Olası İstanbul depremi hakkında bilgiler

Olası İstanbul depremi hakkında bilgiler

Deprem, ne zaman ve hangi büyüklükte gerçekleşeceği bilinmeyen doğal afettir. Her ne kadar kesin bilgilere ulaşmak mümkün olmasa da depremlerin son yüzyıllar içerisindeki gerçekleşme sıklıklarını ve fay hatlarındaki değişiklikleri gözlemleyerek gelecek depremler hakkında tahminlerde bulunulabilir.

Alanında uzman olan jeolaglar, jeofizikçiler bu işle meşguldür.

İstanbul, Bingöl’den başlayıp Ege Denizi’ne kadar devam eden Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın üzerindedir. Bu fay üzerinde gerçekleşen depremlerle ilgili yapılan incelemeler sonucunda büyük bir İstanbul depremi beklenmektedir. Son 80 yıl içerisinde büyüklüğü 7.9’u bulan birçok büyük deprem yaşanması ve fay hatlarındaki hareketin birbirini takip eden biçimde gerçekleşmesi bu fikri destekler niteliktedir.

Depremden korunmak için depreme dayanıklı binalar yapılmalı, hasarlı yapılar onarılmalı, deprem sonrası için kurtarma ekipleri oluşturulmalı ve halk bilinçlendirilmelidir.

istanbul depremi Haberleri