HABER

İmalat sanayi bir yılda 2.3 milyar metreküp su çekti

İmalat sanayi bir yılda 2.3 milyar metreküp su çekti

İstanbul, 26 Aralık (DHA) – İmalat sanayinde 2016 yılında 2.3 milyar metreküp su çekilirken 1.9 milyar metreküp atıksu deşarj edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2016 yılında işyerleri tarafından çekilen suyun;

- yüzde 67.3'ü denizden

- yüzde 17.7'si kaynaklar ve kuyulardan

- yüzde 4.7'si organize sanayi bölgesi (OSB) şebekesinden

- yüzde 4.3'ü barajlardan

- yüzde 2.1'i akarsulardan

- yüzde 1.7'si şehir şebekesinden

- yüzde 2.2'si diğer su kaynaklarından olmak üzere 2.3 milyar metreküp su çekilirken, çekilen suyun yüzde 73.2'si soğutma suyu olarak kullanıldı.

İşyerleri tarafından deşarj edilen atıksu miktarı 1.9 milyar metreküp olarak açıklanırken, bu miktarın yüzde 79.3'ünün soğutma suyu olduğu ve toplam atıksuyun;

- yüzde 79.9'unun denize

- yüzde 7.1'inin akarsuya

- yüzde 6.9'u OSB kanalizasyonuna

- yüzde 3.1'i şehir kanalizasyonuna

- yüzde 3.0'ı ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Alıcı ortamlara deşarj edilen 1.5 milyar metreküp suyun 31 milyon metreküpü arıtılırken, soğutma suyu haricinden deşarj edilen 393 milyon metreküp suyun yüzde 56'sı arıtıldı.

İmalat sanayi işyerlerinde 1.2 milyonu tehlikeli nitelikte olmak üzere 16.3 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın;

- yüzde 11.9'u tesis bünyesinde geri kazanılırken

- yüzde 55'i satıldı ya da lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderildi

- yüzde 14.2'si düzenli depolama tesislerinde

- yüzde 3.7'si çöplüklerde bertaraf edildi

- yüzde 11.4'ü işyeri sahasında depolandı

- yüzde 2.9'u beraber yakma (ko-insinerasyon) ya da yakma tesislerinde yakıldı

- yüzde 0.8'i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

Metal ve kimya sektörleri, çekilen suyun yüzde 77.6'sını, deşarj edilen toplam atıksuyun yüzde 81.6'sını, toplam atığın ise yüzde 65.9'unu oluşturdu.

Geri Dön