İşte kınama bildirisi yayınlayan fakülteler

İşte kınama bildirisi yayınlayan fakülteler

Türkiye çapında, Kıbrıs dahil üniversitelerin hukuk fakültesi dekanları, az önce bir toplantı yaparak bir bildiri yayınlama kararı aldılar.

İŞTE O BİLDİRİ...

YİRMİ ALTI HUKUK FAKÜLTESİ DEKANININ KAMUOYUNA DUYURUSUDUR

1. Yargı organları, yasama organı gibi, millet adına egemenlik yetkisi kullanır.

2. Cumhuriyet Savcıları, kanuni görevleri gereği dava açar. Bu nedenle, Cumhuriyet Savcıları, açtıkları davalarda kişisel olarak taraf değillerdir.

3. Açılmış bir dava nedeniyle hakim ve savcılara yönelik tacizlerde bulunulması, yargı organlarının Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş görevlerinin sorgulanması hukuk devletini yıpratır.

4. Basın ve yayın organlarının yayınladıkları haberlerde ve yorumlarda, herkesin ve özellikle siyasi parti temsilcilerinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda yargı organlarını yıpratacak, hakim ve savcıları baskı altına alacak yaklaşımlardan özenle kaçınmaları zorunludur.

5. Yargıyı korumak, hukuk devletini korumaktır. Bu görev, hepimizindir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20.03.2008

İŞTE O FAKÜLTELER VE DEKANLARI...

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut CENTEL

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Polat SOYER

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan ANTALYA

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞULLARI

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma ÇETİNER

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret GÜVEN

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Berat GÜRZUMAR

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Nüvit GEREK

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut ÖNEN

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Gönül BALKIR

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan ULUSAN

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi OTO

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver BOZKURT

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet GENÇ

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldırım ULER

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut TURHAN

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK SAĞIR

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali GÜZEL

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail KAYAR

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel ERTEKİN