HABER

Jandarma 550 subay alımı ne zaman başlıyor? Şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda jandarmaya alınacak 550 subay alımının ne zaman yapılacağı da açıklandı. Başvuruların, e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi.

Jandarma 550 subay alımı ne zaman başlıyor? Şartları nelerdir?

Başvuruların yalnızca, ‘’https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris'' internet adresi üzerinden e-Devlet girişi yapılacağı vurgulandı. Kurum, 2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu üzerinden başvuru şartlarını da açıkladı.

JANDARMA 550 SUBAY ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alacak. Alımlar 17 Şubat-7 Mart tarihleri arasında olacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 3'ü kadın, 27'si erkek olmak üzere 30 muvazzaf subay, 74'ü kadın, 446'sı erkek olmak üzere 520 sözleşmeli subay alınacak.

Başvurular yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. İnternet ortamı hâricinde posta yoluyla ya da şahsi yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Temine ilişkin detaylara "www.sg.gov.tr", “www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" adreslerinde bulunan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilecektir.

İŞTE 550 SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Genel Koşullar:
(1) T.C vatandaşı olmak,
(2) En az dört yıllık lisans mezunu olan ya da geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek
hâlde olmak,
(3) Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten YÖK tarafından onaylanmış denklik belgeleri olmak ve bunu sisteme yüklemek,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini alanlar ve bunu sisteme eklemek,
(5) Adaylar tarafından;
(a) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacakların 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmuyor
(c) Muvazzaf olarak temin edilecek 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan, Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
(ç) Muvazzaf olarak temin edilecek 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan, Veteriner branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(d) Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit ve malul eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini almış olmak,
(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),
(c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;
(a) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
(b) Hukuk branşı için ise Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde EK-D değerlendirme çizelgesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun
“Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
(9) Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ayrıca;
(a) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak,
(b) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay adayları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak,
(c) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip olmak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmek,
(10) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
(11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(12) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
(13) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
(14) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(15) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
(16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak
görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
(17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
(18) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,
(19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
(20) Hamile olmamak şartı aranıyor.

Geri Dön