İşsizlik yüzde 10,6'ya çıktı

İşsizlik Aralık 2007 döneminde 0,1 puan artışla yüzde 10,6'ya yükseldi. İstihdam 315 bin kişi azalırken, işsiz sayısı 10 bin kişi eksilerek 2 milyon 436 bin oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı 0,3 puan artışla yüzde 20,6'ya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ve Aralık 2007 ile Ocak 2008'i kapsayan 2007 Aralık dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre; işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 10,6'ya yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı 0,3 puan gerileyerek yüzde 13 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı 0,3 puan artışla yüzde 20,6'ya çıktı. İstihdam 315 bin kişi azalarak 20 milyon 443 bine inerken, işsiz sayısı 10 bin kişi azalarak 2 milyon 436 bin oldu. İşgücüne katılma oranı 1,3 puan düşerek yüzde 46,2'ye geriledi. İstihdam oranı da aynı oranda azalarak yüzde 41,2'ye geriledi.

-İŞSİZLİK KENTTE AZALDI, KIRSALDA ARTTI-

İşsizlik oranı kentte 0,3 puan azalarak yüzde 12,2, kırsalda 0,6 puan artarak yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı kentte 1 puan azalarak yüzde 21,3 olurken, kırsalda 2,5 puan artarak yüzde 19,3'e çıktı.Yarım zamanlı çalışan ve çalıştığı işten memnun olmayanlardan oluşan eksik istihdam 0,2 puan azalarak yüzde 2,8'e, genç nüfusta eksik istihdam da 0,6 puan azalarak yüzde 2,7'ye geriledi.

İşgücü durumu (Aralık; Bin kişi)
2006 2007
Kurumsal olm. sivil nüfus 68.490 69.246
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 48.812 49.575
İşgücü 23.203 22.879
İstihdam 20.758 20.443
İşsiz 2.446 2.436
İşgücüne katılma oranı (%) 47.5 46.2
İstihdam oranı (%) 42.5 41.2
İşsizlik oranı (yüzde) 10.5 10.6
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13.3 13.0
Genç nüfusta işsizlik oran(%) 20.3 20.6
Eksik istihdam oranı (%) 3.0 2.8
Genç nüfusta eksik istihdam oranı(%) 3.3 2.7
İşgücüne dahil olmayanlar 25.609 26.696**/
Aralık döneminde istihdam edilen 20 milyon 443 bin kişinin yüzde 49,5'i hizmetler, yüzde 24'ü tarımda, yüzde 21'i sanayide, yüzde 5,5'i inşaatta yer aldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, istihdam tarımda 2,1 puan azalırken; hizmetlerde 1,2, sanayide 1,2, inşaatta 0,1 puan artış gösterdi.

-KADINLARDA İSTİHDAM ERKEKLERİN ÜÇTE BİRİ-

İşsizlik oranı erkeklerde 0,3 puan artarak yüzde 10,3 olurken, kadınlarda 0,5 puan azalarak yüzde 10,8'e geriledi. Aralık döneminde istihdam edilen 15 milyon 389 bin erkek çalışanın yüzde 52,1'i hizmetler, yüzde 22,7'si sanayi, yüzde 18,1'i tarım, yüzde 7,1'i inşaatta yer aldı. İstihdam edilen 5 milyon 54 bin kadın çalışanın yüzde 41,9'u tarım, yüzde 41,4'ü hizmetler, yüzde 15,9'u sanayi, yüzde 0,8'i inşaatta bulundu.

-1,7 MİLYON KİŞİ UMUTSUZ-

İşgücüne dahil olmayanlara bakıldığında; iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 245 bin kişi azalarak 1 milyon 750 bine geriledi. Bu grup içinde bulunan iş bulma ümidi olmayanların sayısı 5 bin kişi azalarak 651 bin oldu.
İş aramayıp çalışmaya hazır olanların 880 binini erkekler, 872 binini kadınlar oluşturdu. İş bulma ümidi olmayanların 455 bini erkekler, 197 bini kadınlardan meydana geldi.

-EV KADINLARININ SAYISI ARTIYOR-

İş gücü dışı kalma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 46,8 ile ev kadını olmak aldı. Ev kadınlarının sayısı 588 bin kişi artarak 12 milyon 494 bine çıktı. İşgücü dışı kalanlar içinde; mevsimlik çalışanlar 59 bin kişi artarak 515 bin, öğrenciler 232 bin artarak 3 milyon 633 bin, emekliler 231 bin kişi artarak 3 milyon 215 bin, çalışamaz halde olanlar 226 bin kişi artarak 1 milyon 999 bin oldu. Toplamda işgücü dışı kalanların sayısı 1 milyon 87 bin kişi artarak 26 milyon 696 bine yükseldi.

-10 ÜNİVERSİTE MEZUNUNDAN 1'İ İŞSİZ-

Eğitim durumuna göre işgücüne bakıldığında; işsizlik oranı okur-yazar olmayanlarda yüzde 7,1, lise altı eğitimlilerde yüzde 10,2, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 13,2, yükseköğretim mezunlarında yüzde 9,5 oldu. İşgücüne katılım oranı okur-yazar olmayanlarda yüzde 17,1, lise altı eğitimlilerde yüzde 44,8, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 54,6, yükseköğretim mezunlarında yüzde 77,5 olarak belirlendi.

-396 BİN KİŞİ İLK KEZ İŞ ARIYOR-
Daha önce çalıştığı ekonomik faaliyete göre işsizlere bakıldığında, yüzde 38,7'sinin hizmetler, yüzde 19,4'ünün sanayi, yüzde 16,5'inin inşaat, yüzde 9,2'sinin tarımdan işsiz kaldığı görüldü. İlk kez iş arayanlar yüzde 16,3 oranı ile 396 bin kişi oldu.