"İnsanımızın özlemi çetelerden arınmış Türkiye"

Ankara (AA) - Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada, "Ekonomik zorluklar içinde günlük yaşamını sürdürme gayreti içinde bulunan ülke insanımızın özlemi, tüm bu olumsuzlukların itidal ve sağduyu içinde aşılması ve hukukun bu tartışma ortamı dışında bırakılarak çetelerden arınmış, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleştiği ve yaşama geçtiği bir demokratik ve laik Türkiye'dir"denildi.

Yönetim Kurulu'nun bugünkü olağan toplantısı nın ardından yapılan yazılı açıklamada, "son günlerde ülke gündemini meşgul eden olayların hukuk boyutlarının görüşüldüğü ve görüşlerin kamuoyuna duyurulmasına oy birliğiyle karar verildiği" belirtildi.

Açıklamada, AK Parti hakkında açılan kapatma davası nedeniyle siyasi iktidar mensuplarının yargıya intikal eden bu dava sürecinin tamamlanmasını sağduyu içinde beklemelerinin, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu, yargı bağımsızlığının bir gereği olduğu vurgulandı. "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'ya karşı hakarete varan ağır suçlamaların toplum hafızasında tazeliğini koruduğu" belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Açılan AKP'nin kapatılma davası ile Ergenekon soruşturması arasında paralellik kurma, bunu parti kapatma davasına karşı bir hesaplaşmaya dönüştürme ve yargıya intikal etmiş bu davanın gündemini değiştirme çabaları, toplumda karışıklık yaratma isteklerinin bir yansıması olarak tehlikeli sonuçlar doğuracak gelişmeler olarak değerlendirilmektedir.

Devletin temel erkleri arasında kamplaşmalara neden olan bu tür saldırılar ile yargının siyasallaştırılması çabaları, bir gün herkese lazım olacak yargıya karşı güveni de sarsmaktadır.

Ekonomik zorluklar içinde günlük yaşamını sürdürme gayreti içinde bulunan ülke insanımızın özlemi, tüm bu olumsuzlukların itidal ve sağduyu içinde aşılması ve hukukun bu tartışma ortamı dışında bırakılarak çetelerden arınmış, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleştiği ve yaşama geçtiği bir demokratik ve laik Türkiye'dir."

Türkiye Barolar Birliği'nin eksiksiz demokrasi anlayışının, "özgürlüklerin engelsiz şekilde kullanılmasını" amaçladığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği, eksiksiz demokrasinin temel koşulunun gerçek hukuk devleti olduğunu, gerçek hukuk devletinin oluşturulabilmesinin ise yargının yasama ve yürütme karşısında bağımsızlığını gerçekleştirmesi ile mümkün olabileceği gerçeğinin bir kez daha altını çizerek tekrar etmenin, taşıdığı toplumsal sorumluluğu gereği olduğunu kamuoyuyla paylaşmakta yarar görmektedir" denildi.