Seçim Kurulu'na bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu oluşturulacak.

İhtiyaç duyulması halinde birden fazla yurt dışı ilçe seçim kurulu oluşturulabilecek. Yurtdışında yaşayan seçmenlerin adres kayıt sistemindeki bilgilerine dayalı olarak Yurtdışı Seçmen Kütüğü de oluşturulacak. Seçmen kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenecek ve her seçim döneminde güncelleştirilecek. Gerektiğinde, seçmen kütüğünün 4 yılda bir yeniden düzenlenmesi ve iki yılda bir denetlenmesi için gerekli bilgileri toplamak amacıyla, bütün Türkiye'de aynı zamanda Nisan ayının ikinci Pazar günü yazım yapılmasına Yüksek Seçim Kurulunca karar verilecek.

-SEÇMEN, MEKTUP, ELEKTRONİK OYLAMA YA DA BULUNDUKLARI ÜLKEDE OY KULLANABİLECEK-
Kanuna göre, yurt dışı seçmenler, mektup, sandık, elektronik oylama veya gümrük kapılarında oy kullanma yöntemlerinden ancak biri ile oy verebilecekler. Yabancı ülkenin durumuna göre hangi yöntemle oy kullanılacağı Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenecek. Yurtdışı seçmenler, milletvekili genel seçimi, cumhurbaşkanı seçimi ve halk oylamasında oy verebilecekler. Yurtdışı seçmenler sadece seçime katılan siyasi partilere oy verebilecek. Yurtdışında ve yurt dışı temsilciliklerde ise seçim propagandası yapılamayacak. Kanuna göre, mektupla oy kullanma işlemi, seçimlerden 75 gün, elektronik ortamda oy kullanma işlemi 30 gün ve seçmenin bulunduğu ülkede kurulacak sandıklarda oy kullanma işlemi de 45 gün önce başlayacak. Yine gümrük kapılarında oy verme işlemi de seçimden 45 gün önce başlayacak ve seçim günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Mükerrer oy teşebbüsünde bulunan ya da oy verenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek ve para cezası uygulanacak.

-HOPARLÖRLE PROPAGANDA SON DAKİKAYA KADAR SERBEST-
Genel Kurul'da, tasarıya önerge ile eklenen maddeye göre ise hoparlörle propaganda, seçim takviminin başlamasından itibaren seçim propagandalarının sona erdiği ana kadar serbest olacak. Eklenen maddeye göre, mülki idare amirlerinin propagandalara müdahale etme inisiyatifi de kaldırılmış oldu. Genel Kurul'da verilen önergelerle madde sayısı 17'ye çıkartılan kanuna göre, gümrük kapılarında seçim propagandası yapılamayacak. Sandık kurullarında görev alacak personele, 600 gösterge rakamının memur aylık katsayısının çarpımıyla bulunan tutar ödenecek. Yüksek Seçim Kurulu, bu tutarı 4 kat artırmaya yetkili olacak.

-PARMAK BOYASI UYGULAMASI KALDIRILDI-
Kanunla getirilen bir başka önemli düzenleme de, her seçimde tartışmalara yol açan parmak boyasıyla ilgili oldu. Kanunla, seçimlerde uygulanan seçmen işaret boyası uygulaması sona erdirildi. (ANKA)