Kadir Gecesi Namazı nasıl kılınır? İşte Kadir gecesi duası ve ibadetleri

Ramazan ayında bir kez daha Mübarek Kadir Gecesi'ne kavuştuk. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olması itibariyle Kadir Gecesi çok önemlidir. Bu yüzden bin aydan hayırlı Kadir Gecesi ibadetlerle değerlendirilir. Peki Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir. İşte öğrenmek isteyenler için Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, Kadir Gecesi duası nedir ve Kadir Gecesi'nde yapılabilecek ibadetler nelerdir?..

Kadir Gecesi Namazı nasıl kılınır? İşte Kadir gecesi duası ve ibadetleri

Kuran-ı Kerim'de aktarıldığı üzere bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi için vakit geldi. Kuran-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi, ibadetlerle değerlendirilir, Rabb'dan af dilenir ve tövbe edilir. Bu mübarek gecede nasıl ibadet edeceğinizi merak ediyorsanız sizin için Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, Kadir Gecesi duası nedir ve Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir sorularının cevaplarını hazırladık...

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu gece dört rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır:

  • 1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,
  • 2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf,
  • 3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,
  • 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

  • 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.”
  • 100 “Elem neşrah leke...” sûresi,
  • 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi,
  • 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir.

KADİR GECESİ DUASI

Aişe radıyallâhu anhâ’nın bildirdiğine göre Allah'ın elçisi, Ramazan ayında diğer aylardan daha çok ibadet ederdi. Son on günde ise ibadetlerini biraz daha artırır, geceleri ihya eder, ailesini de geceyi ihya etmeleri için uyandırırdı. Bir gün Âişe, Resûlullâh’a: “Ey Allah’ın elçisi! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim? ” diye sormuş, O da: “Şu duayı oku” buyurmuştur:

“Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.” (Tirmizî, Daavât, 84.)

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Bismillahirrahmanirrahim

"İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve maa edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim. Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."

Kadir Suresi Meali

"Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."

KADİR GECESİ NASIL İBADET YAPILIR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Kadir gecesi için şunları buyurmuştur:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Ulemalar da Kadir Gecesi için çeşitli dualar ve ibadetler tavsiye etmektedir. Ayrıca Kadir gecesi Hacet namazı kılınabilir. İşte madde madde Kadir Gecesi ibadetleri:

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.