HABER

İşsizlik oranı yüzde 9.2'ye çıktı

İşsizlik oranı yüzde 9.2'ye çıktı

ANKARA (ANKA)- Türkiye genelinde toplam işsiz sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 40 bin kişi artarak 2 milyon 383 bine, işsizlik oranı da 1 puan artarak yüzde 9.2'ye yükseldi.

Kentsel yerlerde işsizlik yüzde 11.6'ya gerilerken, kırsal kesimde yüzde 5.6'ya çıktı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 17.5'ten yüzde 19.2'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre Ağustos 2007 döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus 919 bin kişilik bir artış ile 73 milyon 643 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 874 bin kişi artarak 52 milyon 644 bin kişiye ulaştı.

İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 269 bin kişi artarak, 23 milyon 548 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 218 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 487 bin kişi artış gösterdi.

İstihdam edilenlerin yüzde 28'inin tarım, yüzde 19,1'inin sanayi, yüzde 6,5'inin inşaat, yüzde 46,5'inin ise hizmetler sektöründe olduğu belirlendi. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektöründe istihdamın payının 1.2 puan, sanayi sektörünün payının ise 0.4 puan azaldığı, buna karşılık inşaat sektörünün payının 0.6 puan, hizmetler sektörünün payının ise 1.2 puan arttığı görüldü.

-İŞSİZLERDE 40 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin kişi artarak 2 milyon 383 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0.1 puanlık artışla yüzde 9.2 düzeyinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.2 puanlık azalışla yüzde 11.6, kırsal yerlerde ise 0.3 puanlık artışla yüzde 5.6 oldu.
Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puanlık azalışla yüzde 11.9'a geriledi. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 10.3, kadınlarda ise 0.4 puanlık düşüşle yüzde 18.7 oldu.

-YARINDAN FAZLASI UZUN SÜREDİR İŞ BEKLİYOR
İşsizlerin; yüzde 69.7'sini erkekler oluşturdu. Yüzde 54,2'si lise altı eğitimli olan işsizlerin yüzde 28.8'inin bir yıl ve daha uzun süredir iş aradığı belirlendi.
İşsizlerin yüzde 29.9'la en büyük bölümü "eş-dost" vasıtasıyla iş arıyor. Toplam işsizlerin yüzde 79.2'sini oluşturan 1 milyon 887 bin kişinin daha önce bir işte çalıştığı belirtildi. Bunların da yüzde 51.3'ünün "hizmetler", yüzde 23.8'inin "sanayi", yüzde 16.8'inin "inşaat", yüzde 8,1'inin ise "tarım" sektöründe çalıştığı belirlendi.

-ÇALIŞANLARIN YÜZDE 74'Ü ERKEK

İstihdam edilenlerin; yüzde 73.6'sını erkekler oluşturuyor. Çalışanların yüzde 61.1'i lise altı eğitimli. Yüzde 57.5'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 26.9'u kendi hesabına ve işveren konumunda bulunan istihdamdakilerin yüzde 15.6'sını ise ücretsiz aile işçileri oluşturuyor. İstihdamdakilerin yüzde 62.4'ü "1-9 kişi arası" çalışanı olan işyerlerinde çalışıyor.

Çalışanların yüzde 2.8'i ek bir iş yapıyor, yüzde 3.4'ü mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor. Ücretli olarak çalışanların yüzde 85.2'lik bölümü sürekli bir işte çalışıyor.

İş gücü durumu (Ağustos; Bin kişi)
2006 2007
Kurumsal olmayan sivil nüfus 72.724 73.643
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 51.770 52.644
İşgücü 25.622 25.931
İstihdam 23.279 23.548
İşsiz 2.343 2.383
İşgücüne katılma oranı (%) 49,5 49,3
İstihdam oranı (%) 45,0 44,7
İşsizlik oranı (%) 9,1 9,2
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,0 11,9
Genç nüfusta işsizlik oran(%) 17,5 19,2
Eksik istihdam oranı (%) 3,4 2,8
Genç nüfusta eksik istihdam ora(%) 4,1 2,9
İşgücüne dahil olmayanlar 26.148 26.712

Geri Dön