İletişim nedir?

İletişim nedir?

İletişim, bilgi aktarma süreci olarak kısaca tanımlanabileceği gibi, aktarılması amaçlanan bilginin alıcı ve kaynak arasında bir ortam içinde kaynaktan alıcıya iletilmesi sürecidir de denilebilir. İletişim karşılıklı olabileceği gibi tek taraflı da olabilmektedir. Karşılıklı olan iletişimde kaynak ve alıcı iletişim sırasında değişebilir. Örneğin, bir konu ile bilgi aktarmış olan bir kişi kaynaktır fakat konu ile ilgili anlaşılmayan kısıma dair bir soru sorulduğunda soruyu soran kişi kaynak olur. Tek taraflı iletişimde kaynak hep sabittir ve sadece ondan bilgi aktarımı söz konusudur. İletişimin altı temel ögesi vardır. Bunlar; kaynak, alıcı, mesaj, ortam, gönderme şekli ve dönüttür. Özellikle iki taraflı iletişimde dönüt büyük bir öneme sahiptir.

İletişim Haberleri