Hava kirliliğinde Siirt ilk sırada

Ankara (AA)- Türkiye'de bu yılın Ocak ayında en yüksek kükürtdioksit ortalaması Siirt'te, partiküler madde ortalaması ise Bolu'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 yılı Ocak ayına ilişkin hava kirliliği verilerini açıkladı.

Buna göre 2008 yılı Ocak ayında kükürtdioksit ortalamalarının en yüksek bulunduğu il merkezleri kirlilik sırasına göre Siirt, Çanakkale, Van, Bitlis, Bolu ve Isparta' olarak belirlendi Aynı dönemde partiküler madde ortalamalarının en yüksek bulunduğu il merkezleri ise kirlilik sırasına göre Bolu, Muş, Düzce, Ardahan ve Kars
oldu.

Ocak ayında il ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen SO2 ortalamaları incelendiğinde, Kısa Vadeli Sınır değeri Bitlis, Çanakkale, Hakkari, Kars, Siirt ve Van'da aşıldı.