Güncel

Tüberkülozla etkin mücadele olgu sayısını düşürdü

İstanbul'da yürütülen tüberküloz kontrol faaliyetlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi sonucunda, 2005'ten bugüne gelindiğinde toplam tüberküloz olgu sayısında yüzde 44'lük düşüş yaşandı - Nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'deki toplam tüberküloz hastalarının yüzde 30'unun bulunduğu kentte, veremle mücadele, 28 Verem Savaş Dispanseri, 2 referans hastane, 2 bölge tüberküloz laboratuvarı, 4 verem savaşı derneği ve 4 mobil tarama aracıyla yürütülüyor - Mobil tarama araçlarıyla, şehirdeki tüberküloz hastalarının temaslıları, huzurevi, ceza ve tutuk evlerinde kalanlar gibi yüksek risk grupları ile gerektiğinde toplu yaşanılan ve çalışılan mekanlarda tüberküloz taraması yapılabiliyor - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Tüberküloz Birimi Uzmanı Dr. Sibel Al: - "Türkiye insidans hızı ve tedavi başarı oranları açısından Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde yer almaktadır. Ülkemizde tüberküloz kontrolü için gerekli altyapı, insan kaynakları, bütçe ve program, Bakanlık olarak sağlanmaktadır" - "Ülke genelinde yaygın olarak dağılım gösteren ilçe sağlık müdürlükleri verem savaş dispanseri birimlerinde (VSD) verem şüpheli kişilerin, verem hastalarının ve temaslılarının muayene, radyolojik inceleme ve laboratuvar tetkikleri ücretsiz olarak yapılmaktadır"