HABER

"Kamu Aydınlatma Platformu" kurulacak

Ankara (AA)- Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletilmesi ve bunların kamuya duyurulması amacıyla, elektronik ortamda, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP), kurulacak. Ortaklıklar, aracı kurumlar, fonlar ve bağımsız denetim kuruluşlarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapmaları gereken bildirimler, aynı süreler içinde KAP'a da yapılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hazırladığı, "bilgi, belge ve açıklamaların elektronik ortamda imzalanarak gönderilmesine ilişkin esasları" düzenleyen tebliğ taslağını görüşe açtı. Tebliğ taslağı, sermaye piyasası araçları İMKB'de borsada işlem gören ortaklıklar ile aracı kurumlar ve katılma payları İMKB'de işlem gören fonların
kurucuları tarafından kamuya duyurulmak üzere tebliğ kapsamındaki her türlü bilgi, belge ve açıklamanın elektronik ortamda imzalanması ve KAP'a, ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve ortaklıklar, aracı kurumlar ve fonlara elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin esasları düzenliyor.

Elektronik imza kullanılacak bildirimleri de düzenleyen taslağa göre, şu bildirimlerde, elektronik imza kullanılacak: "Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gönderilmesi gereken mali tablolar ve bağımsız denetim raporları, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca gönderilmesi gereken özel durum açıklamaları, kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan izahname, sirkülerler ve diğer duyuru metinleri, SPK'nın yatırım ortaklıklarına ve fonlara ilişkin düzenlemeleri
uyarınca yapılması gereken bildirimler, ortaklıkların genel kurul toplantı tutanakları, hazirun cetvelleri ve yıllık faaliyet raporları, ortaklıkların esas sözleşmeleri ve fonların iç tüzükleri, kurul ve/veya borsa tarafından belirlenen ve elektronik veri olarak düzenlenmesi istenen diğer bildirimler."

Bu bildirimler, ortaklıklar, aracı kurumlar ve fon kurucuları tarafından Kurulca belirlenen biçim, içerik ve süreye uygun şekilde, elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda KAP'a gönderilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön