HABER

İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?

İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?

İçindekiler

  • İman Nedir?
  • İmanın Şartları Nedir?
  • İmanın Şartları Kaçtır?
  • İmanın Altı Şartı Nedir?
  • Çocuklara İmanın Şartları Nasıl Öğretilir?

İslamın ve imanın şartları her Müslümanın uygulaması gereken emirleri barındırır. İslam dininde her Müslüman için imanın geçerli olmasının şartları vardır. İman, kişinin Allah'a olan bağlılığıyla ilgilidir. Peki, imanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir? İmanın şartları açıklamalı detaylarıyla birlikte yazımızda yer alıyor.

Müslüman olan herkesin yerine getirmesi gereken bazı kurallar var. Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresi içerisinde imanın şartları 136. ayette belirtilir. İmanın şartları dediğimiz bu kurallara uymayan kimse, inancı yeterli olmayan kişi olarak görülür. Dinden çıkmış, günah işlemiş veya Allah'a şirk koşmuş kimselerin imanından söz dahi edilemez. Nisa suresinde imanın şartları ile ilgili ayetler verilmiştir. Açıkça imanın şartlarına uymayan kimselerin sapıtmış olduğu da söylenmiştir. Peki, imanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir? İşte detaylar...

İman Nedir?

İman, bir inanca gönülden bağlı olmak anlamına gelir. Gönülden bağlı olunan inancın kurallarını kabul etmek gerekir. Kabul edilmesi yetmeyen bu şartları samimiyetle yerine getirmek gerekir. İslam dininde iman, Kur'an-ı Kerim'de geçen altı farklı unsura inanmayı beraberinde getirmektedir. İnançlı bir Müslüman, Kur'an'ın emirlerini yerine getirmekle sorumludur. Çünkü iman etmek, inancın temelinde yatar. İman etmeyen kimse inancı eksik olan kimse olarak görülür.

İmanın Şartları Nedir?

İmanın şartları son peygamber Hz. Muhammed'e indirilen ilahi kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in dördüncü suresi olan Nisâ suresinde imanın şartları sırasıyla yer alır. Nisâ suresi 136. ayette 6 farklı inanılması gereken unsur vardır. Sıralanan unsurların tamamına koşulsuz inanmak, İslâm inancının bir zorunluluğudur. Bu farklı unsura inanmayan kimseler dinden çıkacak olan sapkın kimselerden başkası değildir. Bundan dolayı iman sahibi olduğunu söyleyenlerin öncelikle imanın şartlarına gönülden bir inançla bağlı olmaları gerekir. Samimiyetle iman edilen bu unsurlar her Müslümanın bilmesi zorunlu olduğu şeyler arasında yer alır.

İmanın Şartları Kaçtır?

İmanın şartlarının kaç tane olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilir. Nisâ suresi 136. ayette bildirildiğine göre imanın şartları arasında inanılması zorunlu olan 6 farklı unsur var. Bu 6 farklı unsurun herhangi birine inanmayan birinin ise Müslüman olduğunu söylemesi söz konusu dahi olamaz. Çünkü İslâm, Kur'an aracılığıyla her Müslümanın imanın şartlarına uyması gerektiğini aktarmıştır. Bunun yanında İslam'ın şartlarının da yerine getirilmesi zorunludur.

İmanın Altı Şartı Nedir?

İmanın Müslümanlar için inanılması zorunlu kılınan altı farklı şartı vardır. Her farklı şart beraberinde samimiyeti ve koşulsuz inancı gerektirir. İşte altı farklı koşul:

Allah'ın Varlığına ve Birliğine İman

İmanın şartlarının bildirildiği ayette ilk sırada yer alan kısım, Allah'ın var olduğuna olan inancın zorunlu olduğudur. İslam, görülmeyen ve bilinmeyen bir yaratıcının olduğuna inanılmasının zorunlu olduğu bir dindir. Allah'ın varlığına inanmayan bir kimsenin Müslüman olması mümkün değildir. Dünya üzerinde yaratılan her şeyde onun kudretini görmek mümkündür. Evrendeki düzen ve nizam Allah'ın var olduğun bir kanıtıdır. Bundan dolayı İslam öncelikle Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayı zorunlu kılar.

Peygamberlere İman

Peygamberler, İslam dininde Allah'ın sözünün biz aciz kullarına iletilmesi için aracılık görevi yaparlar. İslâmiyet dininin son peygamberi Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerim'in müjdecisidir. Çünkü Allah son kutsal kitabı tüm insanlığa göndermek için onu seçer. İlahi kaynaklı tüm dinlerin Allah tarafından insanlara anlatılması konusunda mesaj taşıyıcı her zaman peygamberlerdir. Bundan dolayı bir Müslüman Allah'a nasıl inanıyorsa onun kelamını taşıyan kimselere de aynı şekilde iman etmelidir.

Kitaplara İman

Allah tarafından insanlara gönderilen mesajların peygamberler aracılığıyla taşınması her ne kadar önemli ise kitaplar da o kadar önemlidir. Allah'ın kelamının kalıcı olabilmesi için söylediklerinin yazıya geçirilmesi gerekir. Kuran-ı Kerim, sadece belli bir dönem için gönderilmemiştir. Kutsal kitap, tüm insanlığa indirilen ve Allah'ın bize bir aracı ile gönderdiği sözlerinin bir araya toplanmış halidir. Bundan dolayı her Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine sonsuz bir inanç ile bağlı olmalı ve gerektiği yerlerde ona başvurmalıdır.

Meleklere İman

Melekler, İslam dininde kutsal varlıklar olarak bilinir. Allah'ın görünen elçileri peygamberlerken görünmeyen elçileri de melekler olarak kabul edilir. Bu meleklerden en bilinenleri ise sol ve sağ omzumuzdaki meleklerdir: Soldaki günahları yazarken sağ taraftaki melek sevapları yazar. Ahiret gününde yine bizi koruyup kollayacak olanın melekler olduğu bilinir. Bu ve bunun gibi farklı sebepten dolayı Allah'ın elçisi olan meleklere inanmalı ve onların varlığına iman etmeliyiz.

Ahiret Gününün Varlığına İman

İslam, her insanın asıl yaşamının bu dünyada değil diğer dünyada olduğunu söyler. Bu dünya maddeye dayalı bir dünya olarak kabul edilir. Yalnızca bu dünya için çabalamak yersizdir. Kur'an-ı Kerim'de tüm bu sebeplerin etkisiyle öldükten sonraki yaşamın göz ardı edilmemesi gereklidir. Müslüman, ahiret inancı olan kimse olmalıdır. Ahiret gününün varlığına inanmak, kişinin bu dünyadaki günahlardan korunmasını sağlar. Müslüman, ahiret gününün varlığına inanmalı ve o gün geldiğinde Allah'ın karşısına hazır çıkabilmek için günah işlemekten kaçınmalı.

Hayır ve Şerrin Allah'tan Geldiğine İnanmak

İslam, kader inancı olan bir inanış biçimidir. Kur'an-ı Kerim'de kader ve kazanın Allah'tan geldiğine inanılması gerektiği yazılıdır. Bu dünya üzerinde başımıza her ne geliyorsa muhakkak hepsinin bir sebebi var. Bu sebeplerin tamamı ise Allah'tan gelir. Allah, tüm kullarının iyiliğini ister. Bundan dolayı zaman zaman onları sınava tabi tutar. Bu kimi zaman hayır ile kimi zaman ise şer yani kötü olaylar ile olur. Kötü olaylar yaşandığında dahi Allah'ın varlığına inanmalı ve onun kuvvetine sığınılmalı. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanılmalı.

Çocuklara İmanın Şartları Nasıl Öğretilir?

İmanın altı farklı şartı vardır. Tüm bu şartlara iman etmeyen bir kimsenin Müslüman olması ya da kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü iman sahibi olmak için Kur'an'da bildirilen tüm bu şartlara sonsuz bir inanç ile bağlı olmak gerekir. İmanın şartlarının ne olduğunu ise öğrenmenin farklı yöntemleri var. Bunlardan biri de: İlahi dinlemek. Genellikle küçük yaşlardaki çocuklara İslam inancının şartlarını öğretmek amacıyla dinletilir. Çocuklara dinletilen imanın şartları ilahisi onlar için şartları öğrenmeyi ve benimsemeyi kolaylaştırır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön