İlker Başbuğ'dan mektup var!

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ergenekon davasında aldığı müebbet cezası sonrası mektup yayınladı.

İlker Başbuğ'dan mektup var!

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e, “Sessizliğiniz sürecek mi” diye soran ve “İnsan asılacak olsa bile, bunun bir asaleti, kuralı ve insana gösterilen saygı içinde olması gerekmez miydi?” diyen Başbuğ’un kendisine verilen müebbet hapis cezası sonrası duygularını anlattığı mektubu şöyle:

ASILACAK OLSA BİLE

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık yakınlarının ve seyircilerin 5 Ağustos 2013 günü yapılacak karar duruşmasına alınmayacağı yönünde bir karar aldı. Bu kararın duyulması, ülkede zaten mevcut olan gerginliğin daha da artmasına neden oldu. Karar usul yönünden de hatalıydı. Karar açık duruşmada açıklanmalı ve gerekçeleri de kamuoyuna belirtilmeliydi. Ancak, bu noktalar mahkeme için önemli değildi. Duruşma saat 09.00’da başlayacaktı, öğlen vakti başladı. Salon, milletvekilleri, basın mensupları ve avukatlar tarafından doldurulmuştu. Salonda, anormal derecede emniyet tedbirleri alınmıştı. Avukatlar ile sanıklar arasında jandarma ile adeta etten duvar örülmüştü. Avukatlar, sanıkları görebilmek için sıraların üstüne çıkmıştı. Acaba kendi ülkemizde mi yargılanıyorduk, yoksa düşman bir ülkede mahkeme karşısına mı çıkarılmış idik? Yoksa mahkeme bizi düşman olarak mı görüyordu? Özelikle, mahkeme sanıkların ne yapacağını bekliyordu? Tablo gerçekten acı, vicdanları rahatsız etmesinin ötesinde vahimdi.

SESİ RAHAT DEĞİLDİ

Mahkeme başkanı duruşmayı açtı. Hükmü açıklayacaklarını söyledi. Avukatların sözlerini, çağrılarını, dinlemedi, duymadı. Konuşurken sesi gergindi, rahat değildi, endişeli görünüyordu. Sanıklar ise genel olarak rahat ve sakin idiler. En azından öyle görünmeye çalışıyorlardı. Bir kısmı kendileri için verilecek karardan emindiler, bir kısmı ise, belli etmemelerine rağmen verilecek karara ilişkin olumlu ümitler taşıyorlardı. Mahkeme başkanı, kararın ayakta dinleneceğini, ancak rahatsız durumda olanların oturabileceklerini söyledi ve kararı okumaya başladı. Salonda büyük bir uğultu vardı. Söylenenler anlaşılmıyordu. Ön sıradakiler oturuyordu. Gerilerde olanların bir kısmı ise okunan kararı işitebilmek için ön sıraya yanaşmış ve orada büyük bir yığılma oluşmuştu. Birisinin elinde de bir Türk bayrağı vardı. Ön sıraya yanaşmış eliyle kulağına destek sağlayarak, hakkında verilen hükmü anlamaya çalışan fakat anlayamadığı veya tam işitemediği için hakkındaki kararın bir defa daha okunmasını isteyen sanıkların olduğunu gördüm. Hüküm açıklama tutanağı, sanık isimlerine dayanılarak harf sırasına göre hazırlanmıştı.

TOMBALADAN ÇIKAR GİBİ

Ancak, okunma sırası bilerek sırası karıştırılmıştı. İsimler, adeta tombala torbasından çekilerek çıkıyordu. Kamuoyunun dikkatini çekebilecek isimler, sonlara bırakılmış ve birbirlerinden ayrılmıştı. Örneğin benim ismim Mehmet Haberal’dan hemen sonra 163. sırada olmasına rağmen, daha sonraki sıralara alınmıştı. Sanıkların, isminin ne zaman tombala torbasından çıkacağını beklemesi adeta bir işkenceye dönüştürülmüştü. Bu tablo, 21. yüzyıl Türkiyesi’ni çok gerilere götüren bir şekildeydi. İnsan asılacak olsa bile, bunun bir asaleti, kuralı ve insana gösterilen saygı içinde olması gerekmez miydi? Hakkımda açıklanan kararı, yakınlarımın olmadığı salonda, sakin olarak dinledim. Diğer kararların da okunmasını dinlemeye devam ettim. Ancak, ne zaman ki sanık Osman Yıldırım hakkındaki beraat kararları okundu, artık o salonda bulunmanın kendi şahsiyetime hakaret olacağını düşünerek kalktım ve kararı alkışlayarak salonu terk ettim. Buraya kadar sizlere 5 Ağustos günü mahkeme salonunda yaşananları, ortaya çıkan çirkin, acı, insafsız, insan haysiyetini yerle bir eden durumu anlatmaya çalıştım. Gelelim, açıklanan hükmün, yani kararın incelenmesine: Hüküm tutanağında benim için şunlar yazılmıştı:

BENİM İÇİN YAZILANLAR

“Sanık, Mehmet İlker Başbuğ hakkında TCK 314/1. ve 312/1. maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılması talebi ile Kamu davası açılmış ise de, sanığın eylemleri bir bütün halinde TCK 312/1. maddesindeki suçu oluşturduğu anlaşıldığından, sanığın eylemine uyan, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçunu işlemiş olduğu sabit olduğundan, TCK 312/1. maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları nedeniyle, ceza indirimi yapılarak neticeten müebbet hapis cezası ile cezalandırılması”.
TCK 314/1. maddesine göre silahlı terör örgütü kuran veya yöneten kişilerin 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerekmektedir. TCK 312. maddesi ise, hükümete karşı işlenilen suçu kapsamakta olup cezası ise ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Hakkımda verilen kararda şu söylenmektedir: Mehmet İlker Başbuğ, terör örgütü yöneticisidir. Çünkü, terör örgütü yöneticisi suçlaması ile açılan kamu davasının düşmesi için, mahkemenin TCK’nın 314/1. maddesine dayanılarak yapılan atılı suçtan beraat kararı vermesi gerekmekteydi. Ayrıca terör örgütü yöneticisi, terör örgütü üyesi gibi herhangi bir şekilde iddia edilen yapılanma ile ilişkilendirilemeyen kişilerin Ergenekon davası içinde yer alması söz konusu olamaz. TCK 312/1. maddesindeki suçu işlemiştir. Cezası ise ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Yargıtay içtihatları da dikkate alınarak, Mehmet İlker Başbuğ terör örgütü yöneticisi olmasına rağmen, ayrıca bu suçtan da cezalandırılmasına gerek yoktur.

BAŞBAKAN’IN SÖZLERİ

İnternet Andıcı davası kapsamında sanık yapılan, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında görev yapan diğer silah arkadaşlarımıza yöneltilen suçlamalar ile verilen cezalar ise şöyledir: Genkur 2. Bşk., Hrk.Bşk., Gn.P.P. Bşk. ile iki şube müdürü örgüt yöneticisi olarak kabul edilmişler ve TCK 312/1. maddesi gereğince müebbet hapis cezası ile cezalandırılmışlardır. Gnkur.İsth.Bşk., Mu. ve Elk.Sis.Bşk., Adli Müşaviri, İsth.D.Bşk. ile diğer şube müdürleri örgüt üyesi olarak kabul edilmişler ve TCK 314/2. maddesi gereğince 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen cezalar ile cezalandırılmışlardır. Görüleceği gibi; Genelkurmay Karargâhı’nda bulunanların bir kısmı terör örgütü yöneticisi, diğerleri ise terör örgütü üyesi durumundadır. Yani, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlık Karargâhı bir terör örgütü karargâhıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Komutanı ise terör örgütü yöneticisidir. Şimdi, burada duralım, nefes alalım ve haklı olarak şu soruları soralım: Sn. Başbakan 1 Şubat 2013 günü Habertürk televizyonunda şöyle konuştu: “Evet, diğer generallerimiz emekli olsun, muvazzaf olsun, yani hiçbirisine bir defa kalkıp da, yani bir alışılmış anlamda bir ‘terör örgütü mensubu’ demek bir defa çok ciddi bir yanlıştır, yani bu affedilemez. Yani şu an kendileri bulundukları makam itibarıyla, yani kendilerini sağlam da görseler dahi tarih onları affetmez. TSK bir örgüttür ama terör örgütü değildir. Anayasal bir örgüttür.” Oysa, 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu konuşmadan neredeyse 6 ay sonra vermiş olduğu kararla, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nda üst düzey görev yapanların bir bölümünün ‘terör örgütü üyesi’ başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere bir bölümünün ise ‘terör örgütü yöneticisi’ olduklarına karar verip açıklamıştır. Bu durumda akla şu gelmez mi; yasama organında, yani TBMM’de çoğunluğu ellerinde bulunduranlar ama mahkemenin yaptığı bu tarihi hatayı önlemek üzere gerekli yasal düzenlemeleri bugüne kadar yapmayanların ileride de yapmamaları halinde, onlar hakkında ne düşünülecek, neler yazılacaktır?

PROFESÖRLERİN SÖZLERİ

Sn. Prof. Dr. Sami Selçuk 7 Ağustos 2012 günü verdiği bir röportajda şunları söyledi: “Genelkurmay Başkanı, Başbakan’a karşı sorumlu. Şimdi siz Genelkurmay Başkanı’nı terör örgütünün başıdır diye tutuklarsanız bunun sadece hukuki değil, siyasal sonuçları da olur. Bir Genelkurmay Başkanı’nın bir örgütün başı olabileceğini benim aklım almıyor. Hukuki olarak sorarsanız, bunun güneşin batıdan doğması kadar doğa dışı bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha en yakın arkadaşını değerlendiremeyen birisi Başbakanlık yapamaz.” Sn. Prof. Dr. İzzet Özgenç de ‘Suç Örgütleri’ kitabındaki dipnotta şunları yazdı: ‘Genelkurmay Başkanı’nı terör örgütü yöneticisi olmaktan dolayı asla suçlayamazsınız. Aksi takdirde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve bu devletin kurum ve kuruluşları arasında uyumlu çalışmayı sağlamakla görevli kamu otoritesinin varlığını inkâr etmiş olursunuz.’

KAMUOYU TATMİN OLMAZ

İki saygın hukuk adamının değerlendirmeleri böyledir. Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. 26’ncı Genelkurmay Başkanı’nın atanması teklifini yapan ve onunla çalışan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yapılan atama teklifini onaylayarak atamayı gerçekleştiren ve birlikte çalışan Sn. Cumhurbaşkanı’nın; iki saygın hukuk adamının yapmış olduğu bu değerlendirme hakkında ne düşündüklerini elbette kamuoyu merak etmektedir. 13. Ağır Ceza Mahkemesi vermiş olduğu bu kararla, 26’ncı Genelkurmay Başkanı ile Genelkurmay Başkanlığı Karargâhının üst kademe yöneticilerini terör örgütü yöneticisi veya terör örgütü üyesi olmakla suçlamış ve cezalandırmıştır. Bu karar tartışmasız şekilde, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal bir kuruluşu olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlık Karargâhını ve dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yasadışı silahlı bir terör örgütü olarak ilan etmektedir. Aksini düşünmek, konuyu saptırmaya çalışmak ve yalan yanlış önyargılı yorumlarla savunmaya kalkışmak akıl, mantıkdışı olup, kamuoyunu da asla tatmin etmez. Unutulmasın ki; Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutanıdır. Kurumsal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yöneltilen haksız, asılsız ve ağır saldırılara karşı da kurumunu korumak zorundadır. Bugün, Genelkurmay Başkanlığı makamında oturan komutan, verilen bu kabul edilemez karar karşısında, kurumsal sorumluluğu gereği olarak, Sn. Başbakan’ın da kabul etmeyerek tepki gösterdiği bu konuda, devam eden sessizliğini sürdürecek midir? (hürriyet)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 236 yorum
DİREN PAŞAM! YUKARIDA ALLAH VAR. BU ALLAH DİYEN ALLAH' SIZ LARIN ADALETİNİ, ELBET ALLAH'IN ADALETİ BOZACAKTIR. ONUN ADALETİ YÜCEDİR. BU HUKUK TANIMAZLARIN NİYETİ, SEN DEĞİLSİN. YÜCE TÜRK ORDUSUNU, DIŞ ODAKLI OLARAK YIPRATMAKTIR. "VATANIN BAĞRINA DAYAMIŞ SA DÜŞMAN HANÇERİNİ, ELBET ÇIKAR KURTARACAK BAHTI KARA MADERİNİ." KALBİMİZ SENİNLE.
Allahın adaleti yüce olduğu için bunlar oluyor zaten. :)
cok doğru söyleişsin duragut fakat eksik olan bişeyvar bunlar zaten allah deselrdi şuanda icede olamazlardı
baş ortulerin ahıdır sayın paşa
Kudüste ağlama duvarında ne işin vardı..Biraz da bundan bahsedelim istersen poşa hazretleri..poyrazköyde silahlara boru dedin ıslak imzaya kağıt parçası dedin hep kapatmaya çalıştın.kimi kandırıyorsun:?.Dağlıcada askerler şehit edilirken,iha'lar etkisiz hale getirilirken sen ve tayfan neredeydiniz.?? Şimdi kalkmış timsah gözyası döküyorsun,bunca yıl ihanet ettiğin Türk halkından destek bekliyorsun.Üniformasının heryeri yıldızlarla donatılmış ama kalplerinde gizli "DAVUD YILDIZI"SAKLI olan sen ve senin gibi hainlere emin ol bu millet asla destek vermeyecek..Yerinde rahat yat..iyi uykular.!!
kudüste ağlama duvarında olması çok insani.ancak bir başbakanın israilden madalya alması hemde üstün hizmet madalyası alması neyin nesi.her şehit haberinde bu adamın ruh halini bir incele.birde kelle diyen gerçek Yahudi ve onun tayfasının kini incele.artık gerçekleri gör kömür ve makarnacı
karektersiz herif
