İltica edenler elektronik ortamda takip edilecek

ANKARA(ANKA)- AB'ye uyum kapsamında Türkiye ile Almanya arasında 24 ay sürecek Menşe Ülke ve İltica Bilgi Sistemlerinin Tesisi Projesi'ni ilk adımı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atıldı.

Konuyla ilgili projenin başlangıcı için yapılan törende konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik çalışmaları kapsamında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini belirterek, Türkiye'nin daha önce yaptığı eşleştirme Projesi kapsamında İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı hazırladığını ve 25 Mart 2005 tarihinde yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Aslan, söz konusu eylem planında bir sığınmacı kabul sisteminin oluşturulması, iltica stratejisinin uygulanabilmesi ve gerçek mültecilere etkin, adil, uluslararası koruma sağlanabilmesi için, Sığınmacı Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri ve Mülteci Misafirhanelerinin tesis edilerek faaliyete geçirilmesinin öngörüldüğünü hatırlattı.
Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanı Mehmet Terzioğlu ise proje ile Menşe Ülke Bilgisi Sisteminin oluşturulup kullanılabilmesi, Mülteci Statüsü Belirleme usulüne tam olarak hakimiyet sağlanması ve kurulması öngörülen İltica Kurumu personelinin kendi eğitim programının geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Terzioğlu, "Menşe Ülke ve İltica Bilgi Sistemlerinin Tesisi Projesi'nin yatırım bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. İlki öncelikle Menşe Ülke Bilgi Sisteminin kurulması, ikincisi ise İltica Bilgi Sisteminin kurulmasıdır. Menşe Ülke Bilgi sistemi Merkezi oluşturularak Menşe Ülke Bilgisi Veri Tabanı kurulacaktır" dedi.

Projenin bütçesinin 12 milyon 51 bin Avro olduğunu ve 24 ay süre ile uygulanacağını ifade eden Terzioğlu, bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, Çalışma Bakanlığı, Polis Akademisi, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay gibi kurum ve kuruluşlara hizmet sunulacağını ifade etti.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Daire Başkanı Dr. Claudia Kurschat ise söz konusu projenin Türkiye'nin iltica ve göç konularında yardımcı olacağını kaydederek, amaçlarının Türkiye'ye uygun sistem kurularak sorunların çözümlenmesinin hedeflendiğini dile getirdi.(ANKA)