Kadın erkek eşitliğinde Türkiye'ye kırık not

BRÜKSEL(ANKA) – 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı bu günlerde Türkiye'de kadın erkek eşitliği konusunda daha çok mesafe alması gerektiği ortaya koydu. Avrupa Komisyonunca yayınlanan yeni bir raporda, kadın istihdam açısından kırık not alan Türkiye'de kadın parlamenterlerin oranının düşük olduğuna, sadece bir kadın bakanının bulunduğuna, Merkez Bankası yönetim kademelerinde bir kadının bulunmadığına dikkat çekildi. Bu arada, AB üyesi ve aday ülkeleri arasında kamu hizmetinde en yüksek kademelerinde kadın erkek eşitliği açısından en büyük dengesizliğin Türkiye'de görüldüğü belirtildi.

Avrupa Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınları Günü öncesi "2007 Karar Mekanizmalarındaki Kadınlar ve Erkekler: Durumun Analizi ve Trendler" başlıklı raporu yayınladı. AB üyesi 27 ülke ile iki aday ülke Türkiye ve Hırvatistan'ı kapsayan verilerin kullanıldığı raporda siyaset, ekonomi ve kamu hizmeti olmak üzere, üç ana alandaki karar mekanizmalara ilişkin 2007 yılının dördüncü çeyreğinde toplanan verilere dayanıyor.

Türkiye'nin söz konusu üç alandaki kadın erkek eşitliği açısından çok gerisinde kaldığını gösteren raporda dünya çapındaki kadın parlamenterlerin oranında yavaş da olsa bir artış meydana geldiğine dikkat çekildi. Böylece 1995 yılında yüzde 10 civarında olan söz konusu oranın, geçen yıl yüzde 17'lerde gerçekleştiği kaydedildi.

-SİYASETTE İYİLEŞME GÖRÜLÜYOR
Kadın parlamenterlerinin oranının Avrupa Birliği'nde yüzde 24'ü bulduğunu ancak bunun da gerektiğinden düşük olduğu belirtilen raporda bu oran, Türkiye'de yüzde 10'un altında gösterildi.

Kadın bakanlarının oranı ise, 10 AB ülkesinde yüzde 30 veya üzerinde iken Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Romanya gibi ülkelerde yüzde 10'un altında olduğunun altı çizildi.

Nitekim, Romanya'da kadın bakan yokken Türkiye, Yunanistan ve Slovakya'da bir tek kadın bakanının olduğu vurgulanıyor. Türkiye'de ayrıca ekonomi ile ilgilenen bir kadın bakanının bulunmadığına da işaret edildi.
Buna karşın Finlandiya'da kadınlar, bakanlar kurulunun yüzde 60'ını, Norveç'te yüzde 53'ünü, İspanya'da ise yüzde 41'ini oluşturuyor. Ancak şimdiye kadar AB üyesi 27 ülkeden sadece 8'sinde bir kadın başbakanı oldu.

-MERKEZ BANKALARINDA ERKEK HAKİMİYETİ
Avrupa Komisyonu raporu, AB üye ve aday ülkelerindeki merkez bankalarındaki erkek hakimiyetini de gözler önüne serdi. Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Portekiz ve Slovenya'da merkez bankalarının karar mekanizmalarında bir kadın yer almıyor.

-KAMU HİZMETİNDE EŞİTSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan, üst düzey devlet görevlileri arasında da kadın erkek eşitsizliğinin sürdüğü de belirlendi. Araştırmaya konu olan ülkelerin arasında en üst düzey memurlar açısından "en büyük dengesizliğin" Türkiye'de göründüğü belirtildi. Raporda Türkiye'de 2007 yılının dördüncü çeyrek itibariyle kamu hizmetinin en üst iki basamağında görev yapan tüm memurların erkek olduğu kaydedildi.

-KADIN İSTİHDAMINDA TÜRKİYE SONUNCUSU
Bu arada, AB ülkelerinde istihdamın yüzde 44'ı kadınlardan oluşuyor. Bu oran, Kuzey Avrupa ve Batlık ülkeleri, yüzde 47-50 arasında gerçekleşirken listenin sonunda yüzde 26 ile Türkiye'de bulunuyor.

Ancak AB'de yönetici konumundaki kadınların oranının çok daha düşük olduğu belirlendi. Nitekim, kadınlar, yönetici kadrolarının sadece yüzde 32'sini işgal ediyor.(ANKA)