bir zamanlar mensubu olduğunuz şerefli kurumun ismini kullanarak kamuoyunu yanıltmaya çaışmayın kimsenin TSK terör örgütü dediği yok.TSK içinde arasında sizinde bulunduğunuz bazı kişilerin seçilmiş olan hükümeti zorla devirme girişimi olduğu tespiti var.TCK'ya göre 2 ve daha fazla kişinin cürüm işlemek için bir araya gelmesine örgüt dendiği için size de örgüt deniyor. Hile-i Şeriye yaparak insanları aldatmayın
gün olur devran döner...
Maalesef sabit fikirli insanlar çok... Koca peygamber ocağını kızıl haç ordusuna çevirmeye kalktılar
KEŞKE DİN TİCARETİ YAPARAK BU HALKI KANDIRANLARA BUNU DESEYDİNİZ.İNSANLARI YANILTMAYIN DİYE.KEŞKE O DA VİJDAN SAHİBİ OLSADA,BU PAŞAYI BAKANLAR KURULU OLARAK TEKLİF ETDİK,CUMHURBAŞKANI ATADI,BERABER GÖREV YAPTIK.EĞER O TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞIYSA,CUMHURBAŞKANI DA BAŞKOMUTAN OLARAK,İŞİN İÇİNDE BAŞBAKAN VE BAKANLAR KURULUDA BUNUN İÇİNDE DİYEBİLSELER.AMAA NERDE ONU DEMEK İÇİN CÜZDAN DEYİL-VİJDAN SAHİBİ OLMAK LAZIM.
1- chp liler şehit mehmetçik cenazelerinden kaçarken, hırantın-uluderenin-berfo ananın cenazelerinde en öne dikildiler..2- mehmetçik evlerine baş sağlığına gitmezken, pkk lıların-sarısülüklerin evlerine gittiler.. 3- taksimde polise taş-molotof-havai fişekle saldıranların alınlarından öpen chp, niye pkk terörüyle boğuşan mehmetçiğimizin alnından öpmedi..4- bu chp ergenekon davasında sanıkların yanında olma gayretinde..BİR YANDAN pkk yla oynaşıp, öte yandan pkk ya kurşun sıkan ilker başbuğa yakın durmak ikili oynamak değil mi.. huzur istiyoruz deyip,örgütlere kucak açmak ikili oynamak değil mi
SLM.BİLGİ SAHİBİ OLMADAN ,FİKİR SAHİBİ OLUP YORUM YAPANLARDAN KORKULUR.TERÖRÜST BAŞIYLA CHP Mİ GÖRÜŞÜYOR.ASKER ŞEHİTLERİNE KELLE DİYEN CHP Mİ.40 BİN KİŞİNİN KATİLİNİ YAKINDA SERBEST BIRAKIRSA SANIRIM ONUDA CHP BIRAKDI DERSİNİZ.TRT ŞEŞİDE CHP AÇTI.AKLINIZI BAŞINIZA DVEŞİRİN CHP HASTALIĞINDAN KURTULUN.CHP HİÇ BİR BAKKAYI STAMADI DEVLETİN KAR EDEN KURUMLARINI SATMADI YADA YANDAŞLARINA PEŞKEŞ ÇEKMEDİ.DD YOLLARI ZİRAİ DONATIM,TARIM KREDİ KOOPERATİFİ,ŞEKER FAPRİKALARI,ÇİMENTO FABRİKALARI,AKLINA GELEN BÜTÜN RESMİ KURUMLARI CHP AÇTI BÜYÜTDÜ AKP SATDI.UNUTMAYIN BALIK BEYİNLİ OLMAYIN.
turgut3560 ... taksime bayrak asan 20 tane terör örgütünü kucaklayıp, alınlarından öpen...kendi askerini dışlayıp teröre ve teröriste sahip çıkan...TÜRK bayrağını yakan-kamu mal ve araçlarını yakıp-parçalayan örgütlerle aynı çadırı paylaşan bir partinin yandaşını ben muhatap kabul etmiyorum...
uludere katliamını kim yaptırdı senin boşbakanın...
paşam seni suçsuz yere hapse atıp bayramını zehir edenler bu halka hesap verecek merak etme..
şimdi bu adam terörist ise geçenlerdeki terörist cenazesinde gezen şerefsiz teröristlere dokulmazlık veren sayın başbakan nedir?kimdir?kimin başbakanıdır?
pkk nın başbakanıdır
senin başbakanın hukuk devleti başbakanı ama sizin gözünüzde ona küfretsenizde hakaret etsenizde hani adınada özgürlük ifade özgürlüğü diye bağırıyorsunuz ya işte o çakallarda ondan nemalananlar.israil yahudiler ermeniler almanlar fransızların peşinden gidipte hakaret ettiğin bu ülkemin başbakanı ama siz bundan bihaber yaşıyorsunuz.bu başbakan dünyanın en büyük barajlarını köprülerini uçak gemilerini insansız hava araçlarını lazer silah üreten uzaya uydu yollayan dünyanın korktuğu ama sizin burun kıvırdığınız adam.ülkemin başbakanı dönmelerin korkulu rüyası R.T.ERDOĞAN
kürdistan bop başkanı millimacedelede kazanılamayan türkiye cumhireyetini birileri iktidar yoluyla gerçekleştiriyor "gaflet ve delalet içerisinde hatta ihanet edenler ilelebet çıkacaktır "
