IMF: Krizi aşmak için düşünülemezi düşünün

WASHINGTON (ANKA) – IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky küresel finansal sistemin güçlendirilmesi için kararlı olunması gerektiğini belirtti.

Lipsky dünyadaki para otoritelerine potansiyel küresel ekonomik risklere tepki göstermek ve önceden sezmek için "düşünülemezi düşünün" uyarısında bulundu.
Lipsky, Washington'daki Uluslararası Peterson Ekonomi Enstitüsü'nde "Finansal Çalkantıyla Başa Çıkmak: Olası Riskler, Politika Zorlukları ve IMF'nin Rolü" konulu bir konuşma yaptı. Şu ana değin yaşanan krizde artış riski bulunduğunu, küresel finansal sistem ile ekonominin daha sağlam temeller üzerine oturması için kararlı politika önlemleri gerektiğini belirten John Lipsky, "Öncelik küresel finansal piyasalarda yayılan gerilimi tersine çevirmek ve gelişmiş ekonomilerde finansal sistemin işlemesini eski durumuna getirmektir" dedi.

12 Mart'tan önce merkez bankalarının krize yönelik önlemlerini, kritik piyasa likiditesini sağlama gereksiniminin farkına varıldığını yansıtması açısından yararlı bulduklarını kaydeden Lipsky, gelişmiş ekonomilerin doğru yönde adım attıklarını, finansal piyasalardaki entegrasyonun diğer ekonomilerde daha hızlı ve güçlü yayılmalara yol açtığını vurguladı. Dünyada bugüne kadar alınan ekonomik politika önlemlerinin küresel finansal istikrarı zayıflatacak "olasılığı düşük, etkisi yüksek olayların" üstesinden gelmek için yeterli olduğunun henüz kanıtlanamadığını belirten Lipsky, şöyle dedi:

-"DÜŞÜNÜLEMEZİ DÜŞÜNÜN" -

"Ekonomi politikası üretenler doğal olarak ‘düşünülemezi düşünme' ve risk olasılığının yükselmesi halinde verecekleri tepkiyi planlama gereksinimi duymaktadır. Potansiyel riskler için daha sistematik bir hazırlık gereksinimi geçtiğimiz aylarda geniş ölçüde sergilenmiştir."

İktisatta reel ekonomi üzerinde finansal karmaşa etkisini büyütebilecek "Küresel finansal yavaşlatıcı" potansiyeline dikkat çeken John Lipsky, "Artan açıklar ya da marj tamamlama talebinin zorladığı aktif satışlarının neden olduğu kötüleşen kredi spirali yeni borç hafifletmeleri ve varlık fiyatlarında düşüş meydana getirebilir" dedi.
IMF'nin ülkelere konjonktüre karşı politikalar üretmek için elverişli ortama sahip olup olmadıkları yönünde uzman yardımcı kuruluş konumunda olduğunu belirten John Lipsky, "IMF olarak, olası riskler gerçekleşirse ne yapılabileceğine ilişkin ciddi düşünceler sunuyoruz. Uzmanlığımızdan ve yılları kapsayan deneyimimizden krizden geçen üye ülkelerimizin uygulayabilecekleri en etkin politikanın tasarlanmasına yardımcı olmak için yararlanıyoruz" dedi.

-PARA POLİTİKASI ÖNLEMLERİ YERİNE KONJONKTÜRE KARŞI MALİYE POLİTİKASI…-

Yaşanan ortamda para politikası önlemlerinin geçmiş dönemlerdekine oranla daha az etkin olabileceğine işaret eden Lipsky, bu nedenle IMF'nin "konjonktüre karşı (countercyclical) maliye politikası" rolüne de önem verdiğini belirterek, "Büyümenin önemli ölçüde yavaşladığı ABD'de geçici ve hedeflenen mali uyarıcılar talebi desteklemeye yardımcı olmalıdır. Doğal olarak dünyanın diğer bölümü ABD'deki yavaşlamaya karşı bağışık değildir, özellikle de giderek ciddileşirse… Bu koşullar altında olasılık planlaması gerekmektedir. IMF üyesi ülkelere, gerekiyorsa, geçici mali önlemleri kabul etmek için uygun ortama sahip olup olmadıklarını değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. Lipsky şu konulara değindi:

"-Para politikası savunmanın ilk hattı, özellikle de gelişmiş ekonomilerde. FED ekonomiye destek olmada agresif adımları uygun bir şekilde attı ve Kanada'yla İngiltere'deki merkez bankaları faiz oranlarını azalttı. Avrupa Merkez Bankası faizleri tutmuş ancak koşullar yükselme eğilimine girmişse buna esnek bir şekilde yanıt verecek.

-IMF'nin ön değerlendirmelerine göre küresel hasılanın üçte ikisini üreten birçok büyük gelişmiş ve yükselen ekonomi, düşüşün daha da derinleşmesi durumunda otomatik istikrar operasyonlarını tümüyle devreye sokabilecek. Daha az sayıdaki ekonomi de isteğe bağlı olarak kimi mali uyaranları devreye sokabilir."