kadın cinayeti nedir?

kadın cinayeti nedir?

"Kadınların (veya kızların), kadın veya kız oldukları için kasıtlı olarak öldürülmeleri" olarak tanımlanmasına rağmen, tanımı kültürel bağlamına bağlı olarak değişen, cinsiyete dayalı bir nefret suçu terimidir. Feminist yazar Diana E.H. Russell, bu terimi modern zamanlarda 1976'da tanımlayan ve yayan ilk kişi olarak tarihe geçti. Bu kelimeyi "kadınların erkekler tarafından, kadın olduklarından dolayı öldürülmesi" olarak tanımlıyor. Diğer feministler, özellikle kadın oldukları için kadınlara yöneltilen fiilin amacına vurgu yapmaktadırlar. Diğerleri kadınların kadınlar tarafından öldürülmesini içerir. Temelinde kadınlara zarar veren ve kadın neslini tehlikeye sokan somut bir tehlike olarak atfedilmektedir. Tarihin en kara geçmişine dayanan ve yobaz bir zihniyetin parçası sayılan bu düşünce ve eylemler, modern çağda da varlığını hızla göstermektedir. Karşı cinse duyulan kin ve nefretin örselenemez bir şekilde geleceğe etkilerini bıraktığı ise gözlemler arasındadır.

kadın cinayeti Haberleri