HABER

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Avrupa yakası ayrı, Anadolu yakası ayrı güzel olan İstanbul, hem tarihi güzellikleri ile hem de iş imkanları ile nüfusu kalabalık illerimizin başında geliyor. Peki bu güzel şehrimizde yer alan semtlerin adının nereden geldiğini biliyor musunuz?

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Ülkemizin “taşı toprağı altın” denilen şehri İstanbul, pek çok kişinin hayallerini gerçekleştirmesini sağladı. “Bir ekmek kapısı bulurum” ümidiyle göç alan şehirlerimizin başında gelen İstanbul’un birbirinden güzel semtleri bulunuyor. Peki bu semt isimlerinin nereden geldiğini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

İSTANBUL’UN SEMT İSİMLERİ NEREDEN GELİYOR?

İstanbul’un birbirinden güzel, birini diğerine tercih edemeyeceğiniz semtleri bulunuyor. Buraları gezerken, sık sık kafamıza takılan “bu semtlerin adının nereden geliyor?” sorusuna cevap vermeye geldik. İşte duyunca çok şaşıracağınız bilgiler…

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Galata

Semtin ismini Rumlardan aldığını söyleyebiliriz. “Gala” Rumca süt anlamına gelmektedir. Bizans zamanında bu ilçede çok fazla süthane olduğu için burası süt kelimesiyle anılmaya başladı. Diğer bir rivayete göre ise İtalyancada denize inen yol anlamındaki “Galata” kelimesinden direkt olarak alınmış.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Aşiyan

Aşiyan ilçesi ismini şair Tevfik Fikret’in evinin burada olmasından dolayı almış. Aşiyan kelimesi Farsça kuş yuvası anlamına gelir.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Bomonti

Adında da tahmin edildiği gibi ilçeye adını bir bira fabrikası vermiş. 1902 yılında Bomonti kardeşlerin burada kurdukları fabrika sonucunda ilçe bu isimle anılmaya başlamış.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Pendik

İsim Bizans döneminde her tarafı surlarla çevrili anlamındaki “pantecion (pantiki)” kelimesinden gelir. Şu an kullanılan isim ise “duvar” anlamına gelir ve İstanbul’u doğu tarafından gelebilecek olası bir saldırıdan kurtarabilmek için kullanılır. Yani bir savunma hattıdır.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Beyoğlu

Bizans döneminde bu semtte yerleşim yoktu. Halk da burayı adlandırmak için “karşı yaka, öte” anlamına gelen “pera” kelimesini kullanarak Peran Bağları derdi. Özellikle yabancılar buraya Pera dese de Türkler Pera’yı Beyoğlu’na çevirmiş. Bu ismin anlamıyla ilgili de çeşitli rivayetler vardır. Rivayetlerden en güçlü olanı şudur: Fatih Sultan Mehmet zamanında Pontus prenslerinden Aleksios Komnenos’un İslamiyet’i kabul ederek burada oturmasından dolayı burası Beyoğlu adını almış.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Etiler

1950 yıllarının başında burada 192 villa yapımı için Etibank ortaklığıyla Etiler Yapı Kooperatifi kurulmuş ve bu sebepler ilçenin adı Etiler olarak kalmış.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Laleli

Semtin adının daha önce burada yaşamış olan bir dervişten geldiği düşünülüyor. Dervişin adı “Laleli Baba”. III. Mustafa döneminde padişah tarafından çok sevildiği ve padişaha hikmet ettiği, saygı gösterdiği gerekçesiyle yapılan camiye Laleli Baba adı verildi. Ayrıca Fatih’te türbesi de bulunuyor.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Okmeydanı

Savaş zamanında orayı fethetmeye giden ordu, kuşatmanın bir kısmını burada kurulan bir karargâhta geçirmiş. Bu olaydan sonra da o meydanın adı “ok atılan yer” anlamına gelen Okmeydanı olmuş.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Bakırköy

Bizanslılar zamanında adını alan ilçeye, Bizanslar tarafından “Makri Hori” deniyordu. 14. yüzyılda ilçeyi Osmanlıların fethetmesiyle ismi “Makriköy” olarak değiştirildi. 1925’te ise yabancı kökenli kelimelerin değiştirilmesi sırasında Atatürk’ün isteğiyle bugünkü adını aldı.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Bebek

Fatih Sultan Mehmet zamanında buranın muhafazası “Bebek” lakaplı bir bölükbaşına verilmiş. O bölükbaşının ilçede bir köşkü ve hasbahçesi olduğu için ilçe bölükbaşının lakabıyla anılmış.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Şişli

Zamanında şiş işiyle uğraşan ve “Şişçiler” olarak anılan bir aile sebebiyle bu ilçeye “Şişçiler Konağı” denirdi fakat daha sonra bu isim değişe değişe “Şişliler Konağı”na gelmiş ve oradan da bugünkü halini almış.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Akaretler

Sultan Abdülaziz zamanında burada bir vakıf kurmak istemiş fakat bu kurulması düşünülen vakıf II.Abdülhamit döneminde kurulmuş. Vakıf Azizeye Camii’nin giderlerini karşılamak için oluşturulmuş. İşte “Akaretler” adlı bu vakfın ismi de ilçenin adını aldığı Akaretler olmuş.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Beşiktaş

Rivayete göre; Hz.İsa’nın beşiği Kudüs’ten getirilerek Rahip Yuşka tarafından burada yaptırılan kiliseye konur. Bu sebeple önceden ilçe, taş beşik anlamına gelen “Kone Petro” kelimesiyle adlandırılır. Daha sonra kiliseye Rumlar arasında “Taş Beşik” denmiş ve söylenenlere göre rahip ölünce beşik Ayasofya’ya götürülmüş. İşte ilçenin ismi ufak bir değişikliğe uğrayarak bugüne gelmiş.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Kadıköy

Çok köklü bir geçmişe dayalı olan bu ilçe çeşitli rivayetlerle anılır. Rivayetlerden en güçlüsü şöyledir: Bu ilçe 8.yüzyılda Megara’lı göçmenler tarafından “Khalkedon” adıyla kuruldu. Fatih Sultan Mehmet buranın fethinde bakımsız bir köy olduğunu düşünerek bu ilçenin bakımını üstlenmesi için bir kadı tayin etti. Bundan sonra ilçenin ismi “Kadıköy” olarak anılmaya başladı.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Feriköy

İlçe adını Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz döneminde yaşamış olan Madam Feri’den alır. Bölgedeki geniş topraklar padişahın isteğiyle Madam Feri’nin eşine bağışlanmış ve eşi öldükten sonra ilçe Madam Feri’nin ismiyle anılmaya başlamış.

İstanbul'un semt isimleri nereden geliyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Beykoz

Antik çağda “Amykos” olarak adlandırılan ilçe, Yıldırım Beyazıt tarafından fethedildiğinde “Amikos” olarak bilinen ilçe Beykoz olarak değiştiriliyor. İlçe ilk defa Bizanslılar tarafından Beykos ismi ile anılmış. “Kos” Farsçada köy anlamına gelir ve ilçede zengin kişilerin oturmasından dolayı da Beykoz şeklinde isimlendirilmiş olabilir.

Geri Dön