Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır? 2020 Jandarma astsubay başvuru şartları

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri devam ediyor. Vatandaşlar 3 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Jandarma astsubay alımı ile subay alımı sürecine büyük ilgi gösterirken, henüz başvuruda bulunmayan adaylar işlemlerini nereden ve nasıl yapacaklarını araştırıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak 2020 Jandarma astsubay ve subay alımı başvuruları için detayları sizler için derledik.

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır? 2020 Jandarma astsubay başvuru şartları

2020 Jandarma astsubay alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Bilindiği üzere Jandarma astsubay alımı için başvuru işlemleri 3 Temmuz 2020 Cuma günü başlamıştı. Aradan geçen sürede pek çok kişi başvuru işlemlerini tamamlarken, başvuruda bulunmayı planlayanlardan kimileri ise henüz işlemlerini tamamlamadı. Peki Jandarma astsubay alımı başvuruları ne zamana kadar devam edecek? Jandarma astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

Başvuru tarihleri

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri 3 Temmuz 2020 Cuma günü başladı. Başvuruların üzerinden 10 gün gerçeken, Jandarma astsubay-subay alımı başvuruları için belirlenen süre bir ay oldu. Adaylar içn belirlenen son başvuru günü 3 Ağustos 2020 olarak duyuruldu.

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılıyor?

Bu süreçte adaylar 2020 Jandarma astsubay alımı işlemlerini e-Devlet portalında yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Adaylar e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak giriş yapabilecekler.

Jandarma astsubay alımı başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2020 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

j. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.