HABER

Kadroya geçmek istedi, işten çıkarıldı

Kamuda sözleşmeli personeller bir bir kadroya geçirilirken, Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan sağlık fizikçisi sadece kadroya geçme talebini Bakanlığa ilettiği için işten atıldı.

ANKARA (ANKA) –2009 yılında sözleşmeli memur olarak atadığı sağlık fizikçisini, 2011 yılında “sağlık fizikçisi şartlarını taşımıyorsun” diye kadroya atamayan Bakanlık kararının iptali için dava açıldı.

ANKA’nın edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan sağlık fizikçilerinin kadroya geçiş taleplerinin kabul edilmemesi ve Ankara’da görev yapan bir sağlık fizikçisinin sözleşmesinin feshedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açıldı.

Ankara’da görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık fizikçisinin 7 Haziran’da yaptığı kadroya geçiş başvurusunun sağlık fizikçisi unvanı taşımadığına dair gerekçe ile reddedilmesi nedeniyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesinde dava açıldı.

Dava dilekçesinde, kadroya geçişte reddedilme nedeni olan “yüksek lisansını fizik alanında yapmanın sağlık fizikçisi olmak için yeterli olmayacağı”na dair 2011 yılında yapılan kanuni düzenleme ve YÖK’ün kararına dayanılarak verildiği belirtildi.

-GÖREVE BAŞLARKEN SAĞLIK FİZİKÇİSİ ŞARTLARINI TAŞIYORDU-

Dava dilekçesinde davacının 2009 yılında sağlık fizikçisi şartlarını taşıdığı için “ÖSYM KPSS-2009/1 (T.C.Sağlık Bakanlığı) Tercih Kılavuzu”nda yer alan sağlık fizikçisi şartlarını taşıdığı için atamasının yapıldığı kaydedildi. Yüksek lisansı ile ilgili stajının da Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastanede sağlık fizikçisi olarak yaptırıldığına da vurgu yapıldı.

Öte yandan, dilekçede hukukta genel olarak kanunların ve idari işlemlerin uygulanmasının yürürlüğe girdikten sonraki dönemi kapsadığına da dikkat çekildi. Hukuk kurallarının geriye doğru yürütülemeyeceği belirtildi. İdare hukukun temel ilkelerinden olan kazanılmış haklara saygı ile Kanun ve İdari İşlemelerin Geriye Yürütülemeyeceği’nin kadroya atanmama ve sözleşmenin feshi işlemlerinde ihlal edildiği belirtildi.

Sağlık fizikçisinin kadroya atanmama ve sözleşme fesih işlemlerinin iptali ile uğradığı mali ve özlük hak kayıplarının sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istendi.

-KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI YOK SAYILIYOR-

Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Devlet 2 yıl önce KPSS ile atadığı sözleşmeli memura daha sonra ‘şartların tutmuyor’ diye kadroya geçişini yapmıyor, birde işten çıkartıyor. Gerekçe olarakta 2011 yılında yapılan düzenlemeyi gösteriyor. Kazanılmış hak kavramı yok sayılıyor. Kanunların ve idari işlemlerin yürürlüğe girdikten sonraki dönemi kapsamaları gibi temel kurallara görmezden geliniyor. Açıkça hak çiğneniyor. Hakları olan kadroyu beklerken işten çıkartılıyor. Biz bu haksızlığa dur demek için Mahkemeye başvurduk. Umarız bu hukuksuzluk ve haksızlık bir an önce düzeltilir” dedi.

Geri Dön