Bağbuğ, çok yanlış bir hukûki değerlendirme yapmış. İddianamede Başbuğ'a atfedilen TCK'nun 312. Maddesi kapsamında kendisinin ceza almamış olması, bu suçtan beraat ettiği anlamına gelmez... Şöyle ki: yine iddianamede Başbuğ'un üzerine atılı TCK'nun 314. Maddesinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörmesi ve bu suçunun da sabit olması dolayısı ile Başbuğ'un bu suçtan ceza almış olması, Mahkeme heyetince TCK'nun 42. Maddesi kapsamında değerlendirilmiştir kanısındayım. Kısacası, Başbuğ'a atılı her iki suç da sabittir; ancak cezaî müeyyide sadece bir suç için uygulanmıştır. Saygılarımla...
SLM.EĞER BAŞBUĞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞIYSA-ONU ORAYA ATAYAN CUMHURBAŞKANI,TEKLİF EDEN BAKANLAR KURULU,BERABER GÖREV YAPANA BAŞBAKAN NE ACABA?
tayyibden ve kadılarından bu millet hesap sormalı.
byeler biraz hızlı adım kullansanız bakın dikiz aynasını sökecem çok geride kalıyorsunuz bir işe yaramıyo.uyanın beyler uyanın sizin öğündüğünüz kimler bir bakın atatürkün cumhurriyet yönetimine darbe yapmak isteyenleri savunuyorsunuz 30 yıldır pkk yı ülkemize tebelleş eden askerin şehit olmasını naklen izleyen askerin şehit olduğundan bihaber insanları nasıl savunabilirsiniz anlamıyorum.şiir okudu diye hapsedilen partisi kapatılan hapsedilen insanlara karşı adaleti savunuyordunuz noldu şimdi adalete neden güven duymuyorsunuz.güldürmeyin işinize göre adalet istiyorsuuz pöööhhhh çekil şurdan
millet sizden hesap soruyor siz hala farkında değilsiniz.az kaldı bunlarında hesabını bu millet soracak size
nasıl bir hesap sorulmalı acaba yoksa adı darbe mi?
DARBE YANDAŞI
eeeeee arınç ne dedi KESER DÖNER SAPI DÖNER DEDİ .sıra onlarada gelecek
Neyin Tombalası Paşam..sizler artık allahın taktiriyle saltanatınızı devrediyorsunz inşallah o saltanat siz ve sizin gibi siyonist güçlerin eline geçmez keşke apo da sizin gibi asılabilseydi onuda sizler engellediniz..yazıklar olsun size sizin için bir damla kan döküldüyse bogazınızdan bir lokma hakkımdan geçtiyse haram olsun inşallah hiç çıkamazsınız...amin
amin.
yüce Allah'ın gazabı asıl senin üzerine olsun mustafa engin... amiinn !
sende insanmısın be düşünceye bak ..aldığn bedava makarnalar boğazından geçiyormu sen ona bak..
yürü git lan... şerefsizlik yapmak bedava dimi..
şükürler olsun bu günleride gördük
neyi gördünbuadamınemriyle 1 kişimi öldü 1 kişimi tutuklandı.. neyi gördün sen apoyu niye görmüyon doğuyu niye görmüyon kör canavar...allah belanı versin kanser olup kan kusasın inşallah ...
bu adam resmen Necdet özele neden darbe yapmıyorsun diye sitem ediyor geçti o darbeler paşam
paşam kurtuluş savaşı öncesi atatürke yapılanlar size yapılıyor rahat olun paşam güneşli günler yakın
ne alaka
KEL ALAKAL.HERŞEYE ADAMCAĞIZI KATMAZSSANIZ OLMAZ.PERMATİĞE ÇEVİRDİNİZ.KULLAN AT.
PAŞAM MAREŞAL OLDUNUZ MUBAREK BAYRAMINIZI KUTLUYORUM TÜRK MLLETİNE HAYIRLI OLSUN.
Lan bunlari ne kadar dogru biliyorsunuz .musluman olmayan adamin adamin şerefivarmidir ramazan gunu miilletin gecip ggittiği yerde ayak ayak ustune atip birseyler icenlerden ne beklenir allah askina
