HABER

"İşsizliğe çare bulunamıyor"

"İşsizliğe çare bulunamıyor"

İstanbul (AA)- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Maalesef bugün itibariyle kaygıyla izliyoruz, iç pazarda daralma var, işsizliğe çare bulunamıyor, enflasyondaki bu gidişat bizi ürkütüyor, büyüme daralıyor" dedi.

"Avrupa Birliği Üyeliği Yönünde Türkiye Tanıtımı: TÜSİAD Örneği" başlıklı raporun tanıtıldığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçındağ, gerek son enflasyon rakamları gerekse istihdam ile ilgili göstergelerin "son derece kaygı verici" olduğunu söyledi.

Tüm dünyada gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın önemli olduğuna değinen Yalçındağ, ancak bunun dışında enflasyonun bir artış eğilimi gösterdiğini ve bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

2001-2006'da çok başarılı ekonomik performans sergilendiğini, mali dengeler, bütçe açığı, enflasyon hedeflemesi ve büyümede çok iyi bir 5 yıl yaşandığını vurgulayan Yalçındağ, ancak 2007'de zaten göstergelerin bozulmaya başladığını, 2006'da bütçe açığının GSMH'ye oranının 30 yılki en düşük noktası olan yüzde 0,8 iken 2007'de bunun 2,5 olduğunu kaydetti.

Dünyadaki finansal dalgalanmanın dünyadaki reel büyümeyi de olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Yalçındağ, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı Euro bölgesinde de büyümede hem daralma olduğunu hem de enflasyonun yükseldiğini anlattı.

Arzuhan Doğan Yalçındağ konuşmasına şöyle devam etti:
"Maalesef bugün itibariyle kaygıyla izliyoruz, iç pazarda daralma var, işsizliğe çare bulunamıyor, arttı, 90 bin işsizlik arttı. Enflasyondaki bu gidişat bizi ürkütüyor, büyüme daralıyor, enflasyona daha dikkatlice eğilmemiz lazım. Ben bir karamsar tablo çizerek felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama bu sene yüzde 5 büyüme yüzde 4 enflasyon oranı tutturmaya gayret edeceğimiz zor hedefler..."

Somut beklentilerin ne olduğu sorusu üzerine ise Yalçındağ, öncelikle enflasyon için Merkez Bankasının bağımsızlığının her zaman önemli olduğunu, sadece Merkez Bankasının değil tüm bağımsız kurumların itibarının son derece önem taşıdığını vurguladı.Psikoloji yönetiminin de önemli olduğuna işaret eden Yalçındağ, "(Biz
ekonomiye sahibiz, yapıyoruz, evet acil eylem planı açıklıyoruz) doğru ama orada önemli olan somut tarihlerin olmasıdır. Şu uzun süredir beklenen yapısal reformların bir an önce bitmesi lazım. Bunlar ay meselesidir 3 ayda, 6 ayda bitebilecek..." görüşlerini aktardı.

TBMM'de bekleyen Türk Ticaret Kanununun Ar-Ge kanununda olduğu gibi hemen çıkarılabileceğini, bahsedilen vergi reformunun hemen yapılabileceğini belirten Yalçındağ, ilerleme kaydedilen kayıt dışı ekonomide de daha somut bir şekilde neler yapılacağının ortaya konması gerektiğini söyledi.

Geri Dön