HABER

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak tabir edilen ve Kur’an-ı Kerim’in Peygamber Efendimize indirildiği gece olan Kadir Gecesi her zaman olduğu gibi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek. Kimi alimler, Kadir Gecesinin tam olarak hangi gün olduğunun bilinmediğini söyleyerek, o haftanın her gününü Kadir gecesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kadir Gecesi tarihini yayınladığı takvimle paylaşıyor. Her sene Ramazan ayının 27. gecesi olarak idrak edilen Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler ve edilecek duaların sevabı çok büyüktür. Bin aydan daha hayırlı olan bu gece, ibadet edilerek geçirilmeli.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kadir gecesinin 8 Mayıs akşamına denk geldiğini açıkladı.

Dualar ve ibadetlerle idrak edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak.

Kadir Gecesi, bu sene de pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Kadir Gecesi akşamı, teravih namazının arkasından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar sürer.

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyorr

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Ramazanın son on gününe girildiğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 5; “İ?tikâf”, 1; Müslim, “İ?tikâf”, 1-5; Tirmizî, “Savm”, 73).

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).

Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

Kadir gecesi özel ibadet ve duaları, bunlarla ilgili donanımları, teşrifat ve merasimleriyle Osmanlı toplum hayatında da zengin bir gelenek oluşturmuştur. Ramazanla başlayan hatimlerin Kadir gecesinden önce tamamlanması ve o gece duasının yapılmasına dikkat edilmiş, değişik camilerde hâfızlar ve duahanlar tarafından sanatkârane ifadelerle duada bulunma âdet haline gelmiştir.

Kadir gecesinden nasibini almak isteyenlerin yatsı namazını cemaatle kılmalarının yeterli olduğuna dair rivayetler, padişahların bu gece yatsı ve teravih namazlarıyla Osmanlı kroniklerinde “Kadir namazı” adıyla anılan tesbih namazını selâtin camilerinden birinde halkla beraber kılmalarına vesile olmuştur.

Büyük camilerde bu duaların sabah namazına kadar devam ettiği bilinmektedir. Bunun yanında cami ve tekkelerde vaaz ve irşadda bulunulur, bunlara halktan başka ulemâ, meşâyih ve devlet ileri gelenleri de katılırdı (Selânikî, II, 600).

KADİR GECESİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Kadir Gecesi’ni; tövbe ve istiğfar etmek, yatsı namazını camide kılmak, dua ve zikretmek, salât ve selam getirmek, namaz kılmak, Kur’ân okumak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını bildirmiştir:

“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175)

Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1–5)

Bir hadiste, bu günün ibadetle geçirilmesine dair şu ifadeler yer almaktadır:

"Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, “Savm”, 72)

“Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (ıbn Mâce, “Savm”, 2)

Kadir Gecesi’ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi’ni ihya edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur. Bu konuyuPeygamberimiz öyle dile getirmiştir:


Geri Dön