ALLAH BU ÜLKENİN ORDUSU İLE UĞRAŞANLARA GEREKEN CEZAYI VERECEKTİR ÇÜNKÜ BU ORDU ÖYLE BİR ORDUKİ İÇERİSİNDE MUHAKKAK BAZI ŞEREFSİZLER VARDIR ONLARI ZATEN İNSAN BİLE KABUL ETMEMEK GEREKİR.AMA BU ORDU DÜNYA ÜZERİNDE HİÇ BİR BENZERİ OLMAYAN BİR ORDUDUR VE ALLAHIN İZNİ VE YARDIMI İLE NE KOMUTANLARINA NEDE ERLERİNE NE KADAR VEFASIZLIK YAPARLARSA YAPSINLAR HİÇ BİR ŞEY OLMAYACAKTIR RAHAT OLUN ZİRA BU ORDU KOMUTANLARI VE ERLERİ İLE BİRLİKTE PEYGAMBERİMİZİN ( S.A.V )TALTİFİNE MAZHAR OLMUŞTUR. ALLAH BU ORDUYU KORUYACAKTIR HİÇBİR ENDİŞENİZ OLMASIN .REMZİ YILMAZ. İZMİR
o ordu fatihin ordusuyda komutanlarının aynı zamanda imamlık yaptığı ordu sefere cıkarken kuaranla ilahiyle giden orduydu.namaz kılanları .baş örtüsü takan ları dışlayan ordu değildi .gerisini yazmama gerek yok demi remzi bey
paşa soba borusu kağıt parçası üzerine bol bol kitap yazarsın :) o millete soba borsunu gösterirken yüklediğin manaları millet sana güzel yükledi aklından hiç çıkmaz bidaha anlamadığım konu şu chp bayrağı kendi tekelinde görmesi. nezamandır sebataycılarda bayrak sevgisi oldu..sahteee ilginç tarafta kampanyalrında chp dhkp tkp mhp yide aralarına koymaları mhp değilde devlet bahçeli yazsalarmıs aslına biraz yakın olurmus en çk duacıları ecevitin ölmesi yoksa %8 kalırlardı
Sevin bakalım sevin ama şunu unutma her gecenin bir sabahı vardır sizin gibi vatan hainlerini süreceğiz bu ülkeden.
paşa hakettin elinde fırsat varken 750 bin kişi bu üç beş din tüccarı sahte dinden geçinenlerin hakından gelemedin
kirlisiyahmelankoli--- Sür bakalım zaten bu ülkenin gerçek evlatlarını sürdüğünüz ve sürmeye çalıştığınız için başınıza bunlar geliyor
PAŞAM PEYGAMBER OCAĞINDAN TERÖRİST ÇIKMAZ... BU İFTİRAYI ATANLAR BU TUZAKLARI KURANLAR FANİ HESAPLAR PEŞİNDEDİR. ALLAH İYİLERİN YANINADIR. YÜREĞİMİZDE MAREŞAL OLDUNUZ . ALLAHIM KAHRAMAN ORDUMUZA MUSALLAT OLAN İLLETLERİ DEFET YARABBİM.....
laiklik dediniz türban dediniz şeriat dediniz halkı kendinize düşman ettiniz fırsatcılarda sizi halka din düşmanı kafir diye lanse etti siz bunlarıda göremediniz sandınızki en güçlü benim hiz adalet yargı aklınıza gelmedi sizin aklınıza gelmeyen en güclü silah adalet ve yargı yasa oldugunu unuttunuz ve şimdi sesimi duyan yokmu diye haykırıyorsun ama seni kimse duymaz adalet yargı kılıfına uydurup sizn sesinizi ve güçünüzü elinizden almış güvendiğin yıldızların da yok allah yardımcın olsun
gün gelecek devren dönecek
çok mu sevindin,allah kelimesinide kullandın ya, yazıklar olsun
Evet haklısın. Cezayı reva görenlerin ellerinde sadece ''türban'' var başka bir şey değil.
Sanada sıra gelir amca merak etme bu yazdıklarından dolayı senide yargılarlar unutma !
ne yani bende askerlik yaptım bende teröristmiyim şimdi yani yazıklar olsun bana YENİ FARKEDEBİLDİM
bir düşünüyorum da derdiniz çok derin Paşam! ama size manidar bir mani gelsin: ilkbahara yaz derler güzel söze naz derler kime derdim söylesem bu dert sana az derler kendin ettin kendine yana yana gez derler.. yedekli mani (türü)
Her konuda çok yanlış ve siyasi bir karar...:(
VAY CANINA...... PAŞAM TÜRK HALKININ YÜREĞİNDE MAREŞAL OLDUNUZ.... HAYRLISI 0LSUN. PAŞAM SAYENİZDE RİYAKARLARI EMPERYALİST UŞAKLARINI PKK SEMPATİZANLARINI APO NUN YALAKALARINI TANIDIK. TERÖRİSTLERE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP GENELKURMAY BAŞKANINI TERÖRİST İLAN EDEN ŞEREFSİZLERİ TANIDIK. PAŞAM SİZ TERÖRİSTSENİZ BİZDE GÖNÜLLÜ MİLİTANLARIZ.... ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN.....
AT ÜSTÜNDE CEPHEDEN CEPHEYE KAHRAMANLIK DESTANI YAZAN İKİ AYYAŞ OLMASAYDI SİZ MUKTEDİRLER EMPERYALİSTLERİN FABRİKALARINDA KÖMÜR ÇUVALI TAŞIYOR OLACAKTINIZ....MENÜNÜZ DE BULGUR MAKARNA OLACAKTI.... ALLAHIM HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SUSANLAR DİLSİZ ŞEYTANLAR..........
kafası çalışmayan chp,liler, boşbakanın 2 ayyaş dediği darbeci kenan paşa ve arkadaşlarıdır ve onların kurduğu anayasayı kaldırıp sivil anayasa kurmak anlamındadır, ATATÜRK ve İSMET İNÖNÜ ile alakası yoktur. bu büyük iki liderin anayasanın hiçbir maddesinin altında imzası yoktur..
Yazık ki ekmeğini yediğin ülkeye ihanet ettin.Paşa iken poşa oldun.Halkı kandırdın.Görevde olduğun dönem şehitlerin sayısı çığ gibi arttı.Boşuna kendinizi kahraman göstermeye çalışmayın.Adalet size zaten gereken cevabı verdi.Sus bari.Biraz utanman olsun.Arsızlığın bu kadarına da pes.Bu ülkede onlarca G.Kurmay başkanı oldu,niye sadece sen tutuklandın,bir düşün.Demek ki sen hainsin.Şimdi ihanetinin bedelini öde.
onu göreve getirenler de aynı suçu işlemiş durumdalar .... yada hepsi çok aptal bilgisiz işe yaramayan kişidirler
ihanet nedir ya? Ezber cümlelerle kouşmayın, biraz da saksıyı çalıştırın!!!
saidi nursi mi. saidi KÜRDİ mi sizin dini öğretinizin efendisi. yakın tarihte kürt islam ihaneti ni herkes anlayacak.
BİRAZ İBRETLİK OLSUN... BUNDAN SONRA İHTİLAL HESABI YAPANLARA DERS OLSUN MANTIĞIYLA ÖNCEDEN CEZASI VERİLMİŞ ..ŞERİYAT PARMAK DEĞİL KOL KESMİŞTİR. HERHALDE BUNDAN DAHA AĞIR CEZA OLMAZ.. AMA BURASI TÜRKİYE GÜN GELİR HÜKÜMET DEĞİŞİR AF ÇIKAR YENİDEN YARGILANI BERAAT EDER..
belgelere kagıt parçası lav sılahına boru demeyı bılıyon çekeceksın cezanı tıpış tıpış
Ülkede Akp sayesinde; adalet,asalet ahlak devredışı.
Bu ulkeye yasattiklariniza ragmen sen ve senin gibilere a bile..
PEYGAMBER OCAĞINDAN TERÖRİST ÇIKMAZ.... PAŞAM TÜRK HALKININ GÖNLÜNDE MAREŞAL OLDUNUZ. HAKSIZLIKLAR YALANLAR İFTİRALAR RİYAKARLIKLAR İNTİKAM DUYGULARI KARŞISINDA SUSANLAR DİLSİZ ŞEYTANDIR..... ALLAHIM SENİN ADALETİNE İNANIYORUM....
çok ta fifi fifi paşa keser döner sap döner gün gelir hesap döner irtica diye laiklik diye yıllaraca bu millitein dinine örfüne adetine sövdünüz hakaret ettiniz ikinci sınıf insan muamelesi yaptınız horladınız kendi memleketinde bir garip yaşattaınız ettiğinizi çekiyorsunuz sadece zorunuza gitmesin
Birinci Bölüm: Bu "Filmi" daha önce gördüğümü hatırlıyorum (Yaşım 69) Yassıada Mahkemelerinde) Müteveffa (Hortlasın inşallah) Salim Başol meşhur "şivesiyleTürk Milletine hitaben; "SANIHLAR GETİRİLDİ, ELLERİ BAĞLI OLMAYARAH......." diye, sonuç, o zamanın hakim güçlerinin talimatıyla (suçlu oldukları muhakkak) ama Merhum Menderes ve arkadaşlarının asılmasını gerektirecek derecede ağır bir suç işlenmemişti .Neticede hem Dünyaya rezil olduk, hem de üzerinden 50 yılı aşkın bir süre geçtiği halde toplum vicdanında açılan /YARA) kapanmadı ve hala "KANAMAYA DEVAM ETMEKTEDİR) devam edecek
sayın ayhan bey bu millete doğruları söyleyince sadece işlerini gelmediği için ve körü körü ne bir particilik yaptıkları için işlerine gelmez. ama şükür ki bu fosillerde artık tükenmekte. yeni nesil inancına bağlı askeriyeye gerçek peygamber ocağı yapacaklar İNŞALLAH..
MADEM ILKER BASBUG TEROR ORGUTU LIDERI, EMRI ALTINDA CALIŞTIGİ RECEP TAYYIP ERDOGANDA BU ORGUTUN BIR NUMARASI O ZAMAN. OYLE YA, EMRI LKTIDAR VERIR, GENELKURMAY UYGULAR. TAYYIBE NIYE CEZA YOK BAKIM. CON CON TAKIMI MAHKEME HYETI. SIZDEN DEGIL SAVCI HAKIM AYAKKABI BOYACISI OLMAZ. SIZIN EMIR ALDINIZ KISI KIM MAHKEME HEYETI. FETTULLAH GULEN ORGUTU UYESIMISINIZ, RECEP TAYYIBIN AKP ORGUTU UYESIMISINIZ, YOK PKK LILARIN GIZLI TANIK YAPILIP SOZLERINE ITIBAR ETTIGINIZ PKK NIN MI UYESISINIZ. ACIKLA MAHKEME HEYETI.
BU MİLLETİN PARASI İLE BU MİLLETE DARBE YAPMANIN ELBETTE CEZASI OLACAK
mahkeme bizi düşman olarak mı görüyordu demişsin paşa efendi EVET yüce mahkemize göre sen hainsin ve bu ülkenin düşmanından betersin
40 yıl sonra kımın genelkurmay baskanı olacagının bellı oldugu bır ulkede yasıyorduk.bunun anlamı bırılerı ıstedıgını gtenel kurmnay baskanı yapıp ulkeyı ıstedıgı gıbı kumanda edıyordu.bu artık son buldu.
AYNEN ÖYLE KARDEŞİM.DARBE GÜNLERİ BİLE BELLİYDİ...OH NE ALA.
Artı kimin ne olacağı belli değil,tıpkı türkiye gibi...
Hala utanmadan Osmanlıcılıktan bahsedenler , ecdadınızın nesiyle övünüyorsunuz? Fatih diyorsunuz , kardeş katliamını meşrulaştırmış...Oturun iktidar uğruna her türlü daleveranın döndüğü tarihinizi bir okuyun da UTANIN!!!!
sayın emekli genel kurmay başkanım yıılar önce yapılan yanlışların işlerin buraya kadar gelmesine neden oldu siz görevdeyken sizin zamanınızda bir sürü silah arkadaşınız ama muazzaf ama emekli göz altına alında tutuklandı siz hangisine sahip cıktınız ne kadar sesisliğinizi bozdunuz şimdi bize sahip cıkan yokmu diye feryat ediyosunuz yapılan yanlış işlerde sadece aba altından sopa gösterdiniz onlarda biraz sizden korkmuş gibi yapıp ama yapaacaklarından örgütlenmeden geri adım atmadılar faliyetlerine kaldıkları yerden devam ettiler
Sayın paşam sende dağa çıksaydın , sende vatandaşı vursaydın vs vs vs senide davul zurna ile karşılar herbir ihtiyacını elleri ile görürlerdi.
BU VATAN SEVDALISI İNSANLARA YAPTIKLARINI ÇEKİYOR OLMAYASINIZ.YAPTIKLARINIZ ANLATSAM BİTMEZ BURADA.HEY GİDİ ADNAN MENDERESE SİZ DAHA ADİCE İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞLAR SERGİEDİNİZ.ADNAN MENDERESİN YANINDAKİ SUBAYLARIN BİR BU KADARCIK ASILACAKLAR İÇİNMİ GELDİK SÖZLERİNİ UNUTMADIK.KENDİSİNİ SAVUNMA HAKKI BİLE VERMEDİNİZ.MASONLAR ASMAYIN DEDİ SİZ YİNEDE ASTINIZ.BİR SAĞDAN BİR SOLDAN KIYDIĞINIZ O İNSANLAR ARTIK RAHAT UYUYORDUR İNŞALLAH.
RUMUZ KULLANMANDAN NE KADAR CESARETLİ OLDUĞUN BELLİ. SÜNEPELER HEP BÖYLE Mİ OLUYOR? FAŞİST DARBELERDEN EN ÇOK ÇEKEN BİZLER. MİRASYEDİ KOYUN SÜRÜLERİ.....
Gn.kur.bşk. terör örgütü başı ise, gn.kur.bşk. nın üstü konumunda olan başbakan ve cumhurbaşkanı ne oluyor. böyle saçma bir suçlama olmaz. yargıtay eminim bu kararı temyiz eder. zaten savcı iddia eder topu mahkemeye atar, mahkeme yargıtaya. en güvenilir kurum yargıtaydır.
G.KURMAY BAŞKANINI, ANAYASAMIZA GÖRE SADECE ANAYASA MAHKEMESI , YANİ YÜCE DİVAN YARGILAYABİLİR. VERILEN BU KARAR HUKUKSUZLUKTUR VE MEŞRU DEĞİLDİR. BİLMEYENLER AÇSINLAR ANAYASA KİTAPCIGINI, BAKSINLAR INTERNETTEN GERCEGI GORURLER. KALDIKI TSK BIR TEROR ORGUTU VE ILKER BASBUGDA BU ORGUTUN LIDERI VE YONETICISI ILAN EDILEREK, MAHKEME TARAFINDAN TSK HAKKINDA ASSALAYICI, YIPRATICI VE HALK NEZDINDE TSK YI KUCUK DUSURME SUCU ISLENMISTIR. HIC BIR CANLI VARLIK TSK ICIN TEROR ORGUTU DIYEMEZ. KALDIKI ERGENEKON DAVASININ BIR ORGUT BAGLANTISIDA TESPIT EDILEMEDI, KARA BOYLE. BU HATA MEHKEME HEYETINE PATLAR..
Diğer Haberler