HABER

HSK temizlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını açıkladı. Yapılan duyuru içinde, adayların en az ilkokul mezunu, en fazla ortaöğretim mezunu olması gerektiği belirtildi. Peki, HSK temizlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

HSK temizlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

İŞKUR üzerinden yapılan duyuruda, Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde daimi olarak çalıştırılmak üzere en ilkokul mezunu engelli temizlik personel alımı yapılacağı bildirildi.

HSK TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

HSK Perosnel alımı başvuruları sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak. Bu kapsamda adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden 12 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında İş İlan No (00005985855) ile yapacaklardır.

HSK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 18 yaşını tamamlamış olmak,

b) 36 yaşından gün almamış olmaları,

c) 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

I) Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

i) Adayların en az ilköğretim, en fazla ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir. Önlisans ve daha üst öğrenime sahip başvurucuların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELER?

1- Öğrenim belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir),

4-Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak).

7- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak engellilik durumunu belirtir ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumunun olmadığına dair sağlık kurulu raporu istenecektir.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler