HABER

İŞKUR iş ilanları yayınlandı | Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

İŞKUR Türkiye İş Kurumu tarafından 30 Mart güncel İŞKUR iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan iş ilanlarında 72 bin 315 personel alımının yapılacağı duyuruldu. Peki İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İşte kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alımı ile ilgili bilgiler...

İŞKUR iş ilanları yayınlandı | Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

30 Mart güncel İŞKUR ilanları İŞKUR Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlandı. Vatandaş 72 bin 315 personel alımının yapılacağı duyurulan ilanlar için araştırmalar yapmaya başladı. Peki İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? 72 bin personel alımı başvuruları nereye yapılır?

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az 18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

En az ilköğretim mezunu olmak,

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ya da İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden ya da meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı alıyor olmamak.

72 BİN PERSONEL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvuruda bulunmak isteyenler öncelikle İŞKUR’a üye olup, sistem üzerinden ilanlara online olarak başvuru yapabilecek. Bunun için aşağıda verilmiş olan linki kullanabilirsiniz.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

Geri Dön