HABER

Hükümetin yeni eylem planı...

Anayasa değişiklikleri sonrası 34 kanun çıkarılacak. Bu kanunlardan 6’sı yeni, 28’i ise mevcut yasalarda düzenleme biçiminde olacak.

Anayasa’da yapılan değişiklikler uyarınca, yasalarda öngörülen düzenlemeler ve hangi kanunların değiştirilmesi gerektiği belli oldu. Hükümet bu konuda yol haritası hazırladı. 6 yeni kanun çıkarılması ve 28 yasada da değişiklik yapılmasını benimsedi. Buna göre yeni çıkarılacak ve değişecek 34 kanun şöyle:

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK: Anayasa’nın ‘Kadın erkek eşitliği’’ maddesine eklenen ‘’Alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” hükmü gereğince, İnsan Hakları Kurumu ve Ayrımcılıkla Mücadele kanunu çıkarılacak. Çocuk Koruma, Özürlüler, Medeni kanun, SHÇEK, Ailenin Korunması ve Şehit aileleri- gaziler kanunları değiştirilecek.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ::Anayasa’ya eklenen ‘’Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir’’ maddesi uyarınca, Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı yasalaşacak, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun gözden geçirilecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ: Anayasa’ya eklenen “Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak hâkim kararı ile sınırlanabilir’’ maddesi uyarınca, Pasaport Kanunu ve Amme Alacaklarının tahsili kanunda değişiklik yapılacak.

AİLENİN KORUNMASI: Anayasa’ya eklenen ‘’Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” maddesi uyarınca, Şiddet Suçu Mağdurlarına Yardım kanunu çıkarılacak. SHÇEK Kanunu ve Uluslararası Çocuk Kaçırma kanunu değiştirilecek.

SENDİKA ÜYELİĞİ.: Anayasa’ya eklenen memurlara sendika üyeliği ve toplu sözleşme hükmü uyarınca, Sendikalar ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu değişecek, Toplu sözleşme hakkı ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun çalışmasına ilişkin yeni bir kanun çıkarılacak. Grev ve Lokavt Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu gözden geçirilecek.

DİLEKÇE HAKKI: Anayasa’ya eklenen ‘’Ombudsmanlık’’ kurumu uyarınca, Kamu Denetçiliği Kurumu kanunu çıkarılacak. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve TBMM içtüzüğü değişecek.

PARTİ KAPATMA: Anayasa’ya eklenen ve partisinin kapatılmasına neden olan milletvekilinin üyeliğinin düşmeyeceğine ilişkin hüküm uyarınca, TBMM içtüzüğü değiştirilecek.

YAŞ KARARLARI: YAŞ kararlarının yargı denetimine açılması sonucu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu değiştirilecek.

ASKER YARGI: Devlet güvenliği ve anayasal düzene karşı suçlarda, zanlı asker de olsa sivil mahkemede yargılanma ilkesi gereği, Askeri Mahkemeler, Ceza Muhakemesi ve Askeri Hâkimler Kanunlarında değişiklik yapılacak.

ANAYASA MAHKEMESİ: Anayasa mahkemesinin yapısının değiştirilmesi nedeniyle, Anayasa Mahkemesinin kuruluşu yasası ve içtüzüğü değiştirilecek.

ASKERİ YARGITAY: Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin bağımsızlığı maddeleri uyarınca, Askeri Mahkemeler, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu değiştirilecek.

HSYK’NIN YAPISI: HSYK’nın yapısının değiştirilmesi nedeniyle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, iç yönetmeliği, Adalet Bakanlığı Teşkilat yasası ve HSYK kanunu değiştirilecek.

SOSYAL KONSEY: Ekonomik Sosyal konseyin Anayasa maddesi olması nedeniyle, Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluş kanunu değiştirilecek. (Gazeteport)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön