İstanbul Barosu: "Soruşturma AİHS'ne aykırı"

İSTANBUL(ANKA)- İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu, 8 aydır sürdürülen ve henüz iddianamesi hazırlanmayan, ancak gözaltına almaların devam ettiği Ergenekon soruşturmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 6. maddesine aykırı olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Kolcuoğlu, Baro merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ergenekon operasyonunu ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kolcuoğlu, 8 ay önce başlayan bir soruşturmanın bu güne kadar devam ettirilmiş olması ve savunmanın görevini yapmaya yönelik kısıtlamaların kaldırılmamış bulunmasının, yasaların ve AİHS'nin 6. maddesindeki adil yargılama hakkını zedelediğini söyledi. Bu sürecin şüphelilerin ne ile suçlandığını öğrenme hakkını da ortadan kaldırdığını kaydeden Kolcuoğlu, "Bu uzatma, aynı zamanda basında değişik köşe yazarlarının gelecekte kimlerin gözaltına alınacağı konusundaki görüşleri ile tehdit haline dönüşmesine neden olmuştur" değerlendirmesi yaptı.

-"ENDİŞELİYİZ"-

İstanbul Barosu olarak bu soruşturmanın ivedilikle tamamlanmasını ve eğer dava açılacak ise iddianamenin mahkemeye sunulmasının, hukuksal bir önemde bulunduğunu vurgulayan Kolcuoğlu, şunları ifade etti: "Söz konusu soruşturmanın ucu açık biçimde sürdürülmesi, ‘hukuki' içerikler taşıması gereken bir boyuttan, ‘siyasal' içerikler taşıması gereken bir başka boyuta sürüklenmesi endişesini doğurmaktadır. Bakan düzeyine erişmiş siyaset adamlarının, parti kapatma ile ilgili bir dava ile bu soruşturmayı ilişkilendirmesi, olayın siyasal boyuta taşınmak istendiğini göstermekte ve bu endişelerimizin haklılığını doğrulamaktadır. Bu tutum ve davranışlar ister istemez soruşturmanın başkalarına karşı sindirme ve parti kapatma davasına karşı hesaplaşmaya dönüşme tartışmalarına neden olmaktadır. Bu da yargıya karşı güveni sarsmakta ve toplumda huzursuzluk yaratmaktadır. Soruşturma amacından uzaklaşmış ve aldığı boyut itibariyle birilerine karşı ‘sindirme' amacına yönelik karşı ‘taktik' olarak yorumlanmıştır. Hiçbir yargı kurumu, bu türden yorumları haklı gösterebilecek bir siyasal senaryonun parçası olmamalıdır."

-"AİHS İHLAL EDİLİYOR"-

Kolcuoğlu, 8 ay önce başlayan bu soruşturma bu güne kadar gizlilik kararı ile yürütüldüğünü hatırlatarak, 8 aydan bu yana tutuklu kişiler hakkında toplanan delillerin, avukatlar tarafından bilinmediğini kaydetti. Çağdaş ceza hukukunda, savunmanın suçlama ile başladığına işaret eden Kazım Kolcuoğlu, "Sadece şüphelilerin sorgulanması sırasında bulunan avukatlar, bunun dışında dosyadaki hiçbir belge ve bilgiye ulaşamamaktadır. Böylece AİHS'nin 6. maddesinde öngörülen adil yargılanma hakkı önemli ölçüde ihlal edilmektedir. Aslında bu sıkıntının en önemli nedeni, ‘özel usuller' uygulanmasıdır. Ancak böyle bir özelliğin bulunması giderek adil yargılama hakkının ve sanık haklarının ihlalini doğuracak bir boyuta taşınmamalıdır" dedi.

Kolcuoğlu, 8 aydan beri ucu açık devam ettirilmeye çalışılan soruşturmanın sonuçlandırılmasını, eğer dava açılması gerekmekte ise iddianame hazırlanarak bir an önce mahkemeye sunulması ve yargılamanın başlatılmasının endişelerin de ortadan kaldıracağını söyledi.