İş Sağlığı Ve Güvenliği nedir?

İş Sağlığı Ve Güvenliği nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, çalışma alanında gereken her türlü önlemin alınması ve muhtemel kazaların önlenmesi ile çalışanların sağlıklarının denetim altında tutulmasıdır. 1980’li yılardan beri artan çalışma koşulları sonucunda dikkatle üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Bu amaçla en başta yapılması gereken kişilerin bilgilendirilmesidir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından çalışma ortamında çevre kontrolü ve risk analizleri yapılır. Bu çalışmalar sonucunda gerekli olan tüm tedbirlerin alınması için iyileştirme ve düzenleme işleri yapılmalıdır. Sağlık tanımı içinde sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da iyi halde olunması gerektiğinden dolayı, bu kapsamda çalışanların psikolojilerinin de korunması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile, çalışanların, yapılan için ve iş yerinin güvenliğini sağlamak için bilimsel ve teknik çalışmalar gerçekleştirilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Haberleri