ILO: Kadınlar, daha güvencesiz işlerde çalışıyor

Cenevre - AA- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kadınların erkeklere nazaran daha çok işsizlikle karşı karşıya kaldığını ve yine erkeklere nazaran daha güvencesiz işlerde çalışmak durumunda olduklarını açıkladı.

ILO'nun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde yayımladığı dünyada kadınların istihdam edilmesi eğilimlerine ilişkin yıllık raporunda, kadınların erkeklere nazaran daha az üretken olan işlerde, daha az maaşla ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmak zorunda kaldıklarının saptandığı belirtiliyor.

2007'de kadınların faaliyetlerinin oranlarının yüzde 52,5 olarak kayıtlara geçtiği, buna karşılık erkeklerde bu oranın yüzde 78,8 olduğuna dikkat çekilen raporda, adınlarda işsizlik oranının yüzde 6,4 olduğu, erkeklerde ise yüzde 5,7 olduğu ifade ediliyor.

Raporda, her ne kadar faal kadınların toplam sayısında önceki senelere göre yüzde olarak bir artış kaydedilse de, küçük de olsa bir düşüş saptandığına da işaret ediliyor.