İnternet nedir?

İnternet nedir?

İnter ve net kelimelerinin birleşmesiyle oluşan internet, "ağlar arasında" anlamına gelir. Bir iletişim ağı olan internet, tüm dünya üzerinde yayılmış bir hizmettir. İnternet farklı işleyiş ve yapıdaki kullanıcıların iletişim sağlamasına imkan tanır. Veri haberleşmesi amacıyla ortaya çıkan internet, teknolojik yeniliklerin etkisiyle gelişmiştir. Haberleşme ve iletişim fonksiyonuyla ön plana çıkan internet üzerinden araştırma ve alışveriş yapmak, müze ve sergileri gezmek, yurt içi ve yurt dışında bağlantı kurmak mümkündür. Temelleri ilk kez 1950'li yıllarda Amerika'da ortaya atılmıştır. 1989 yılında İngiltere'de Tim Berners-Lee tarafından yapılan çalışmalar sonucunda modern internetin doğduğu görülmüştür. ARPANET, NPL, Merit Ağı gibi ağ sistemlerin internetin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. İnternet kullanımı sayesinde tüm dünyada bilgiye erişim kolaylaşmıştır.

internet Haberleri